15. 11. 2021–19. 11. 2021, Jana Píšová Rodinné centrum

Návrat skřítků pod zem

Skřítci byly naším hlavním tématem, jejich práce před zimou, návrat ke kořenům, zazimování - a nejen skřítků, ale i jiných zimních spáčů. Pozorovali jsme stromy, jak usínají, listí na zemi dělá teplou peřinku, síla stromů mizí a projeví se opět na jaře. Vše už chce svůj klid. Prohlíželi jsme, jak to vypadá mezi kořeny, pozorovali jsme vývraty stromů. Péťa potěšila děti divadýlkem, při kterém se stávají nejen diváky, ale i herci. Zasmáli jsme se společně při prstových říkankách, trénovali své smysly, vyráběli si skřítky z přírodních materiálů a ušili si každý svého skřítka z plsti a vlny. Tak dobré spaní, milí skřítkové.