Dotazník sloužící ke zmapování zájmu o další způsoby vzdělávání dětí

Náš projekt je založen na spolupráci a komunikaci všech zúčastněných stran, proto jsou pro nás velmi důležité Vaše názory a potřeby. Jestli jste tak ještě neučinili, 

vyplňte prosím tento dotazník.

Prosíme ty z Vás, kteří uvažují o předškolní skupině, aby nám dali co nejdříve vědět.

Zavazujeme se, že osobní údaje nebudou zveřejněny či jinak zneužity.