Podmínky členství

Výhody členství

  • zvýhodněné vstupné na akce Mraveniště (akce pro děti, vzdělávací semináře apod.)
  • možnost podílet se na chodu Mraveniště (předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku, účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním)
  • aktuální informace o dění v Mraveništi

Přihláška ke členství

Přihláška ke stažení: prihlaska_ke_clenstvi_mraveniste.pdf
Členský příspěvek 500,- Kč se platí převodem na účet uvedený v přihlášce, do zprávy pro příjemce prosíme uvést: "Jméno a příjmení a členský příspěvek na rok 2016".