Mraveniště, z.s.

  • komunitní vzdělávací centrum
  • neziskový projekt ve veřejném zájmu
  • předškolní skupina, škola, kurzy a semináře pro všechny 
  • partnerský přístup
  • poznávání prožitkem
  • podporování vrozeného talentu a zvídavosti
  • častý pohyb v přírodě, zdravá strava
  • týmová spolupráce a zapojení rodiny
  • spolek založený rodiči

   Blog školy


8.10.-12.10.2018 Školní zahrádka
 

Druhý říjnový týden jsme dále objevovali rozmanitost přírody a zaměřili jsme na naše školní zahradu a bylinky. Děti k tématu přinesly zajímavé knížky, herbáře i nasušené bylinky a povídaly jsme si o jejich různorodém využití v kuchyni i při léčení. Ve venkovním dnu jsme naši jedlou zahrádku vypleli, s pomocí Pepy Dvořáka jsme udělali z dřevěných kůlků oplůtky pro rybízy a borůvky a také jsme sestavili záhon pro ...
Začali jsme povídáním a kreslením, co pro nás rytmus znamená, jaké rytmy prožíváme my a jaké vnímáme kolem sebe. Kreslili jsme tlukot srdce, hudební nástroje, přírodu i planetu Zemi. Dále jsme se věnovali matematice a češtině.

Blog dětské skupiny

8.10.-12.10.2018 O hamižném ježkovi Vítkovi

Vyprávíme pohádku O hamižném ježkovi Vítkovi, který chtěl všechna jablíčka z jabloňového sadu jen pro sebe. S dětmi jsme se tak dostali k povídání o tom, co to vlastně hamižnost je, jaké to je, když je někdo lakomý a jaké to je chovat ...

 

Sponzoring a podpora našeho projektu

Jako nezisková organizace uvítáme jakoukoliv podporu našeho projektu a pomoc se zdárnou realizací našich záměrů. Rozhodnete-li se podpořit náš projekt finančně, prosíme o zaslání finanční podpory na č.ú. 2700745563/2010. Pokud byste preferovali materiální podporu či dobrovolnickou činnost, velice ochotně Vám poskytneme seznam potřebných věcí a aktivit. Zároveň jsme schopni s Vámi podepsat darovací smlouvu či potvrzení o poskytnutém daru, na jehož základě si danou hodnotu můžete odečíst ze základu daně. Děkujeme Vám.

Mraveniště Markoušovice je projekt komunitního vzdělávacího centra, které nabízí alternativu ke klasickému systému vzdělávání. Zahrnuje předškolní skupinu i základní školu a dále také kurzy, besedy a semináře pro všechny věkové kategorie. Vzdělávací aktivity jsou založeny na respektujícím partnerském přístupu, zdravé stravě, pohybu, radosti, rozvoji vrozeného talentu, týmové spolupráci a zapojení rodiny. Cílem výuky a aktivit je podpořit a budovat vrozený talent, zvídavost, schopnost vlastního úsudku a rozhodování, odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, spolupráci ve skupině a radost z odvedené práce.