Markoušovický Mravenec - každý den nové objevy 13.-17. 8. 2018

Prožít krásný týden nebylo těžké, sešla se skvělá parta dětí a přálo nám počasí. Během našeho tábora jsme každý den zpívali a všem se jistě pod kůži vryly písničky Banana koko baobab, Mambo jambo, Ramsese a nepochybně i písnička Datel, které byly nepostradatelnou součástí našich výprav do Markoušovických lesů, luk a strání. Hráli jsme hry na louce, v lese, hry s vodou, hry s lanem, hry se šátky, hry při výpravách. Prověřovaly naši sounáležitost, férovost, bojovnost, hravost, vzájemnou komunikaci, naši vytrvalost a v neposlední řadě i schopnost dělat si ze sebe trochu legraci. Hrou, kterou jsme vyzkoušeli obyvatelé Markoušovic, byla nepochybně ta, ke které nás motivovala pohádka Jak dědeček měnil až vyměnil. My jsme měnili jehlu za džbánek, pásek, budík, lampu atd., ale největší obchod, který se nám podařil během této hry, byla nabitá důvěra dětí, nikde jsme nezažili žádné odmítnutí, naopak všude jsme se setkávali s milým přijetím, takže tuto hru by děti nejraději hrály celý den. Při relaxačních chvilkách jsme si četli z moudré knihy nebo jsme vyráběli, kreslili, stříhali, pekli. Během táborového týdne jsme v rámci Markoušovického diskusního večera - Význam rytmu pro život člověka, strávili podvečer u ohně, s bubnováním a s přespáním ve škole. Pro některé byl tento týden premiérou a zkouškou, ať už v tom, že byl na táboře poprvé, nebo že poprvé spal mimo domov. Na konci týdne jsme byli všichni příjemně unaveni, ale myslím, že šťastní ze společně strávených dnů…..a děkujeme paní kuchařce Evičce, že nám v kuchyni chystala dobroty a taktéž rodičům za podporu.

Janina Švecová

Výletní týden s písničkami - co zajímavého objevíme na cestách 13.-17. 8. 2018

 V polovině srpna jsme s dalšími táborníky zažili výletní dobrodružství po našem okolí a k tomu jsme si vždy zamuzicírovali a zazpívali. V pondělí jsme se seznámili a pak jsme šli prozkoumat nedaleký les a skály. Také jsme si našli dřívka a kameny, které nám posloužily jako hudební nástroje a to byla panečku kapela :-). Odpoledne jsme si namalovali trička a vyrobili další doprovodné nástroje. Hned v úterý jsme se vypravili na celodenní výlet a vyjeli jsme vlakem do Červeného Kostelce, odkud jsme se vydali pěšky na hrad Vízmburk. Tam nás čekalo rytířské oblečení, meče i hry, které jsme si hned vyzkoušeli. Pak jsme se zaposlouchali do zajímavostí o hradu při poutavé prohlídce včetně hrůz ze šatlavy. Z Vízmburku jsme pak seběhli do Havlovic, cestou nezapomněli na pár písniček a nakonec jsme si užili hřiště i řeku. Ve středu jsme strávili den kolem Markoušovic a připravili jsme dobrodružnou cestu s úkoly pro druhý tábor v Mraveništi. Náramně jsme si to všichni užili. Ve čtvrtek jsme se rozhodli, že vyrazíme do Krkonoš a prozkoumáme  nově otevřené dřevěné hřiště Pecka na Portáškách. Vyšlápli jsme kopec ze Spáleného Mlýna, viděli krásný výhled na Sněžku a Lví důl a pak si užívali skotačení na dřevěných atrakcích. Když už byl čas, seběhli jsme sjezdovku a odfrčeli busem a vlakem zpátky k Mraveništi. A poslední táborový den jsme si zase zazpívali s kytarou a nástroji a po brzkém obědě jsme se vydali na folklorní festival do Červeného Kostelce, kde jsme si zahráli nějaké hry a pak s úžasem pozorovali vystoupení souborů z různých koutů světa. Bylo to příjemné zakončení týdne, mnoho z nás si z tábora kromě rozmanitých zážitků odneslo i nové kamarádství. Poděkování patří i Evičce Veselé a rodičům za dobroty, které nám připravovali ke svačinám a obědu po celý týden.

Evča a Zdenda Portychovi

Řemeslný týden - objevování rozličných řemesel 16.-20.7.2018

Řemeslný týden byl hlavně pro starší děti od 8 do 12 let. Spočíval v tom, že si děti mohly vyzkoušet různá řemesla a náčiní, které se k tomu používá. První den byl keramický, plácalo se z hlíny a odpoledne nás čekalo točení na kruhu u Kláry Šikové. Úterý byl šperkařský den, kdy všichni vyráběli náušnice, náramky, náhrdelníky apod. Ve středu se z nás stali malíři, každý si vyrobil paletu i malířskou čepici. Odpoledne jsme vyráběli linoryt. Ve čtvrtek jsme vyráběli ze dřeva, zatloukali jsme hřebíky, řezali jsme pilou a stavěli komín na keramické peci. Bylo hrozné vedro, ale přesto jsme v peci zatopili. Potřebovali jsme vypálit keramické výrobky z pondělí. V peci se topilo celé dopoledne i dopoledne. V pátek jsme výrobky vyndaly z pece, byla to paráda, jen některé popraskaly. Den pokračoval ve stylu brašnář - sedlář. Pracovali jsme s kůžemi, nejtky, raznicemi, kladivem a vším, co k tomuto řemeslu patří. Děti za tento týden přinesly domů spoustu výrobků i hodně zajímavých zážitků.

