Blog za školní rok 2016-2017

26.-28. června 2017
V pondělí jsme ještě pilně trénovali divadelní představení "Jak Jaromil ke štěstí přišel" a pak ho odpoledne na zahradě odehráli pro rodiče a kamarády. Moc se nám povedlo a divákům udělalo velkou radost - podrobnosti, foto a video naleznete níže v samostatném příspěvku. V úterý jsme vyrazili do České Skalice, kde nás prováděl Kuba. Ukázal nám náměstí a přes Bažantnici jsme došli k Ratibořickému zámku a pak přes Zlič a zmrzlinu zase na nádraží do České Skalice. Počasí nám opět přálo, tak jsme si výlet užili. Ve středu jsme si rozdali vysvědčení. S většinou jsme se pak potkali ve vodáckém kempu v Týništi n. Orlicí. Zde jsme postavili stan, přespali a ráno se za občasných přeháněk vydali sjíždět Orlici. Bylo to fajn rozloučení se s uplynulým školním rokem.
O divadle MUŠky
K závěru školního roku a ke svatojanské době připravila MUŠka divadelní zpracování pohádky Boženy Němcové o Jaromilovi. Podoba představení se během příprav velmi vyvíjela – původně měly děti jen zpívat a tančit, pak nám ale přišlo škoda ochudit diváky a herce o celý příběh. Proto jsem pohádku zveršovala, což dlouhý děj zkrátilo na únosnou míru a dětem ulehčilo zapamatování místy docela náročného textu. I tak měli však ty nejtěžší role číst dospělí, ale děti se toho chopily s vervou, že prý se to naučí a odehrají celé. A dodržely slovo! Uměly to parádně a výsledná podoba představení, kdy nám za kulisy skvěle posloužil vrbový domeček, se myslím dosti vydařila.
Pravda, některé drobnosti bychom byli rádi ještě doladili. A zřejmě k tomu budeme mít příležitost, protože nás oslovil Náves tým, zda bychom představení neodehráli ještě jednou 23.9. při slavnostním otevírání markoušovické návsi. Tak doufejme, že nám prázdniny dodají sil, abychom se tak velkého úkolu důstojně zhostili.
Děkuji všem hercům a těm, kdo se na přípravě představení podíleli, Mraveništi a také všem, kteří se na nás dívali a občas přimhouřili oko.
Za MUŠka tým srdečně Petra Němečková Stypová
 
19.-23. června 2017
Tento týden jsme se zamýšleli nad uplynulým školním rokem. Napsali jsme si vzájemně vysvědčení. Každý napsal k sobě i ke všem ostatním ve třídě jednu větu. Také jsme psali dopis do budoucnosti, který každý adresoval sobě, coby deváťákovi. Až bude v deváté třídě, přijde mu dopis poštou. V pátek jsme věnovali slíbeným výpravám za kamarády a zajímavými místy v našem okolí. Tentokrát jsme se vydali do Úpice. Nejdřív jsme si to užili u Honzíka a protože měl v sobotu svátek, připravili pro nás i výborný dort. Pak jsme navštívili hvězdárnu a se zaujetím poslouchali zajímavé povídání a ukázky z vesmíru. Cestou zpátky jsme si dopřáli zmrzlinu a den jsme zakončili u Johanky na zahradě a vyzkoušeli jsme i koupání v řece Úpě.
 
12.-16. června 2017
V pátek jsme vyrazili na výpravu do Rtyně. Nejdřív jsme si prohlédli náměstí, pak jsme obdivovali expozici v hornickém muzeu. Po prohlídce jsme se přesunuli na workoutové hřiště u Žabárny, kde jsme se protáhli a zacvičili a pak se prošli až k Theodorovi na zahradu, kde nás zaujal domeček na stromě. Mohli jsme si i něco opéct na ohni. A pak hurá na víkend.
 
5.-9. června 2017
V tomto týdnu nás čekala prezentace domácího projektu "Jsem jedinečná/jedinečný". Navzájem jsme se obohatili o sudoku, Capoieru, kroužek mladých hasičů, fotbal, skauty, cvičení jógy, vybarvování mandal, železniční modelářství a mohli jsme si vytvořit vlastní lapač snů.
 
