1. 6. 2020–5. 6. 2020, Michal Šafránek Škola

Den dětí, příroda v lese, na louce i v zahradě

Prvního června jsme venku oslavili Den dětí, vyráběli jsme panáčky, které jsme si následně představili, i opekli jsme si něco dobrého na ohni. Během týdne jsme se ponořili do poznání ekosystémů naší přírody. Bádali jsme, co roste a žije ve vodě, v lese či na louce, členili jsme si říše přírody na menší skupiny, hledali jsme důležité vazby mezi druhy. Pokročili jsme i v dalších předmětech od slovních druhů přes bezpečný pohyb na internetu až po “my family” nebo zápis zlomku. Týden jsme zakončili chvilkou klidného čtení a zamyšlení při čtenářské dílně.

Blog

Škola