Další možnosti vzdělávání a vyžití

05.02.2015 12:38

Protože Mraveniště je nejen centrum pro vzdělávání dětí předškolního a školní věku, ale komunitní vzdělávací centrum pro širokou veřejnost bez rozdílu věku, budeme v rámci činností a aktivit Mraveniště poskytovat rodičům dětí i široké veřejnosti prožitkové kurzy, vzdělávací semináře, výchovné poradenství, různé besedy, přednášky, dílny, workshopy, kulturní a společenské akce. O jejich pořádání Vás budeme včas informovat.