Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019

20.04.2018 07:16

Registrační číslo dítěte:

1/2018 - odklad ve školním roce 2018/2019
2/2018 - odklad ve školním roce 2018/2019
3/2018 - rozhodnutí o přijetí
4/2018 - rozhodnutí o přijetí
5/2018 - rozhodnutí o přijetí
6/2018 - rozhodnutí o přijetí
7/2018 - rozhodnutí o přijetí - individuální vzdělávání