Káča Stachová

Hurá do přírody aneb přírodovědný týden s angličtinou 9.-13. 7. 2018

Druhý týden v červenci proběhl v Mraveništi přírodovědný tábor Hurá do přírody. Malí objevitelé se zde seznámili s různými prostředími (ekosystémy), které můžeme v Markoušovicích nalézt. Prozkoumali jsme prostředí louky, lesa, studánky a potoka a to pěkně dopodrobna. Podívali jsme se, co zde roste za rostliny a co zde žije za hmyz a jiné živočichy. Na některé přírodniny jsme se podívali dokonce hodně zblízka - pod mikroskopem jsme zkoumali například okřehek (žabinec), okvětní lístek, kůru nebo jehličí. A protože příroda není jenom o věcech živých, ale třeba také o počasí, hned první den jsme si vyrobili barometr a srážkoměr a dvakrát denně jsme měřili teplotu, srážky, tlak vzduchu a pozorovali oblohu. Celý tábor jsme poté zakončili malým orientačním výletem s úkoly, abychom se naučili čist v mapě. Tento výlet byl velmi tvrdý oříšek, protože se v něm skrývaly zašifrované zprávy. Naštěstí ale všichni v pořádku dorazili do cíle.

Jak už název tábora napovídá, objevování přírody jsme prokládali drobnými hrami s anglickými slovíčky. Procvičili jsme si barvy, čísla, zvířata, zvířecí zvuky (věděli jste, že v anglii zvířata dělají jiné zvuky než u nás?) a naučili jsme se i pokročilejší slovíčka jako je například jehličí, kobylka nebo beruška. Spokojení byli tedy jak začátečníci tak pokročilejší angličtináři.

Protože se při objevování spálí hodně energie, všichni jsme byli vděční za výborné dopolední svačiny a obědy od Evičky Veselé a odpolední svačiny od rodinných příslušníků účastníků, po kterých se vůbec nechtělo domů. Tímto jim chceme za skvělé pokrmy poděkovat.

Po skončení tábora se všichni malí přírodovědci obalili svými šifrovacími kotouči, herbáři a barometry a vydali se domů. Všichni jsme se shodli, že jsme si užili spoustu zábavy, něco nového jsme se naučili, získali jsme nové kamarády a těšíme se na další tábor!

Anička a Míša Šafránkovi

 

Tvořivý týden - malovat, tvořit a dovádět v přírodě 9.-13. 7. 2018

Tvořivý týden byl pro děti od 4 do 7 let. První dva dny byly hlavně seznamovací, neboť děti pocházely z různých míst v okolí Markoušovic. Každý den se něco tvořilo (deníčky, lodičky a další různé věci, které děti napadaly). Používali jsme různé materiály - papíry, kartony i dřevo.  A protože to byl tábor na vesnici, chodili jsme hodně ven. Na hřišti i v lese jsme hráli spoustu her. Ani nám nevadilo, že byl pátek 13. :) Tábor se vydařil a děti si našly nové kamarády.

Káča Stachová

 

Mraveniště jede Úpu

Vodácká výprava se i letos vydařila. V neděli 6. května ráno se v Havlovicích sešly rodiny školkových i školních dětí z Mraveniště, aby společně sjely Úpu do Ratibořic. Posádky lodí byly různorodě namíchané a během plavby se i zajímavě proměňovaly ;-). Počasí nám přálo, slunce svítilo, pohodu u ohně jsme si udělali na Pohodlí, ratibořickou zastávku u Viktorčina splavu a pak jsme už všichni ve zdraví dopluli do Zliče. Jen vody teklo méně a tak jsme občas "drncali" po kamenech. Těšíme se na další rok :-).

2. Sousedský bál

Letošní 2. Sousedský bál v Markoušovicích se v pátek 9. března opět vydařil:) Velké díky patří všem, kteří ho vytvořili - tedy vám hostům, kteří jste přišli a dobře se bavili, kapele HF band za parádní hraní a zpívání rozmanitých skladeb, tanečnicím Jeskyňkám za směs líbeznosti, ženských čar a kouzel a všem podporovatelům a dárcům tomboly. Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům z organizačního týmu za přípravu i pohodový průběh celé akce. Pár momentek z bálu je zde, těšíme se zase příště:) 

 

Den otevřených dveří ve škole

Tento týden jsme se ve škole sešli kolem deváté ráno netradičně i v sobotu, abychom v rámci dne otevřených dveří naši školu představili novým zájemcům. Po desáté hodině jsme začali úvodním představením mravenčí školy a její vize, následoval tradiční ranní kruh, kterým začínáme každý den včetně mravenčí písničky a  pár slov o tom, jak se máme a na co se těšíme. Poté si mohli návštěvníci vyzkoušet, jakým způsobem v mravenčí škole pracujeme a to ve čtyřech dílnách, které byly praktickým způsobem “na vlastní kůži” ukazovali hodiny matematiky, češtiny, projektu a tvoření. V družině pak běžela krátká videa ze života školy a Mraveniště jako celku a byly zde vystaveny i blogové příspěvky a koláže z fotek dokumentující život ve škole od začátku školního roku. V družině byla také možnost občerstvení v podobě zeleniny, různých koláčů a čajů z naší bylinné zahrádky. Na závěr byl ještě prostor pro diskuzi a dotazy návštěvníků.

Děkujeme všem účastníkům sobotního dne otevřených dveří v naší škole, oceňujeme vaše postřehy a dotazy. Děkujeme také našim školákům a jejich rodičům, díky kterým škola každodenně žije.

