20. 1. 2020–24. 1. 2020, Michal Šafránek Škola

Zima v lese

Lednové dny zaměřené na les a zimní přírodu využila Mravenčí škola k prozkoumání lesa, stop zvířat i k výpravě s lesníkem do jeho revíru. Ve venkovním dni jsme zažili tři učící hodiny v lese, během kterých jsme poznávali, kdo je to revírník, co dělá (jiného než hajný?), a jak vypadá mapa jeho revíru. Postupně jsme stoupali rozmanitými lesními porosty v jedlobukosmrkovém vegetačním stupni až na hranu broumovských (polických) stěn. Cestou jsme pozorovali stopy zvířat, lesnické značky nebo jsme zkoumali, zda-li je ve stromu kůrovec či nikoli. Ve škole jsme také bádali, jak se liší les na rovníku od toho našeho nebo co je to tajga. V angličtině pak mladší školáci pozorovali severoamerická zimní zvířata. Pokročili jsme i v dalších oblastech školního bádání... Během týdne starší školáky potkalo tvořivé psaní, zájmena nebo přípony v češtině, geometrické tvary či rovnice v matematice a big numbers and prepositions of time in english. Mladší děti zkoumaly nauku o slově, zimní motivy v hudbě a začaly vyrábět ptačí budku.

Blog

Škola