Mraveniště, z.s.

  • komunitní vzdělávací centrum
  • neziskový projekt ve veřejném zájmu
  • předškolní skupina, škola, kurzy a semináře pro všechny 
  • partnerský přístup
  • poznávání prožitkem
  • podporování vrozeného talentu a zvídavosti
  • častý pohyb v přírodě, zdravá strava
  • týmová spolupráce a zapojení rodiny
  • spolek založený rodiči

Letní tematické týdny jsou určeny pro děti od 5 do 10 let, mladší děti lze přihlásit po individuální dohodě. V ceně každého týdne je zahrnutý program, obědy a pojištění.

V červnu proběhne pro přihlášené zájemce informační setkání, kde budeme řešit praktické věci - co s sebou, placení a vše, co bude potřeba.
Kontaktní osoba Eva Portychová, tel. čísle 737 162 461. Těšíme se na další společné zážitky :)

Přihlásit se můžete zde

Registrace ZŠ Mraveniště, přijímání žáků

S velkou radostí vám oznamujeme, že s účinností od 1.9. 2016 bude v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT  fungovat naše Základní škola Mraveniště. Děkujeme všem, kteří se podílejí na zajištění chodu Mraveniště, i vám všem, kteří nám fandí. 

Pro školní rok 2016/17 přijímáme žáky od 1. do 5. ročníku, aktuálně zbývá 7 posledních míst. Zájemce prosíme, aby se přihlašovali prostřednictvím následujícího online formuláře. Po obdržení vyplněné přihlášky vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi a domluvíme si s Vámi schůzku.

 

Sponzoring a podpora našeho projektu

Jako nezisková organizace uvítáme jakoukoliv podporu našeho projektu a pomoc se zdárnou realizací našich záměrů. Rozhodnete-li se podpořit náš projekt finančně, prosíme o zaslání finanční podpory na č.ú. 2700745563/2010. Pokud byste preferovali materiální podporu či dobrovolnickou činnost, velice ochotně Vám poskytneme seznam potřebných věcí a aktivit. Zároveň jsme schopni s Vámi podepsat darovací smlouvu či potvrzení o poskytnutém daru, na jehož základě si danou hodnotu můžete odečíst ze základu daně. Děkujeme Vám.

Mravenčí škola

Od 1.9.2015 funguje naše první školní skupina, tvořená dětmi od 1. do 4. ročníku. Tento školní rok sídlíme v pronajatých prostorách ZŠ Velké Svatoňovice.
Pokud máte zájem docházet do naší školní skupiny, ozvěte se, prosím, Nadě Kalouskové - telefon 777 075 097  nebo na e-mail: markousovice2014@gmail.com.
 
Jak probíhá výuka a co naše děti zažívají, se můžete podívat na blogu školy.

Mravenčí školka

Mravenčí školka od září funguje s plným provozem 5 dní v týdnu. Co se děje ve školce, se můžete podívat na blogu Mravenčí školky.

Mraveniště Markoušovice je projekt komunitního vzdělávacího centra, které nabízí alternativu ke klasickému systému vzdělávání. Zahrnuje předškolní skupinu i základní školu a dále také kurzy, besedy a semináře pro všechny věkové kategorie. Vzdělávací aktivity jsou založeny na respektujícím partnerském přístupu, zdravé stravě, pohybu, radosti, rozvoji vrozeného talentu, týmové spolupráci a zapojení rodiny. Cílem výuky a aktivit je podpořit a budovat vrozený talent, zvídavost, schopnost vlastního úsudku a rozhodování, odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, spolupráci ve skupině a radost z odvedené práce.