O Mravenčí školce

Mravenčí školka je určena dětem ve věku 3 až 7 let a stojí na několika základních pilířích. Jedná se o zařízení, které klade důraz na celostní pojetí člověka, jeho rozvoj a fungování v daných podmínkách. Důležitým je pro nás zejména pohyb v čistém prostředí zohledňující vývojové fáze dětí, zdravé stravování v souladu s kondicí dítěte a ročním obdobím, respektující pedagogický přístup, zdravé vnitřní duševní prostředí, kdy se dítě do školky těší a partnerský vztah mezi školkou, rodinou a dětmi.
 

Naše respektující pedagogika bere každé dítě jako jedinečnou osobnost. Charakteristické je slučování dětí různého věku, neboť tak je to přirozené a v takovém společenství lidí různého věku se budou pohybovat celý život. Při výchově a vzdělávání v Mraveništi budeme rozvíjet samostatnost dětí, jejich nadání a talenty, fantazii a představivost. Děti se prakticky učí sebeobsluze. 

Velká pozornost je věnována jejich myšlení, objevování světa a kreativitě. Citlivě se přistupuje k citovému rozvoji dítěte, rozvíjí se jeho přirozená potřeba učit se novým věcem a pracovat samo na sobě.

Naše pedagogika v každodenní výchovné praxi využívá poznatky různých pedagogických směrů (Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, respektující přístup), vývojové psychologie, respektuje individuální a věkové zvláštnosti každého dítěte a klade důraz na spolupráci s rodinou.

V rámci činnosti a aktivit Mravenčí školky budeme poskytovat rodičům také další služby, prožitkové kurzy, vzdělávací semináře, výchovné poradenství aj. Naším cílem je sdružovat zástupce všech věkových kategorií, kteří se budou vzájemně obohacovat, vzdělávat a rozvíjet, to vše s radostí, elánem a chutí nám vlastní :o).

Komu se u nás zalíbí, může pokračovat v dalším objevování a osahávání světa v naší Základní škole Mraveniště.