23. 11. 2019, Eva Portychová Škola

Den otevřených dveří v Mraveništi a 140 let školy

V sobotu 23.11. 2019 proběhl v Mraveništi Den otevřených dveří spojený s oslavou 140 let od otevření současné školní budovy v Markoušovicích (byla vysvěcená 7. září 1879). Při společném zahájení před budouvou zazněly na uvítanou písně zpívané celým Mraveništěm. Během dopoledne si pak návštěvníci mohli prohlédnout všechny komůrky Mraveniště (školku, školu i nově dobudované rodinné centrum a zrekonstruovanou kuchyni), vyrobit si linoryt nebo placku, shlédnout divadélko a projekty dnešních školáků, společně si zazpívat či debatovat o historii markoušovického školství na besedě v jídelně. Školáci představovali mimo jiné své projekty a pomocí mravenčí písničky a fotek i každodenní běh školy. Do Mraveniště se v tento den přijeli podívat i ti, kteří do této budovy chodili jako školáci či učitelé v různých časech 20. století a tak proběhlo mnoho zajímavých rozhovorů a setkání napříč generacemi. Děkujeme všem za inspirativní dopoledne. Velké poděkování patří i všem, kteří nás podporují a pomáhají nám Mraveniště spoluvytvářet - dobrovolníci, rodiny, místní spolky, firmy, obec Velké Svatoňovice a v neposlední řadě Královéhradecký kraj.

Blog

Škola