Dětská předškolní skupina - začínáme 2.3.2015!

20.01.2015 14:20

2. 3. 2015 startuje nová dětská předškolní skupina pro děti ve věku 3 až 7 let

Provoz po tři dny v týdnu (pondělí – středa)

Kapacita 10 dětí

Adaptace dětí pozvolná (podle potřeby a zájmu za přítomnosti rodičů)

Školkovné - při docházce:

3 dny v týdnu - 1 500,-/měsíc,
2 dny v týdnu 1 000,-/měsíc
1 den v týdnu 500,- /měsíc


Co můžete Vy a Vaše děti očekávat?

• Zohlednění vývojového období dětí, jejich emoční a psychické kondice

• Rozvoj fantazie a představivosti v rámci jedinečnosti jejich nadání a talentů

• Respektující pedagogický přístup využívající poznatky různých výchovných a pedagogických směrů (Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, Respektovat a být respektován, Nevýchova apod.)

• Posilování samostatnosti - díky věkově smíšené skupině přirozenou formou nápodoby a vzájemné podpory dětí různého věku

• Pohyb v čisté přírodě Jestřebích hor, zdravé stravování


… a v neposlední řadě partnerský vztah mezi školkou, rodinou a dětmi.

Komu se u nás zalíbí, může pokračovat v dalším objevování a osahávání světa v základní škole, kterou otevíráme pro větší Mravenečky od září 2015!

Pro rodiče chystáme také další služby, prožitkové kurzy, vzdělávací semináře, výchovné poradenství aj.


Více informací naleznete na www.domraveniste.cz
Kontaktní osoba: Veronika Kubjátová, tel. +420 737 659 513
e-mail pro elektronickou komunikaci: markousovice2014@gmail.com