Zápis dětí

Ve školním roce 2017/18 stále přijímáme děti do 1. až 4. ročníku. Mohou se k nám přidat kdykoli v průběhu roku.  
 

Zájemce prosíme, aby se přihlašovali prostřednictvím následujícího online formuláře. Po obdržení vyplněné přihlášky vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi a konkrétním čase zápisu.

 

Součástí zápisu bude rozhovor s rodiči a zjištění celkové připravenosti žáka na vstup do školy hravou formou

Hlavním kritériem je školní zralost a celková připravenost žáka na vstup do školy.
 
V případě, že zájem bude převyšovat naši kapacitu (17 dětí věkově smíšených), bude škola při rozhodování o zápisu zohledňovat principy, na nichž je postavena. Přednost tak dostanou:
 
  • děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy Mraveniště - bez nich by škola nevznikla
  • děti, které mají v Základní škole Mraveniště zaměstnaného rodiče - podporujeme sladění pracovního a rodinného života
  • děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Mraveniště - je pro nás smysluplné, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole
  • děti, které přicházejí z Mravenčí školky - navazujeme na stejné principy
  • děti rodičů, kteří s námi sdílí názory  na základní metody a principy fungování Základní školy Mraveniště - komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady

Při zohlednění těchto kritérií budeme třídu obsazovat pokud možno tak, aby v ní byl vyvážený poměr dívek a chlapců.