7. 1. 2019–11. 1. 2019, Petra Všetečková Školka

Tříkrálový týden

Vyprávíme si příběh O hvězdě a třech mudrcích. Příběh nás vede zpět do minulosti a společně s třemi mudrci se v představách vydáváme na putování za hvězdou. Připomínáme si, kam a proč putovali, jaká byla jejich cesta a jaké dary právě narozenému Ježíškovi nesli. Vyrábíme si tříkrálové koruny, malujeme a vystřihujeme velbloudy i svítící komety, tvoříme společně postavičky tří králů. Tento týden jsme také pekli speciální tříkrálový koláč, na jehož přípravě se všichni poctivě podíleli. Někdo strouhal mrkev a jablíčka, někdo válel těsto, další sekali oříšky nebo míchali náplň. Výsledkem byl opravdu vynikající koláč, který jsme pak společně spořádali ke svačině následující den. Ve čtvrtek nás pak čekalo tříkrálové divadýlko, do kterého se děti naplno ponořily a své role si opravdu užily, jak je ostatně vidět i na fotkách. A přitom všem nechyběly ani nové říkanky, zimní písničky a spousta zábavy na sněhu.

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně osedlali.
Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
Hrdě se k tomu hned přiznám, že já jsem mouřenínský král.
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem!

Blog

Školka