16. 9. 2019–18. 9. 2019, Michal Šafránek Škola

Škola v Markoušovicích a její rytmus II

V třetím zářijovém týdnu jsme prohlubovali poznání k vývoji markoušovických škol, pracovali jsme s textem a obrázky - kde se školy nacházely? jak vypadaly jejich budovy? kolik měly žáků a proč v určitou dobu byla v blízkosti kostela? Starší třída také za pomoci filmů a dokumentů studovala, jak vypadala škola jejich rodičů a prarodičů. Při angličtině školáci představovali sebe sama, v českém jazyce opakovali pravopisné učivo a při matematice pak četli japonskou pohádku z cukřenky. Mladší třída v matematice pracovala s krychlovými stavbami či cestovala po cyklostezkách. V angličtině pak prohlubovali znalosti a trénovali mluvení v tématech “colours, numbers”. V českém jazyce pak čteme, píšeme a nasloucháme příběhům, prvňáčci se věnují uvolňovacím cvikům a předčtenářským dovednostem. Společně jsme týden zakončili již ve středu, závěr týdne měli školáci ředitelské volno a školní tým i průvodci z dalších komůrek Mraveniště vyrazili do broumovského kláštera na konferenci “Učení pro život” tentokrát na téma Učíme (se) spolu. Zažili jsme krásné dva dny plné inspirativních myšlenek a setkání.

Blog

Škola