29. května - 2 . června 2017
Na den dětí jsme pokračovali ve vytváření naší části zahrady a pak jsme si pochutnali na zmrzlině. V projektu jsme začali téma "Různost je zajímavá" a pak jsme tvořili s Klárou z keramiky. Vyrobili jsme cedulky na naši bylinkovou zahrádku a nějaké dárečky.
 
 
22.-26. května 2017
I tento týden jsme pracovali na projektu "Naše bylinková firma". Dosázeli jsme ovocné keře a chystáme se k založení bylinkových záhonů. V  projektu jsme pokračovali v tématu Rozmanitost přírody a obohacovali se navzájem poznatky o životě ve vodě, na louce a na poli. Pak jsme se rozloučili a vyfotili s naším ježkem a vypustili ho zpátky do volné přírody. Přejeme mu, ať se mu dobře daří.
 
15.-19. května 2017
V tomto týdnu jsme se s páťáky v odpoledním vyučování věnovali volné tvorbě na vybranou skladbu a v projektu jsme se pustili do objevování vesmíru. Také k nám zavítal s výukovým programem pan Pavel Josef Macků, který nám představil vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost. Bylo to povídání moc zajímavé, prohlédli jsme si asi 40 nástrojů a na většinu z nich jsme slyšeli  hudební ukázky. Zpívali jsme lidové písně a prostor byl i pro naše zvídavé dotazy. Těšíme se na další setkání. Děti prezentovali svůj měsíční úkol: " Naše bylinková firma". Každý pojal prezentaci po svém, bylo pěkné pozorovat různorodost zpracování, ale když se nápad každého spojil v celek, bylo vše poskládáno tak jako se staví puzzle. Každý dílek je v celku, aby mohl vzniknout obraz důležitý. Náš obraz s názvem " Bylinková firma" se začíná pomalu skládat.
 
9.-12. května 2017
V českém jazyce jsme si vyprávěli příběh o zahradě plné skřítků. Ten, co rád chodí v černé, miluje věci pojmenovávat. A jeho kamarád, který z dálky vypadá jako modrý trojúhelník, věci rád prozkoumává do hloubky, jaké jsou. Když se tito dva spolu prochází po zahradě, můžeme slyšet "JABLKO", "SLADKÉ", "ČERVENÉ". V poznávání dalších skřítků budeme pokračovat i příští týden. Postupně se tak naučíme všechny slovní druhy. V matematice jsme se seznámili se známkovou hrou. Upevňujeme tak představu řádů a názorně násobíme i velká čísla. Někteří dospěli i k výsledkům několika miliónů. Venkovní den jsme poprvé strávili na naší bylinkové zahradě. Zasadili jsme keře a vykolíkovali si místo na bylinkový záhon. Nejvíce děti bavilo zkoumat odtok vody ze svodů do nádoby na zalévání. Přemýšlíme nad výstavbou vodní dráhy.
Ve středu 10. května jsme se vydali vlakem na celodenní návštěvu Prahy a zejména Pražského hradu. Měli jsme možnost "ze zákulisí" zhlédnout slavnostní výměnu hradní stráže. Pak jsme se přesunuli do prostor kanceláře prezidenta republiky, kde nás prováděla milá průvodkyně. Mohli jsme vidět reprezentační prostory, dobový nábytek, zopakovali jsme si podrobněji (a někteří nově naučili) státní symboly. Obdivovali jsme pracovnu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho rozsáhlé knihovny. Měli jsme zvídavé otázky a spoustu nových zážitků. Po prohlídce jsme se ještě přesunuli na Václavské náměstí a pak na cestu domů. Náš zajímavý výlet si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 

2.-5. května 2017
V úterý jsme v projektu pokračovali v tématu rozmanitost přírody, každá třída nás obohatila jedním tématem. Honzík se věnoval plodům zeleniny a ovoce a domácím zvířatům, druháci pokračovali v tématu voda v domácnosti a mapovali zdroje pitné vody a  čističky odpadních vod. Třeťáci nás seznámili, jak vzniká půda a jaké druhy odpadů máme a které se hodí na kompostování.  Páťáci se zabývali důležitostí každé rostliny i živočicha v přírodě a mapovali ohrožené druhy. Společným tématem pak byl výběr bylinky na naši zahrádku - každý si nějakou vybral a zpracovával o ní podrobnější informace.
Ve čtvrtek jsme se zúčastnili výukově tvořivého programu v Domě pod jasanem, kde jsme se věnovali výrobě ručního papíru a také jsme z něj vytvářeli ozdobná přáníčka. Nakonec jsme si ještě do formy vylili plovoucí svíčku.
V pátek jsme měli naše oblíbené čtecí dílny a donesli jsme zajímavé encyklopedie, se kterými jsme pak dále společně pracovali.

