Provoz školy

Stále se můžete hlásit na školní rok 2017/2018. Pokud máte zájem docházet do naší školy, ozvěte se, prosím, Evě Portychové - telefon 737 162 461  nebo na e-mail: markousovice2014@gmail.com.
 
Velikost jedné třídy je do 17 dětí. Výuka probíhá od 8.30 do 11.55, resp. 14.00 (podle ročníku). Ranní družinu lze využít od 7.30, odpolední do 15.30 hodin (pozdější odpolední čas vyzvedávání dětí řešíme individuálně).

Klademe velký důraz na pobyt v přírodě. Každý čtvrtek máme venkovní den, tj. celý den jsme mimo školu (výlet, exkurze, návštěva divadla atd.). Tento den nemají děti zajištěn oběd, musí mít s sebou velkou svačinu:) Ostatní dny probíhá vždy alespoň část výuky v přírodě a v pohybu (oběd je zajištěn).
 
Co se týká stravování, zajišťujeme dovoz obědů  přímo do školy. 
 

Příspěvek pro školní rok 2017/2018 zůstává ve výši 30 000 Kč (zahrnuje výuku a družinu). Doporučená platba je přes účet měsíčně 3000 Kč, lze se ale domluvit i na placení více měsíců dopředu (např. pololetně). Druhé a třetí dítě má slevu, tj. příspěvek 24 000 Kč/školní rok, každé další dítě řešíme individuálně.

V tomto školním roce nabízíme sportovní kroužek,  keramiku a MUŠku (divadlo, tanec, hudba).

Co můžete Vy a Vaše děti očekávat?

  • Zohlednění vývojového období dětí, jejich emoční a psychické kondice
  • Rozvoj fantazie a představivosti v rámci jedinečnosti jejich nadání a talentů
  • Respektující pedagogický přístup využívající poznatky různých výchovných a pedagogických směrů (Montessori, Waldorf, Respektovat a být respektován, Nevýchova apod.)
  • Posilování samostatnosti - díky věkově smíšené skupině přirozenou formou nápodoby a vzájemné podpory dětí různého věku
  • Pohyb v čisté přírodě Jestřebích hor, zdravé stravování
  • … a v neposlední řadě partnerský vztah mezi školou, rodinou a dětmi.