Zakládající členové spolku

Jakub Kubját

Pocházím z Valašska a vystudoval jsem Finance na Slezské univerzitě Opava. Financím a obchodu se věnuji doposud při budování vlastní firmy. Volný čas rád trávím s rodinou, cestuji, provozuji celou řadu sportů a zapojuji se do projektů a akcí, které přispívají k setkávání lidí a kde můžu realizovat své nápady. Ve spolku Mraveniště pomáhám zejména na tvorbě webu, zajištění podpory dalších subjektů z regionu a materiálním zajištění. Věřím, že to co nás doma a ve škole naučili, je jen jeden způsob jak se věci dají dělat, ale ve skutečnosti jich existuje mnohem víc, stačí se dívat okolo.

Veronika Kubjátová

Vystudovala jsem Poradenství v sociálních vědách na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. S dětmi jsem začala pracovat už jako dítě, kdy jsem ze školky chodila předávat získané dovednosti a znalosti postiženým dětem do ústavu sociální péče. V pokročilejším věku jsem vedla kurzy lyžování, prázdninové kempy, kroužky rytmických a pohybových dovedností, angličtiny a další v České republice i v zahraničí (Irsko, Nový Zéland). V zaměstnání, které jsem aktuálně vyměnila za mateřskou dovolenou jsem se věnovala vzdělávání dospělých v oblasti "soft skills". K myšlence, založit na rodinu orientované respektující vzdělávání, mě vedly nejen tyto zkušenosti, ale i podpora ze strany rodiny a vlastní děti, se kterými jsem ve vzájemném obohacujícím vztahu dnes a denně. Ve volném čase se věnuji celostní medicíně, masážím, ráda hraji na klavír, chodím po kopcích a tančím.

Eva Portychová

Celý svůj dosavadní život se pohybuji v kontaktu s lidmi a dětmi, nejvíce v oblasti školství. Po studiu na vysoké škole jsem několik let pracovala jako poradenská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně a později jako školní psycholožka na střední škole. Teď máme s manželem dvě děti školkového věku a je pro nás aktuální téma školy. Přejeme si, aby děti ve škole dál rozvíjely svou jedinečnost, byly aktivní, spolupracující, zodpovědné, objevovaly s radostí svět  a žily v souladu s rytmy a řádem přírody. Jsem proto vděčná, že se v Mraveništi v Markoušovicích sešla skupina podobně smýšlejících rodin z blízkého okolí, která chce vizi radostného vzdělávání pro všechny generace naplňovat, žít ji a inspirovat tak další. Baví mě sdružovat lidi, dávat energii smysluplným věcem a hledat harmonii v různých oblastech našeho žití.

Zdeněk Portych

Vystudoval jsem geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia i po něm jsem se kromě cestování a různých profesí věnoval roli vychovatele, která mě přivedla k dnešnímu povolání učitele zeměpisu a informatiky. Rád v Mraveništi zúročím své postřehy ze školství a vzdělávání dětí i dospělých, pomůžu s tvorbou webu a další prezentací. Budu šťastný, pokud se moje děti budou chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce. Svůj volný čas momentálně dělím mezi rodinu, hudbu a věci s tím spojené. S chutí se zapojuji do akcí a projektů, o kterých si myslím, že mají smysl a dělají radost nejen mně, ale i ostatním.

Zuzana Romášková

Po studiu poradenské psychologie a speciální pedagogiky na PedF UK v Praze jsem pracovala ve školství jako poradenský psycholog, resp. školní psycholog na několika školách v regionu. Profesní zkušenosti a naléhavá potřeba najít pro svou předškolačku školu, kam by chodila ráda a která by naplnila mé představy o moderní škole s respektujícím přístupem k dětem, jejich vývoji a individuálním potřebám, mě svedla dohromady s několika podobně smýšlejícími lidmi a tak jsem se ocitla na počátku vzrušující cesty. Chci se podílet na vytvoření školy, která naplní přirozenou dětskou potřebu poznávat, objevovat a rozumět světu, sobě i druhým a která svým žákům poskytne možnost zažít práci v týmu a pocítit výhody spolupráce lidí různého věku i  potenciálu. Chci pomoci vybudovat školu, kde bude sebevědomí a sebehodnocení dětí vyrůstat z jejich úspěchů a překonaných překážek, nikoliv z hodnocení druhých a srovnávání s druhými a to v bezpečném a zdravém prostředí.

Pavel Romášek

Do Mraveniště mě přivedli moji podobně smýšlející přátelé a především potřeba a touha vzdělávat naši dceru jinak, než u nás zaběhnutým způsobem. Chtěl bych totiž, aby se učila ráda, aby ji to bavilo a aby byla lačná po novým vědomostech - to vše bez stresu ze známek a honbou za výkonem. Za těch pár měsíců v Mraveništi jsem zjistil, že to jde a že už v Čechách pár alternativních školních vlaštovek je. Naneštěstí však žádná z nich nedoletěla až k nám a to bych chtěl změnit. Moje účast v Mraveništi zahrnuje "práci všeho druhu". Jako jeden z mála ve spolku se totiž nepohybuji ve školství a od roku 2007 projektuji na své vlastní volné noze vodohospodářské stavby. 

Naďa Kalousková

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství biologie a chemie. Ráda cestuji a poznávám odlišné kultury, mám ráda vůni pískovcových skal a svěžest divokých řek a miluji výhledy, ze všeho nejvíc z místa, kde budujeme s rodinou náš domov. Práce s dětmi mě provází celý život: v USA jsem učila kanoistiku, založila jsem a několik let vedla rodinné centrum, učila jsem na druhém stupni základní školy. Přestože v současné době jsem povolání učitelky vyměnila za práci terapeutky metody RUŠ, školství mě stále velmi zajímá. Těším se, že projekt Mraveniště bude přinášet lidem do života radost a že společně vytvoříme školu, do které se budou děti každý den těšit, co nového zase objeví.

Lada Nevečeřalová

Doposud jsem  svůj profesní život věnovala řízení projektů, nejdříve  mezinárodním a  nyní  se  věnuji  hlavně těm, které velebí  náš venkov. Ve svém volném čase jsem nejradši v přírodě, miluju teplo,  sluníčko a čerstvý vzduch. Ráda cestuji a poznávám jiné kultury, krajiny  a zajímavé lidi. Baví mě všechno nové, v čem vidím smysl, hlubší význam a přínos i pro ostatní. Proto jsme s partou nadšenců založili  rodinné centrum a proto jsem se ráda zapojila do projektu Mraveniště se stejně smýšlejícími lidičkami. Během školních let jsem měla možnost poznat  výuku v Evropě i v Africe, dnes vím, že ta ideální škola by si z každého modelu měla vzít to nejlepší, a o to se v Mraveništi snažíme. Moc bych si přála pro děti vytvořit školu, která by je bavila, kam by chodily s nadšením a očekáváním, co nového se dozví a zažijí, aby jim příroda byla inspirací a hlavně, aby je připravila na život v dnešní době.