Budeme rádi i za Vaše další náměty ke škole a dni otevřených dveří, které nám můžete zaslat třeba emailem na: markousovice2014@gmail.com

 

2. markoušovický masopust

Koblihy, zpěv, spoustu masek a radosti... MASOPUST provedl v úterý 13. února velké veselí Markoušovicemi. Dobré koblížky potěšily sousedy, různorodé masky a zpěv radosti sousedy roztancovaly. Dál pokračovala zábava tancemi s hudebním orchestrem v mravenčí škole. Tancovalo se, veselilo a dobře bylo... a pak přišel PŮST.

Děkujeme všem účastníkům, že masopustní průvod spoluvytvářeli, přinesli mu až fascinující rozmanitost tváří od ovečky přes vodníka, kobylu, horníka, medvěda, čmeláka až po kovboje, španěla nebo lyžaře. Brzké uzdravení přejeme těm, kteří nemohli dorazit, avšak díky videu Dušana Mihalečka si můžeme všichni připomenout masopustní atmosféru i s hudebním doprovodem zpěvu a hudebních nástrojů, fotky poskytli Petr Bojárek a Eva Veselá... a tak - Pojďte k nám, kdo tu je, ať nikdo sám netancuje :-)

  

 

Rozsvícení vánočního stromu 2017

Za krásného zimního počasí jsme se na stříbrnou neděli v hojném počtu v Markoušovicích sešli, abychom o rozsvícení vánočního stromu nepřišli. Zajímavý a bohatý program přilákal plno návštěvníků, v kostele si mohli vyslechnout koncert pěveckého sboru Colaudemus, v sokolovně se odehrálo divadlo s vánoční tematikou souboru MUŠka a při rozsvícení stromu hrál příležitostní žesťový kvintet. U stánků si mohli návštěvníci zakoupit mnoho výrobků, podívat se, jak pracuje kovář, dozvědět se, co je to Mraveniště nebo si sami mohli vyrobit pestrobarevnou svíčku. Díky všem za příjemné adventní odpoledne.

Více fotografií naleznete zde:
Foto Mraveniště
Foto Jan Špetla

Den otevřených dveří v Mraveništi

V sobotu 25. listopadu dopoledne jsme uspořádali pro veřejnost a zájemce o docházku do naší školky nebo školy Den otevřených dveří v Mraveništi. Zavítalo k nám včetně dětí kolem 50 lidí.

Rodiny s dětmi mohly využít v jídelně adventní tvoření, na kterém bylo připraveno vyrábění adventních věnců, korálkových hvězdiček nebo puzzle s vánoční tematikou. Děti s velkým zaujetím pracovaly a měly radost z každého svého výrobku. Připraveno bylo i malé pohoštění od našich milých "maximravenců".

Zájemcům o školu jsme nabídli ukázku výuky, tak jak se běžně v týdnu naši školáci učí. Nechyběl úvodní kruh, každodenní písnička, praktické scénky k tématu týdne - aktuálně etikety a některá výuková prostředí z matematiky podle prof. Hejného,  jejichž část si mohli hosté vyzkoušet.

Těšíme se na další setkání a akce.

Barevný týden Pavlíny Pulkrábkové (14.-18.8.2017)

Náš " Barevný týden", nebyl jen o barvách, ale o...

Den jsme začali pravidelným ranním rituálem, kdy jsme si ufilcovali kuličku v barvě dne a postupně navlékali den po dni jako duhové korále. Pro nás to nebyly jen tak obyčejné korále, neboť v každé kuličce jsme měli i zhmotnělý zážitek - vzpomínku toho dne. I naše zážitky byly  barevné.

Nechala jsem se vtáhnout do světa fantazie dětí, chvíli jsem zapomněla, že Já jsem ta dospělá a byla jsem v jejich světě plně s nimi. Otevřely se nám brány kouzelného světa a my do něj společně vstoupili. Hledali jsme lesní bytosti, vdechovali jim život a největší legrace byla jim vymýšlet jména. Velká kaluž před školou se náhle proměnila v moře a naše loďky mohly vyplout. Tvořili jsme, zpívali, snažili se ošálit náš zrak oko-klamy, výborně se vždy nabaštili díky naší paní kuchařce Evičce. Poslední den jsme opustili naší základnu  a vydali se do "Pohádkových Krkonoš" a "Farmaparku Muchomůrka".

Od mého dětství je má nejoblíbenější postava "Pipi Dlouhá Punčocha", když jsem byla malá, byla jsem jako ona přirozeně a jak jsem rostla, Pipi se postupně ze mě vytratila. Vždy, když jsem plně s dětmi, dokáži být opět Pipi........ Děti umí kouzlit :-) A já jim moc děkuji za výjimečný týden, který jsem s nimi prožila.

Pavlína Pulkrábková

Hrajem si a malujeme, léto prostě milujeme… letní týden Jany Švecové (24.-28.7.2017)

Léto s námi vtipkovalo, počasí bylo deštivé, ale i to k létu patří, díky zázemí, které nám poskytla škola, jsme se měli jak na zámku, nepochybně to bylo i díky jídlu, které nám paní kuchařka připravovala. Celým týdnem se nesla nálada vyrábění a her, kamarádství a legrace. Hráli jsme hry, zpívali a každou volnou chvilku jsme něco vyráběli. Masky, plakáty, loutky, mandaly, divadelní kulisy, ke kterým jsme si napsali pohádku, vším, co jsme vyrobili, jsme vyzdobili školu. Po výborném obědě jsme si četli   příběhy. Když se počasí umoudřilo, vyrazili jsme do přírody stavět v lese, vystoupit na „nejvyšší horu Markoušovic Markenštejn“, nebo trochu zasportovat na hřiště. Děti poznaly nové kamarády a někteří se už těší na příští rok na tábor.
Všem dětem a rodičům díky, Jana Švecová

Pohádkový letní týden Lenky Šumberové (17.-21.7.2017)

Z pohádky do pohádky, tak by se dal nazvat náš prázdninový týden s pohádkami. Pomocí čepiček, představující zvířátka z pohádek, jsme se proměňovali každý den dle svého přání. Báječné bylo zázemí Mravenčí školky. V minikuchyňce se "vařilo a peklo" každý den:) Po příchodu všech dětí jsme si řekli, co je úkolem pro získání puntíku na šátek Ferdy Mravence. Úkoly byly plněny vždy všemi dětmi, takže radost z puntíků byla veliká. Krásné počasí nám umožňovalo každodenní výpravy do lesa. Přírodní scenérie byla úžasnou kulisou pro naše pohádky. Houby, které jsme nacházeli, si děti buď odnášely domů nebo jsme je našli v polévce od naší báječné kuchařky Evičky Veselé.
Hry na pískovišti, na hřišti, svačiny venku byly součástí každého dne. Dle zájmu si děti vytvářely z papíru, malovaly, kreslily. Pohádkový průvod Markoušovicemi jsme zakončili u Natálky a Christiaana na zahradě, kde nám ukázali svoje zvířecí kamarády. Po občerstvení melounem jsme se vraceli zpět na oběd. Poslední den zhodnocení splněných úkolů, ferdovský poklad, puntíkovaný šátek na krk a ... loučení s krásným prostředím našeho tábora. Že se nám týden líbil potvrzoval i příslib "Ahoj zase za rok:)"

Dobrodružný letní týden Katky Stachové (10.-14.7.2017) 

Dobrodružný týden začal seznamovacími hrami a povídáním, co vlastně znamená dobrodružství. Pro každého je to úplně něco jiného a bylo velmi zajímavé a poučné slyšet názory a zkušenosti ostatních.
Dobrodruh potřebuje spousty věcí, bez kterých se na svých výpravách neobejde. Bylo tedy třeba si je vyrobit. Každý náš dobrodruh si vyráběl vždy po ránu vlastnoručně tyto předměty a nakonec si na své cesty odvezl zápisník, dřevěného kamaráda, lžíci a lano.
Hráli jsme spousty her jak ve škole tak venku. Každé odpoledne nám zpříjemnila den skvělá sladká svačina, kterou upekli rodiče, za což jim patří veliké díky.
Jeden z největších zážitků našich dobrodruhů byla výprava do trutnovské loděnice, kde si mohli prohlédnout jednotlivé druhy lodí a zjistit, jak se na nich jezdí.
Týden nám utekl jako voda a my si neodnášíme pouze vyrobené vychytávky pro dobrodruhy, ale také spoustu zážitků, kamarádů a nových poznatků a to vše se nám bude v našich dalších výpravách hodit.

Velikonoční tvoření 2017

Tak jako každý rok jsme i letos pořádali v Mraveništi před velikonočními prázdninami Velikonoční tvoření. Tentokrát to bylo ve středu 12. dubna, počasí bylo chladnější, tak jsme uvítali teplo a sucho v naší jídelně. Tady jsme mohli tvořit jarní motivy na průsvitech do okna nebo si ozdobit věneček z větviček na dveře. Také se tu barvily vajíčka voskem nebo zdobily obrázky z ubrousků. Uplést jsme si mohli i pomlázky různých velikostí. O patro výš se konal malý kurz pro dospělé pod vedením lektorky Martiny Poliakové z Domu pod jasanem, která učila účastníky zaplést z vrbového proutí velikonoční kytici. Jak se všem na tvoření dařilo se můžete podívat v naší fotogalerii.

 

Sousedský bál

V sobotu 18. března 2017 večer to v Markoušovicích zase žilo naplno:) V místní sokolovně se tu totiž konal první ročník Sousedského bálu, který jsme pořádali. Nálada byla báječná, přišli hosté místní i z okolních obcí, tančilo se, hrálo, jedlo a pilo a všichni se náramně bavili. Celý večer nám hrál k tanci a poslechu taneční orchestr HF Band - byl to opravdu výjimečný zážitek slyšet živě tolik muzikantů se zpěváky. Předtančením nás potěšila orientální tanečnice Sabua a skupina žen Ohnivé lilie. Celý večer hezky plynul a my se už těšíme na další ročník. Děkujeme všem, kteří se na bálu podíleli organizací, přípravami i samotným programem. Také děkujeme všem podporovatelům, sponzorům a v neposlední řadě také obci Velké Svatoňovice za schválení příspěvku na naši činnost. Fotky z bálu najdete zde:
 

