Žádost o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení postoupila z kraje na ministerstvo!

06.03.2015 11:21

Naše žádosti o zápis Základní školy Mraveniště do rejstříku škol a školských zařízení a o zápis ZŠ Mraveniště do rejstříku školských právnických osob byly dne 3. 3. 2015 postoupeny k vyřízení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Řízení o žádosti o zápis školní družiny a školní jídelny – výdejny Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství v nejbližších dnech přeruší do doby rozhodnutí MŠMT o zápisu základní školy do rejstříku škol a školských zařízení.