Tvůrčí dílna empatie 2021/22

Seznámení s metodickou empatií. Pozorování vlastního prožitku uměleckého díla a rozvíjení schopnosti empatického komentáře. Sdílení autorské tvorby v průběhu všech setkání bude prioritou

Uvědomování si sil proudících v řeči a formujících slovo. zažijeme setkání s bytosnout povahou hláse jakož i léčivou a uvářející poahu řeči. V jarních měsících a začátkem léta vyjdeme do krajiny, abychom použili získané dovednosti k rozhovoru s přírodou a požehnání krajině. Seznámíme se prakticky s pojmem hlubinná ekologie.

Vaším průvodcem bude Jiří Švec.

Kdy začneme: Září 2021
Kde: Komunitní centrum Mraveniště nebo Náchod
Cena: 1000 Kč za celou dílnu rok

Přihlášky jsou možné na jiri.svec@domraveniste.cz
Další informace na telefonu +420 604 670 964

Související