Od domu k domu s 1.markoušovickým Masopustem  

O Masopustním úterý 28.2., kdy se dle starých tradic vydávaly na pochod průvody maškar a konaly hody, spatřil světlo světa také 1.ročník markoušovického Masopustu, který se myslím velice vydařil. Účast masek byla hojná a masky působivé. K vidění zde byla: krásná čtyřnohá kobyla (kterou pro tuto příležitost vyrobila Klára Lantová-Šiková, prý proto, aby se v té půjčené nemusela hrbit), medvěd s medvědářkou, cikánka, bába, smrt, kuchařka, kouzelník, horník, kominík, víla, šiška/žid, muzikant s harmonikou, lesní muž, brouk a mezi dětmi spousta dalších zvířat a jiných postav – medvíďata, ovečky, kozička, lev, oslík, rytíř, čarodějka a různé další masky.
Bába u zvoničky nejprve pověděla masopustní příběh o tom, jak Masopust a Půst přišli do vesnice Markvartic, když tu se oba objevili zde v Markoušovicích - a rovnou s klíčem od vesnice! Průvod tedy mohl začít! Zazněla píseň „Od domu k domu a koblihu k tomu“ a my vyrazili na koledu.
Na všech zastávkách nás vlídně přijali a pohostili. Děkujeme jmenovitě Kašparovým, Kočí, Bradáčovým, panu Spěvákovi, Šrolovým a Špalkovým. Pro první rok jsme zvolili jen tento menší okruh středem vesnice. Avšak zkušenost z letoška je natolik dobrá, že příští rok trasu zřejmě protáhneme i dál.
Po průvodu jsme se přesunuli do školní jídelny, kde čekaly koblihy a dobroty, co kdo donesl. A kde nám také bylo docela těsno, ale zato jsme byli pěkně pospolu. Mnohoznačně  se  naplnilo říkadlo: Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť! Ale i přes tyto ztížené podmínky se povedlo vyšetřit prostor pro kapelu i tanec dětí z MUŠky (mravenčí umělecké „školy“, která se zrodila ze spolupráce na předvánočním představení o Sv.Lucii). K tanci pak děti přibraly i ostatní tancechtivé maškary, kde každá předváděla svůj tanec a bylo opravdu veselo. Když jsme však byli v nejlepším, zjevil se v sále Půst, předal zkroušenému Masopustovi svíci a sebral mu klíč od vesnice.
Tím byl 1.markoušovický Masopust ukončen a lidé se mohli v pokoji rozejít a rozjet do svých domovů.
Za organizační tým velice děkuji všem, kteří se Masopustu zúčastnili ať už tím, že se přišli podívat, nebo něco donesli, zvláštní dík pak patří všem přítomným krásným maskám a maškarám, protože bez nich by to nejen nebylo ono, ale zkrátka - nebyl by to žádný Masopust!
 
Za všechny, kdo se na přípravě Masopustu podíleli
Petra Němečková Stypová, Mraveniště, z.s.
O Masopustním úterý 28.2., kdy se dle starých tradic vydávaly na pochod průvody maškar a konaly hody, spatřil světlo světa také 1.ročník markoušovického Masopustu, který se myslím velice vydařil. Účast masek byla hojná a masky působivé. K vidění zde byla: krásná čtyřnohá kobyla (kterou pro tuto příležitost vyrobila Klára Lantová-Šiková, prý proto, aby se v té půjčené nemusela hrbit), medvěd s medvědářkou, cikánka, bába, smrt, kuchařka, kouzelník, horník, kominík, víla, šiška/žid, muzikant s harmonikou, lesní muž, brouk a mezi dětmi spousta dalších zvířat a jiných postav – medvíďata, ovečky, kozička, lev, oslík, rytíř, čarodějka a různé další masky.
Bába u zvoničky nejprve pověděla masopustní příběh o tom, jak Masopust a Půst přišli do vesnice Markvartic, když tu se oba objevili zde v Markoušovicích - a rovnou s klíčem od vesnice! Průvod tedy mohl začít! Zazněla píseň „Od domu k domu a koblihu k tomu“ a my vyrazili na koledu.
Na všech zastávkách nás vlídně přijali a pohostili. Děkujeme jmenovitě Kašparovým, Kočí, Bradáčovým, panu Spěvákovi, Šrolovým a Špalkovým. Pro první rok jsme zvolili jen tento menší okruh středem vesnice. Avšak zkušenost z letoška je natolik dobrá, že příští rok trasu zřejmě protáhneme i dál.
Po průvodu jsme se přesunuli do školní jídelny, kde čekaly koblihy a dobroty, co kdo donesl. A kde nám také bylo docela těsno, ale zato jsme byli pěkně pospolu. Mnohoznačně  se  naplnilo říkadlo: Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť! Ale i přes tyto ztížené podmínky se povedlo vyšetřit prostor pro kapelu i tanec dětí z MUŠky (mravenčí umělecké „školy“, která se zrodila ze spolupráce na předvánočním představení o Sv.Lucii). K tanci pak děti přibraly i ostatní tancechtivé maškary, kde každá předváděla svůj tanec a bylo opravdu veselo. Když jsme však byli v nejlepším, zjevil se v sále Půst, předal zkroušenému Masopustovi svíci a sebral mu klíč od vesnice.
Tím byl 1.markoušovický Masopust ukončen a lidé se mohli v pokoji rozejít a rozjet do svých domovů.
Za organizační tým velice děkuji všem, kteří se Masopustu zúčastnili ať už tím, že se přišli podívat, nebo něco donesli, zvláštní dík pak patří všem přítomným krásným maskám a maškarám, protože bez nich by to nejen nebylo ono, ale zkrátka - nebyl by to žádný Masopust!
 
Za všechny, kdo se na přípravě Masopustu podíleli
Petra Němečková Stypová, Mraveniště, z.s.