  

24.-28. dubna 2017
V pondělí odpoledne jsme pomáhali při zápisu nových kamarádů do 1. třídy naší školy. Mohli si vyzkoušet pohybové dovednosti, přípravu svačinky a tvoření ježka s nalepováním bodlin. Jako dárek jsme jim připravili barevné záložky.
 
Ve středu jsme s páťáky v projektu dokončili téma "Nebezpečí kolem nás" a se zaujetím se vrhli na téma "Poznáváme vesmír". V hudební výchově jsme si vyzkoušeli hru na hudební nástroje a hudební teorii v praxi.
 
Na čtvrteční MUŠce jsme měli pozvaného vzácného hosta - známého českého houslaře pana Tomáše Pilaře z Hradce Králové. Vyprávěl nám o stavění houslí, o celém procesu od vybírání dřeva až po lakování a ladění každého nástroje. Mohli jsme si vyzkoušet hoblování jedné desky houslí, dostali jsem na památku kolíček z ebenového dřeva a také jsme měli několik zvídavých dotazů. Svoje housličky krátkým vystoupením rozezněla Johanka a také naše kamarádka Julinka, bylo to moc milé.
 
18.-21. dubna 2017
 

Po velikonočních prázdninách jsme se  v matematice učili například jak zapsat pomocí šipkové rovnice, když krokuje trojice žáků. Každá trojice měla jeden krokovací pás a vyzkoušela si velké množství řešení. V českém jazyce jsme vymysleli spoustu citově zabarvených slov a naučili se rozlišovat číslo a rod podstatných jmen. Druháci procvičovali s nejrůznějšími pomůckami abecedu a prvňáci hlásku a písmenko Z.

Ve čtvrtek jsme vyjeli do Hradce Králové a zúčastnili se v Jiráskových sadech programu ke Dni Země "Příroda ve městě". Prošli jsme několik stanovišť s otázkami a úkoly z přírody, zaujal nás soutok Labe a Orlice, poznávačka bylinek a nakonec jsme si ještě vyrobili záložku s obtisky listů stromů. V pátek jsme v předmětu projekt pokračovali v tématu Rozmanitost přírody a konkrétně se věnovali jarním rostlinám, koloběhu vody a jejímu znečištění. Na konec dne jsme si ještě zazpívali jarní písničky a utvořili u nich jarní zpěvník.

V pátek odpoledne jsme se mohli zúčastnit zajímavého povídání "Pamětníků školy", kteří vzpomínali na to, jak to v markoušovické škole vypadalo a fungovalo v době, kdy sem jako děti chodili. Mohli jsme si díky povídání a fotografiím udělat představu o životě v Markoušovicích od 40. let minulého století, bylo to velmi zajímavé a pamětníkům tímto ještě jednou děkujeme.

10.-12. dubna 2017
 

Tento týden jsme se v matematice seznámili se zemí, která se jmenuje Biland a kde se platí groši. Bilanďané mají groše A,B,C,D,E a F. Dva groše A mají hodnotu jako jeden B groš a dva B groše zase mají hodnotu jednoho C groše atd. Kupovali jsme a prodávali různé věci a museli jsme se vypořádat s touto pro nás zcela novou měnou. Ve středu před prázdninami jsme si ještě užili Velikonoční tvoření v Mraveništi a zdobili vajíčka voskem, tvořili jarní průsvity do oken a ozdobné věnečky z proutí. Pak už hurá na Velikonoce.

  

3.-7. dubna 2017
 

V úterý jsme měli projektový den a prezentovali jsme naše měsíční úkoly na téma "Místo, kde žijeme". Každý z nás něco pověděl o tom, kde a s kým bydlí a představil nám i obec, ve které žije a některé zajímavosti k tomu. Také jsme si sdělili, která místa máme ve svém okolí rádi a kam bychom chtěli spolužáky pozvat. Už se těšíme na společné výpravy:)

Ve čtvrtek k nám zavítala rodina, která přivezla spoustu magnetické stavebnice geomag a my mohli stavět, co jsme chtěli. Na fotkách můžete vidět, jak se nám rozmanité stavby a výtvory dařily. Přidali se i školkáčci a děti z Walinky a moc nás to všechny bavilo.

