Informace k přípravám založení školy

19.01.2015 23:59

ŠKOLA - plánované zahájení provozu září 2015
Dne 16.12. proběhlo v Markoušovicích setkání s veřejností. Nejdůležitější skutečnosti, které z něj vyplynuly:
- zahájení provozu plánujeme na září 2015
- rozhodli jsme se jít cestou registrované školy
- výsledek registrace bude znám cca do konce dubna 2015, budeme Vás informovat
- zápis v zákonem požadovaném termínu (leden, únor 2015) musí rodiče absolvovat v jiné, např. spádové škole,
  ve chvíli, kdy se žák přihlásí do naší školy, budeme o tom školu, do které se původně zapsal, informovat
- posíláme slíbený odkaz na referenční školy:
ZŠ Letokruh v Brně
ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi
ZŠ Jedna radost v Poděbradech
ZŠ Sofie Říčany (věkově smíšené třídy)