Rozsvícení vánočního stromu

V podvečer třetí adventní neděle se v Markoušovicích opět rozsvítil Vánoční strom. Dopolední přípravy, zkoušky a stavění stánků lemovaly provazy deště a na zemi se tvořily louže a potoky vody. Vše ustalo hodinu před zahájením programu a na cestu do kostela již doprovázel všechny zúčastněné kužel slunečních paprsků a duha, která vytvořila symbolický most. Důstojnou a sváteční atmosféru vytvořil v kostele sbor Colaudemus, který nám svým pěveckým koncertem a mluveným slovem přiblížil příběh Marie, Josefa a Ježíše. Po závěrečném společném zpěvu jsme pokračovali v Sokolovně. Hudebně-divadelní pásmo Svatá Lucie noci upije v režii Petra Lanty nás zavedlo do světa legend, tradic, pořekadel a písní, které se k tomuto svátku váží a poukázalo také na světlo, které neseme všichni v sobě a které je nejen v čase dlouhých nocí tolik potřebné. Pátou hodinu odzvonil místní zvoník v prostoru vznikající Návsi a za doprovodu žesťového kvintetu se rozsvítil vánoční strom. Zpěv Hanky Machačové posílily i hlasy lidí z publika. Z druhé strany provizorního náměstíčka se ozývalo kovářské kladivo, punč voněl vzduchem, na jarmarku jsme si mohli koupit výrobky zručných prodejců i dětí z naší školy a vánoční výzdoba vznikala i na místě ve stánku pro dětské tvoření. Přejeme všem krásné a pokojné svátky Vánoční a děkujeme. Velká věc mohla totiž vzniknout díky spoustě drobných, ale důležitých dílků v podobě každého z nás. VK, Mraveniště, z.s.
V podvečer třetí adventní neděle se v Markoušovicích opět rozsvítil Vánoční strom. Dopolední přípravy, zkoušky a stavění stánků lemovaly provazy deště a na zemi se tvořily louže a potoky vody. Vše ustalo hodinu před zahájením programu a na cestu do kostela již doprovázel všechny zúčastněné kužel slunečních paprsků a duha, která vytvořila symbolický most. Důstojnou a sváteční atmosféru vytvořil v kostele sbor Colaudemus, který nám svým pěveckým koncertem a mluveným slovem přiblížil příběh Marie, Josefa a Ježíše. Po závěrečném společném zpěvu jsme pokračovali v Sokolovně. Hudebně-divadelní pásmo Svatá Lucie noci upije v režii Petra Lanty nás zavedlo do světa legend, tradic, pořekadel a písní, které se k tomuto svátku váží a poukázalo také na světlo, které neseme všichni v sobě a které je nejen v čase dlouhých nocí tolik potřebné. Pátou hodinu odzvonil místní zvoník v prostoru vznikající Návsi a za doprovodu žesťového kvintetu se rozsvítil vánoční strom. Zpěv Hanky Machačové posílily i hlasy lidí z publika. Z druhé strany provizorního náměstíčka se ozývalo kovářské kladivo, punč voněl vzduchem, na jarmarku jsme si mohli koupit výrobky zručných prodejců i dětí z naší školy a vánoční výzdoba vznikala i na místě ve stánku pro dětské tvoření. Přejeme všem krásné a pokojné svátky Vánoční a děkujeme. Velká věc mohla totiž vzniknout díky spoustě drobných, ale důležitých dílků v podobě každého z nás. 

Den otevřených dveří v Mraveništi

Sobota 26.11. 2016 byla Dnem otevřených dveří v naší nové budově v Markoušovicích. Nad vchodem se nově leskl barevný keramický nápis Mraveniště, který vytvořily děti v projektu Vyzdobme si školu podpořený Královehradeckým krajem. Návštěvníci si mohli prohlédnout celou budovu, zavítat do v létě rekonstruovaných prostor dětské skupiny i základní školy. Na chodbě je čekala výstava fotografií ze života školáků a ve třídě se zájemci mohli zúčastnit ukázky výuky matematiky podle prof. Hejného a vyzkoušet si tuto metodu sami v praxi. V družině a jídelně pak na všechny čekalo malé pohoštění a posezení, které jsme připravili společně s rodinami školáků. V jídelně už od rána současně probíhalo adventní tvoření, kde si děti i rodiče mohli vyrobit vánoční ozdoby a adventní věnce. Během dopoledne jsme v Mraveništi napočítali 50 dospěláků a 32 dětí, zavítali k nám rodiče s malými dětmi i místní starousedlíci, kteří zavzpomínali, jak do této školy chodili před 70 lety. Bylo to příjemné dopoledne a my už se těšíme na další příležitost k setkání.
 

Kamarádský týden

Kamarádský týden proběhl od 1.8.-5.8.2016.
Během tohoto týdne jsme každý den vítali zápisem do našich lodních deníků. Námořnické písničky, které jsme se během týdne naučili, nám dobře posloužily k zlepšení nálady na palubě naší „lodi Marína“. Během týdne si děti zahrály spoustu nových her (na hřišti, v lese nebo na chatě). Během teplých dnů jsme měli vodní hrátky a vodní bitvy. Na našich výpravách, ať už to bylo putování za Bájným stromem, stavby lodí nebo jen obyčejné tahání dříví z lesa, se nám hodily naše provazy (povinná výbava) - děti se učily zručnosti při vázání uzlů nebo vyrábění náramků. Tvoření jsme si užili-vyráběli jsme lodě z tvarovací hmoty, z korků, tiskli jsme na brašničky, vyráběli jsme masky z papíru, chobotnici z odpadového materiálu, a při návštěvě keramické dílny u Klárky si všechny děti s chutí a zápalem vyrobily kachličky a měli možnost vlastní tvorby. Děti se učily zahrát „námořnickou pohádku“ a během odpoledních odpočinků měly svou oblíbenou pohádku, písničky nebo společné hry. Rodiče nám na každý den napekli výborné koláče.Léto nám přineslo nové zkušenosti, prožitky a kamarády.
Děkujeme všem Jana, Šárka, Vašík, Jindra
Kamarádský týden proběhl od 1.8.-5.8.2016.
Během tohoto týdne jsme každý den vítali zápisem do našich lodních deníků. Námořnické písničky, které jsme se během týdne naučili, nám dobře posloužily k zlepšení nálady na palubě naší „lodi Marína“. Během týdne si děti zahrály spoustu nových her (na hřišti, v lese nebo na chatě). Během teplých dnů jsme měli vodní hrátky a vodní bitvy. Na našich výpravách, ať už to bylo putování za Bájným stromem, stavby lodí nebo jen obyčejné tahání dříví z lesa, se nám hodily naše provazy (povinná výbava) - děti se učily zručnosti při vázání uzlů nebo vyrábění náramků. Tvoření jsme si užili-vyráběli jsme lodě z tvarovací hmoty, z korků, tiskli jsme na brašničky, vyráběli jsme masky z papíru, chobotnici z odpadového materiálu, a při návštěvě keramické dílny u Klárky si všechny děti s chutí a zápalem vyrobily kachličky a měli možnost vlastní tvorby. Děti se učily zahrát „námořnickou pohádku“ a během odpoledních odpočinků měly svou oblíbenou pohádku, písničky nebo společné hry. Rodiče nám na každý den napekli výborné koláče.Léto nám přineslo nové zkušenosti, prožitky a kamarády.
Děkujeme všem Jana, Šárka, Vašík, Jindra

