Aktivity

Jádrem činností spolku Mraveniště je provozování mravenčí školky a ZŠ 1.stupně založené na celostním přístupu ke vzdělávání jako součásti života. Pestrý život pravidelně spoluvytváří pohybové, umělecké, hudební a jiné aktivity, které otevírají možnosti pro zapojení všech, kdož mají zájem.

Podívejte se tedy blíže: