Šablony do Mraveniště

S drumbeny k porozumění a podpoře sociálních vztahů v ZŠ Mraveniště

Cílem projektu je dlouhodobě podpořit  v nově utvořených věkově smíšených třídách sociální vztahy a klíčové kompetence dětí díky používání multifunkční učební pomůcky drumben v návaznosti na školní vzdělávací program a minimální preventivní program.
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.
 
 

Sportujeme rádi

Cílem projektu je zábavnou formou vést děti k všestrannému pohybovému rozvoji prostřednictvím sportovního kroužku. Rádi bychom, aby žáci získali kladný vztah ke sportu, ke hře a k pohybu vůbec.
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.
 

Mravenčí umělecká škola

Cílem projektu je podporovat Mravenčí uměleckou školu s cílem nabídnout kvalitní kulturní, hudebně-dramatickou náplň volného času dětí v obci Markoušovice a mikroregionu Jestřebích hor a posílit tak vazby v místní komunitě.
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.
 

Tvorba přírodní zahrady u Komunitního centra Mraveniště

Cílem projektu je vybudovat díky dobrovolnému zapojení lidí přírodní zahradu u Komunitního centra Mraveniště. Zahrada bude sloužit jako vzdělávací i odpočinkové místo a bude propojovat jednotlivé skupiny dětí i dospělých. Rádi bychom tak prohlubovali mezilidské vztahy i spojení s přírodou a jejími rytmy. V zahradě budeme pěstovat zeleninu a ovoce, čímž zároveň přispějeme k tvorbě zdravého jídelníčku u dětí.
 
 
Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2016.

Cílem projektu je vybudovat díky dobrovolnému zapojení lidí přírodní zahradu u Komunitního centra Mraveniště. Zahrada bude sloužit jako vzdělávací i odpočinkové místo a bude propojovat jednotlivé skupiny dětí i dospělých. Rádi bychom tak prohlubovali mezilidské vztahy i spojení s přírodou a jejími rytmy. V zahradě budeme pěstovat zeleninu a ovoce, čímž zároveň přispějeme k tvorbě zdravého jídelníčku u dětí.

Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2016.

Vybudování a provoz dětské skupiny při komunitním centru Markoušovice

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Současně projekt umožní rodinám nabídnout alternativní formu výuky, která v tomto regionu chybí.
 

Volnočasové aktivity v Mraveništi

Projekt probíhá od ledna do prosince 2016, v nabídce je kroužek angličtiny pod vedením Mary Jean Špetlové a kroužek keramiky pod vedením Kláry Lantové Šikové. Hlavním cílem volnočasových aktivit dětí a mládeže je umožnit nějaké zajímavé činnosti, podpořit kreativitu, dát příležitost naučit se něco nového a získat dovednosti v komunikaci nejen s vrstevníky.
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.
 

Vyzdobme si školu v Mraveništi

Cílem projektu je pomocí výtvarně-fotografického kroužku zvýšit zájem dětí o dění v nově vznikající základní škole a komunitního vzdělávacího centra v Markoušovicích, umožnit jim spolupodílet se na výzdobě objektu a jeho bezprostředního okolí a smysluplně využít tvořivost ve volném čase.
 
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.