Pohádkový týden

Dny naplněné pohádkami, ať už dramatizovanými či čtenými z donesených knih. Nechybělo ani vymýšlení pohádek, kreslení a tvoření z hlíny. Také výlet za krásami lesa spojený s vytvářením z přírodního materiálu - skřítci, košťátko, domečky a jiné. Poslední den i pečení muffinů a krátké vystoupení pro rodiče. Co dodat? Týden písniček, her, tvoření, dobré nálady a hlavně čas strávený s kamarády - to vše za pěkného počasí:)

Indiánský týden

Indiánský týden od 11.do 15. července přinesl všem účastnícím se dětem spoustu zážitků a dobrodružství. Zázemí měly děti v Maríně v Markoušovicích a v blízkém teepee, ve kterém si společně první den vytvořily ohniště, vyrobily čelenky a vydaly se i na první společnou výpravu do okolí na skály. Druhý den si zdobily indiánská trička a vydaly se na Čížkovy kameny. Ve středu je čekala výprava k jeskyni, kde si zapálily oheň a opekly si rohlíky. Také si vyřezaly ze dřeva panáčky. Ve čtvrtek pršelo, tak si děti pomalovaly látkové brašny, opekly si k obědu buřtíky v teepee a odpoledne si zaskotačily v tělocvičně. Večer si zazpívaly s kytarou a dalšími hudebními nástroji u ohně v teepee a opekly si hady z těsta. Kdo chtěl, tak v Maríně nebo teepee přespal. V pátek po společné snídani se děti vydaly na celodenní výpravu na Jestřebí hory. Odpoledne se všichni vrátili do tábora, rozloučili se a někteří se domluvili už na příští rok:) Děkujeme Kátě za celotýdenní doprovázení dětí i všem, kteří pomáhali s organizací. A hurá na další dobrodružství.

Poznávání přírody

Sobotní akce Poznávání přírody, která se uskutečnila 11. června 2016, byla velmi rozmanitá. Zajímavé vyprávění a pomůcky z Lesního světa k nám přivezl pan Klimeš. Poznávali jsme lesní ptáky, dravce, pěvce, způsoby hnízdění či lovu potravy a zatímco jsme my dospěláci čerpali inspiraci a znalosti, které zúročíme nejen při procházce lesem, ale i při zahradničení či ve skleníku, děti si tiskaly stopy zvířat, hrály zvířecí pexeso či běhaly po lese a hledaly zvířata opravdová. Své znalosti stop jsme si následně procvičili ve společné hře a za hovoru o koloběhu přírody, jsme se přesunuli k ohni, kde jsme si mohli sílu přírody i zažít na vlastní kůži. Na polojasné obloze se objevila mračna a silný déšť nám ukázal, jak se hasí oheň, promokají papíry i boty :) Nikomu to ale nevadilo a tak jsme se společně po chvilce opět dočkali oblohy bez mraků.
 
Jednalo se o první sloučenou akci, kdy muži odstartovali svojí prací další etapu vývoje Mraveniště a celé dopoledne stěhovali nábytek a připravovali budovu našeho spolku pro rekonstrukci. Všem zúčastněným moc děkujeme.

Vodácká výprava na Orlici

V pátek 20. května jsme po škole vyrazili do vodáckého tábořiště v Týništi nad Orlicí. Tady jsme postavili stany, rozdělali oheň a prostě kempovali. Druhý den jsme se pustili do vod Orlice. Počasí nám přálo, i když voda byla ještě dost studená a ti, kteří se převrátili, sotva popadali dech. Ale náramně jsme si to užili. Akce se zúčastnilo 14 lodí. Posádky tvořily rodiny dětí, které navštěvují mravenčí školu nebo školku. Přizvali jsme i ty, které se k nám přidají až od září, abychom měli příležitost se lépe poznat. Přijela i paní učitelka, která bude provázet školáky příští školní rok. 

Kdo to sviští v Mraveništi

Na akci "Kdo to sviští v Mraveništi" v sobotu 14. 5. 2016 pro rodiny našich školkáčů, školáků a členů spolku se sešlo celkem 35 sportovců různých věkových kategorií. Na připravená stanoviště jsme se vrhli s radostí a za krásného počasí se trefovali míčem do cíle, skákali přes švihadla, chodili na chůdách, shazovali plechovky, točili obručemi či skákali gumu či z ostrova na ostrov. U některých disciplín se postupně objevovali další inovace v závislosti na tom, koho co napadlo. Běhali jsme slalom mezi metami, skákali po jedné a druhé noze, skákali jsme v pytli, někteří i s čelenkou přes oči. O pohybu, pohybových vzorcích, radosti z něj a vědomém soustředění se na to, co s námi dělá jsme si průběžně i povídali. Nesportovali jsme pro diplomy ani medaile, ale pro sebe, pro čas strávený s kamarády a pro dobrý pocit, který nám byl na závěr hřejivou odměnou. Celé akci náramně přálo i počasí a tak jsme si za slunečného dne udělali na sportovišti příjemný piknik z domácích dobrot.