V pátek jsme vyrazili na exkurzi Báňské záchranné služby v Odolově. Sice bylo deštivo, ale nám to nevadilo.Jeden pan záchranář nám ukázal celou sanitku a seznámil nás s nejčastějšími úrazy a výjezdy, které řeší. Prohlédli jsme si pečlivě vše na poskytnutí první pomoci a něco si mohli i vyzkoušet. Pak jsme si procvičili svoji zdatnost v tzv. dýmnici - zkušební místnosti plné prolézaček a překážek pro výcvik záchranářů.  Nakonec nás jiný pracovník Báňské služby seznámil se všemi činnostmi, které vykonávají - například lezecké, potápěčské, hornické apod. Bylo to moc zajímavé a tito záchranáři pomáhají v celé republice.Po exkurzi v Odolově jsme se ještě přesunuli do Malých Svatoňovic ke studánce, o které vyprávěla v úterý Barča a pak jsme si opekli dobroty, které každý z nás měl. Plní zážitků jsme se pak rozjeli na víkend.

 
27.-31. března
Tento týden jsme vynesli Morenu  a pomalu se začali ladit na jarní velikonoční svátky, četli jsme si příběh a tvořili svou velikonoční knihu. I ježka připravili na vypuštění zpět do přírody. V pátek s námi strávila poprvé den Tereza, naše nová posila v družině, a všichni se moc těšíme, že od příštího týdne bude již součástí naší školy.
 
20.-24. března
 
V pondělí k nám do Mraveniště zavítala výživová poradkyně Iva Víravová s projektem "Pestrá strava bez zbytečné chemie". Měli  jsme možnost se obohatit o další znalosti ve zdravé výživě a ve skupinkách jsme si připravili 5 zdravých svačin. Všechny jsme pak ochutnali a vytvořili pro každou nápaditou reklamu. Hned v úterý jsme vítali první jarní den v probouzející se přírodě na výpravě k nedalekému prameni, kde jsme se napojili a vodě poděkovali. Cestou jsme obdivovali okolní krásu, třeba trsy sněženek a bledulek kolem potoka, na cestě jsme pozdravili slepýše a v lese zahlédli srnky. Pak jsme se s chutí vrátili do školy na oběd:) Ve družině jsme kromě hrátek také vyšívali a zasadili do truhlíků ke 
vchodu macešky. V hudební výchově nás zaujal "glassofon"  - tóny vytvořené pomocí sklenic vody s různými hladinami vody. Věnujeme se i básním a každý z nás si ve čtvrtek přinesl své oblíbené a ostatní je se zaujetím poslouchali. V pátečním tělocviku jsme si užívali míčové hry a v projektu jsme se věnovali dokončení tématu lidského těla a připojili první pomoc.  
13.-17. března
 
Po jarních prázdninách jsme se opět ponořili do školní práce a těšili se, co nového objevíme. V pondělí jsme v projektu pokračovali ve zkoumání lidského těla a obohatili jsme se poznatky, které každý z nás má. Zaměřili jsme se i na složení naší výživy a věnovali se podrobněji nejčastějším nápojům. V úterý nás čekala prezentace měsíční práce "Moje kniha". Během celého dopoledne jsme představovali ostatním knihy, které máme rádi. Celý týden nás bavilo vytvářet vlaštovky rozmanitých druhů a parádně létaly, kde se dalo:) V družině jsme si užili pantomimu, pomohli jsme s přípravami na sobotní bál a poletovali i s našimi vlaštovkami venku;)     
27. února - 3. března
 
Na začátku týdne jsme si užili masopustní průvod po Markoušovicích i veselici v jídelně. Ve družině jsme  nazdobili koblihy, které nám upekla Eva Veselá. Moc děkujeme, byly výborné. V projektu jsme se věnovali lidskému tělu - jak si ho každý z nás představuje uvnitř a pak jsme doplňovali, co kde máme a k čemu nám daný orgán nebo soustava  slouží. Také jsme si prohlédli zapůjčený model těla v životní velikosti.  Teď se těšíme na jarní prázdniny.
20.-24. února
 
