Vyzdobme si školu v Mraveništi

Projektu se v období září - listopad 2016 účastnilo 9 dětí ve věku 8 - 15 let z Markoušovic a přilehlých obcí z Mikroregionu Jestřebích hor pod vedením hlavního lektora a dalších dobrovolníků.Tvořivé aktivity zahrnovaly jednak část výtvarně-keramickou a jednak část fotografickou. Ještě před začátkem pravidelného setkávání se děti účastnily tvorby mozaiky z kachliček na obložení umyvadel v nově vznikající školní třídě a školní družině děti. V průběhu kroužku se pak podílely na přípravných pracech a stavění venkovní keramické středověké Habánské pece na budoucí výpaly keramických výrobků a průběžně se věnovaly i výtvarně-keramickým činnostem směřujícím k výzdobě školy (modelování z plátů, glazování, kašírování, výroba keramického nápisu na budovu apod.).  Ve fotografické části se pak seznámily se základní obsluhou fotografických přístrojů a poté fotografovaly zejména aktuální dění v budově a jejím přilehlém okolí. Pod vedením lektora se učily se fotografovat skupinky i jednotlivce, v interiéru a exteriéru a poté vytvořily výběr fotografií, které umístily do rámečků a na výstavu na chodbu školy, která byla součástí slavnostního Dne otevřených dveří na konci listopadu 2016 pro rodinné příslušníky a veřejnost.