Velikonoční tvoření

Letošní velikonoční tvoření pro rodiny z Mraveniště i veřejnost se uskutečnilo ve středu 23. 3. 2016 od 15.30 v naší školce v Markoušovicích. Sešlo se nás asi 16 rodin s různě velkými dětmi a všichni jsme si mohli  vyrobit ovečky a ptáčky z vlny nebo voskem namalovat vajíčka. Venku nás čekalo veselé počasí, pletení pomlázek, na ohni jsme si opékali buřty nebo hady z těsta a mohli jsme se projet i koňským povozem. Všem, kteří nám s akcí pomáhali, moc děkujeme a těšíme se na příště.

Den otevřených dveří v Mravenčí škole

Máme radost z druhého dne otevřených dveří v naší školní třídě, který proběhl v sobotu 16. ledna 2016. Zavítali k nám další hosté a zájemci o vzdělávání v Mraveništi. Naši žáci nám s paní učitelkou ukázali dva výukové bloky zaměřené na český jazyk a matematiku a opět pro nás upekli výborný štrúdl. Do dopoledních činností se zapojily i další děti, které se k nám přišly s rodiči podívat. Prostor byl i pro dospělé na jejich dotazy o fungování a hlavních principech naší třídy. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další setkání 12. února při zápisu budoucích prvňáčků.

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 12.12. 2015 se v Markoušovicích opět rozsvítil vánoční strom. Odhadem se nás sešlo více jak 200 lidí. Celé odpoledne nám přálo počasí a příjemně plynul i připravený program. Místní děti pod vedením divadelníka Petra Lanty zahájily akci hrou Štědrý večer na motivy sbírky Kytice od K.J. Erbena.  Před samotným rozsvícením Vánočního stromu zazpívala za doprovodu trubačů Koletovy hudby ze Rtyně v Podkrkonoší Lenka Lautschová a předvánoční atmosféru při rozzáření stromu doprovázel pěvecký sbor Českobratrské církve Evengelické Colaudemus z Trutnova pod vedením sbormistra pana Ondřeje Němečka. Akci doprovázel i adventní jarmark s rukodělnými  výrobky občanů z obce nebo blízkého okolí, pro děti pak byla přípravena předvánoční tvořivá dílna. Celou akci jsme připravovali ve spolupráci se Sokolem Markoušovice, Českým červeným křížem a za přispění obce Velké Svatoňovice, kterým tímto moc děkujeme. Těšíme se na další ročník a na další rozzářené tváře:)

Další fotografie z celého odpoledne k nahlédnutí zde.

Adventní tvoření

V pátek 27. listopadu 2015 bylo v naší školní třídě pěkně živo :) Pořádali jsme Adventní tvoření a sešlo se u nás přes 30 dětí a jejich rodiče. Mohli jsme si vyrobit jablíčkový svícínek, vystřihnout vločky, vytvořit adventní věnce nebo zaplést vánoční ozdoby. K tomu jsme si zazpívali a zahráli vánoční koledy a celé odpoledne jsme si až do večera společně užili. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, i škole ve Velkých Svatoňovicích za půjčení prostor družiny.

Těšíme se na další akci, nejbližší nás čeká v Markoušovicích 12. prosince na rozsvícení vánočního stromu.

Další fotografie zobrazíte zde nebo kliknutím na foto

 

Den otevřených dveří v Mravenčí škole

V sobotu 24. října 2015 jsme uspořádali první Den otevřených dveří v naší škole. Zavítali k nám nejen rodiče, ale i další hosté a příznivci. Paní učitelka Lenka se sešla s dětmi jako obvykle a společně s nimi zahájila výukový blok s uvítáním, naladěním se a s ukázkou výuky českého jazyka a matematiky, kde se zapojovaly všechny čtyři ročníky. Děti se učily na koberci, u tabule i v lavicích. Obdivovali jsme, jak děti i v nezvyklých podmínkách pracovaly s nadšením a soustředěním. O přestávce jsme měli možnost si třídu více prohlédnout a pochutnat si na štrůdlu, který děti s paní učitelkou v pátek upekly. Pak byl ještě prostor na dotazy a my už se těšíme na další setkání, Nejbližší nás čeká 5. listopadu, kde se budeme věnovat celému projektu Mraveniště.

Podzimní procházka a tvoření v Mraveništi

V pátek 2.října 2015 jsme si užili krásné slunečné odpoledne v Markoušovicích. Nejdřív se celá banda různě velkých dětí i dospěláků vydala na procházku podzimní krajinou. Cestou děti sbíraly listy, šípky a další přírodniny, které je zaujaly. Pak se všichni vrátili k Mravenčí školce, kde na ně čekaly upečené dobroty, co kdo přinesl a šípkový čaj. Pak se děti vrhly na tvoření - obtiskávaly přinesené listy, navlékaly náhrdelníky z jeřabin a tvořily z kaštanů. Nakonec jsme se sešli u ohně, kde jsme si opekli, co kdo má rád. Děkujeme všem, kteří jste přišli i všem, kteří jste se podíleli na přípravě. Moc se těšíme na další akce :-)

  

Další fotografie zobrazíte zde nebo kliknutím na foto

Velikonoční tvoření

1. dubna 2015 odpoledne se uskutečnilo v Mravenčí školce