Tento týden  jsme se intenzivně věnovali nácviku hudby, tance i zpěvu na masopustní veselí příští týden. Také nás bavily pohybové improvizace a založili jsme si svůj orchestr z bubnů a doprovodných nástrojů. Naše vytvořené skladby jsme pak bubnovali každou volnou chvilku. V matematice si druháci oblékali krychle. Postupně přišli na to, jak by měl takový střih na šaty pro krychli vypadat. V českém jazyce třeťáci vymýšleli příběhy z vyjmenovaných slov po L a pak je vyprávěli ostatním.  Ve čtvrtek v rámci venkovního dne jsme sledovali, jak ubývá sněhu a přibývá vod v potůčcích. V pátečním projektu jsme sdíleli denní režim našich školních a víkendových dnů a dozvěděli se, co kdo rád dělá, co jsme v tyto dny jedli, pili, tvořili a jak jsme odpočívali. Zhodnotili jsme si svačinky tohoto týdne a pak jsme si prakticky k tématu zdravé stravy vyzkoušeli kvíz o cukru. Byli jsme překvapení, kolik kostek cukru najdeme ve vybraných potravinách a nakonec jsme si sami nějaký ten cukřík rádi pomlsali:)
 
13.- 17. února
 
Po návratu z polární expedice nás v pondělí čekalo téma "Člověk a péče o jeho zdraví". Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu a více jsme se věnovali tématu zdravé stravy. Ke svačině  jsme si připravili pomazánky z červené řepy a z mrkve a pórku. Nakrájeli jsme si ovoce a zeleninu a po svačině se jen zaprášilo:) Také jsme si zmapovali, co každý z nás ve třídě rád jí, co pije, jak se hýbeme a jak odpočíváme. Těšíme se, až v tom budeme příští týden pokračovat. V úterý děti prezentovaly svoji měsíční práci, tentokrát byl tématem rodokmen. Dozvěděli jsme se toho hodně o historii našich předků, prohlédli si dobové fotografie a dokonce si přečetli i dědečkův deník o tom, jak probíhal v Praze konec 2. světové války. V angličtině jsme se poprvé rozdělili na dvě skupiny a věnovali jsme se rozdílu mezi carry (nosit) a wear (nosit na sobě). Starší děti se zabývaly také řadovými číslovkami. Z českého jazyka a matematiky jsme tento týden měli "vracecí", vraceli jsme se k věcem, s kterými jsme si zatím nevěděli rady. V předmětu umění a kultura trénujeme zpěv, tanec i hudební doprovod na masopust. Z výtvarného tvoření jsme si vyzkoušeli malovat na sníh, moc nás to všechny bavilo. Založili jsme si portfolia na druhé polololetí, do kterých jsme si vložili již první práce. V družině jsme si vyrobili housenky, které se zazelenají, když je budeme zalévat a rosit,  tak jsme zvědaví;) Nezapomínáme se starat o ježka, který více spal. Tak jsme si ho vzali do třídy a vytvořili mu pro zpestření ohrádku z kostek. V pátek jsme si vyzkoušeli kostýmy na masopust a proměnili se v medvěda, oslíka nebo ovečky.  
 
POLÁRNÍ EXPEDICE: 6.-10.2.
 
Na polární expedici jsme se vypravili na hřebeny Krkonoš na Brádlerovy boudy. Byli jsme odhodlaní se naučit přežít v nehostinných polárních podmínkách. Můžete si prohlédnout náš EXPEDIČNÍ DENÍK.
 
30. ledna - 2. února
 
Tento týden jsme hodnotili uplynulé pololetí. Tvořili jsme příběhy z vyjmenovaných slov nebo slov, které obsahují tvrdé souhlásky a žádnou měkkou. Uvolňovali jsme  ruce malováním a psaním do mouky. V úterý jsme dostali vysvědčení. Byl to dlouhý dopis o tom, co se nám podařilo a na čem je třeba ještě pracovat. Tento den jsme měli také pololetní posezení pro celé rodiny a rozloučili jsme se s paní učitelkou Petrou, která u nás s koncem prvního pololetí končí. Slíbila nám, že se na nás přijde občas podívat. Také jsme ukončili náš bruslařský rychlokurz. V pátek byly pololetní prázdniny, o kterých jsme se většinou připravovali na polární expedici, která na nás na všechny čekala následující týden.
 
11. TÝDEN:  7.-11. LISTOPADU