Školní blog 2017/2018

25.-28.6.2018 Předprázdninový

A je tu týden poslední, kterým mravence provázela příprava na vystoupení v rámci zahradní slavnosti. Každým dnem tedy školáci cvičili mravenčí písničku s velmi rozmanitým hudebním doprovodem a připravovali vnořené příběhy z libereckého výletu.

Zažili jsme také dvě zajímavá setkání v rámci projektu “Dospělí dětem”.

V pondělí nám Kristýna, mamka od Cyrdy, povídala o scénografii, která naplňuje její profesionální život. Dozvěděli jsme se, co taková scénografka dělá, prohlédli jsme si rozmanité nákresy divadelních scén a viděli jsme, jak se připravuje divadlo, kde jsou ve velké interakci s diváky. Díky moc!

Úterý dopoledne nás navštívila Káťa, mamka Sofinky, se kterou jsme tvořili mandaly. Káťa nás jen navedla, jak začít, dělali jsme kružnice i přímky skrz střed, dále jsme kreslili libovolné obrazce. Každý stvárnil svou mandalu dle svých představ na čistý papír. Každá byla tedy jedinečným vyjádřením myšlenek. Radost školáků byla veliká, zaujetí ohromující. Od tvorby se někteří vůbec nedali odtrhnout, pokračovali v ní pak i v družině.

Středeční den byl dnem zahradní slavnosti. Ráno školáci s Evčou vytvořili mňamku v podobě třešňového piškotového dortu s tvarohem a zakysanou smetanou, a dále jsme se soustředili jen a jen na hudebně-divadelní vystoupení. Odpoledne se nakonec vše vydařilo a všichni zúčastnění si to moc užili. Zhlédli jsme také pasování na školáky našich nejstarších školkáčků v Mraveništi, opekli hady či jiné dobroty a zahráli si společně na různé hudební nástroje.

Ve čtvrtek si již Mravenci pro vysvědčení běží :-) S radostí se do něj začetli, neb na něm neobjevují čísla, ale plno slov, celé povídání, které dohromady každému ze školáků říká, co se mu ve školním roce podařilo zvládnout a na čem by měl dále pracovat.

A co dál?

Díky všem za krásný společný školní rok a díky čtenářům, že se dostali až k posledním písmenkům školního blogu… A v září na viděnou!

A eď už hurááá na prázdniny :-)

18.-22.6.2018 Umělecký týden

Se závěrem školního roku se přiblížilo i vystoupení v rámci mraveništní zahradní slavnosti. Předposlední týden tak byl ve znamení zakončení vyučovacích předmětů - matematiky, češtiny a angličtiny a převedení našich nejen uměleckých dovedností do divadla. Školáci využili mravenčí písničku od “písničkáře” a třídního učitele Zdendy Portycha, která je provází celým školním rokem a vykresluje dění jednotlivých týdnů veselou formou v podobě jednotlivých slok. Připravovali jsme i scénky, které z písničky vychází a hudební vystoupení školní kapely, která vystoupení dokresluje.

Pondělí bylo ještě ve znamení češtiny, matematiky a pro nejstarší i angličtiny, kde školáci tvořili za pomoci Garfielda věty a opakovali si tak slovesa a činnosti. V úterý jsme pak zakončili češtinu jako vyučovací předmět a věnovali jsme se přípravě zahradní slavnosti.

Ve středu byla poslední a trochu jiná angličtina, kterou vedla Anička od Míši, nebot ji bude provázet i v dalším školním roce. Last English přinesla školákům rozmanité hry se zvířaty, opakování barev nebo nová slovíčka popisující části těla. Závěrečná matematika pak byla ve znamení matematických rébusů a různých hlavolamu či her. A hlavičky se nám ještě nakonec docela zapotili :-) Venku jsme si pak společně zahráli rozmanité pohybové a kooperační hry, kdy školáci například šli poslepu po lanu nebo museli dojít poslepu k cíli. Pokračovala také příprava společného vystoupení, která naše dny plnila více a více. Odpoledne se také sešly rodiny budoucích prvňáčků, aby zjistily důležité informace o škole a jejím chodu. Poté se připojily k ostatním školákům a jejich rodinám a společně barevně zkrášlili židle, díky kterým školní prostředí bude od nového školního roku zase trochu veselejší :-)

Ve čtvrtek a v pátek jsme kromě přípravy školního vystoupení doplňovali poslední věci do našich portfolií, uklízeli v lavicích a ve třídě a tvořili jsme také vonné pytlíčky z vypěstovaných a usušených bylinek.

11.-15.6.2018 Za sportem a za kulturou

V polovině června nás čekal týden plný sportovních a kulturních aktivit. Hned pondělní ráno jsme začali na hřišti, kde jsme díky Pavlovi, taťkovi Johanky, poznali (mnozí i poprvé zkusili), co je to softball. V rámci projektu “dospělí dětem” jsme si zažili část života dalšího z rodičů školních dětí. Po vysvětlení základních pravidel, jsme se rozdělili na dva týmy a rovnou jsme šli na hřiště. Školáci si hru náramně užili, pro většinu to bylo něco naprosto nového! Všichni si vyzkoušeli odpalování míčku, běhání z mety na metu i chytání odpalu druhého týmu a outování protivníků.

V druhé části dopoledne školáci pokračovali v rozvoji nebo testování dovedností z českého jazyka. Prvňáci si procvičovali další písmenka, jejich psanou formu i čtení slabik a slov s nimi. Vyšší ročníky pak psali opakovací test. Na pondělní program navázal i úterek, kde přibyla dopolední matematika pro všechny. Čtvrťáky také čekalo odpolední programování.

English wednesday byla ve znamení volnočasových aktivit. Školáci pracovali s novými slovíčky a větami, aby dokázali představit své oblíbené koníčky a odpolední či víkendové činnosti. V matematice jsme zjišťovali v čem všem jsme za poslední dobu pokročili. Tělocvik nám pak dal příležitost osvěžit si pondělní zkušenosti a zaběhat si kolem čtyř met.

Ve čtvrtek se ochladilo, ale to nás neodradilo a hned ráno jsme vyrazili do Trutnova do loděnice. Čekala na nás totiž další část projektu “Dospělí dětem” a den s Káčou, maminkou Bětky. Ve výjimečně chladném dni jsme se převlékli a vyrazili na vodu. Bylo možné poslechnout se něco o typech lodí, kde se jaká používá a jaká jsou pádla. A pak už přišly praktické chvilky. Jsou mezi námi vodáci zkušenější i ti, kteří ovládali loď prvně - ale nakonec všichni s přehledem brázdili vody řeky Úpy. Děkujeme Káče za další skvělou zkušenost!

Páteční den jsme věnovali kultuře a vlakem jsme se opět vypravili do Trutnova, tentokrát do Uffa. Zažili jsme nádherné představení různých oborů ZUŠ Trutnov nazvané ZUŠKÁL. Fascinoval nás symfonický orchestr, který jsme měli v 1. řadě jako na dlani, i celý příběh a vystoupení tanečníků, zpěváků, hudebníků i herců. Také jsme se inspirovali tím, co všechno mohou děti různého věku dělat ve volném čase a jaké dovednosti v rámci ZUŠky mohou rozvíjet.

4.-8.6.2018 Doprava kolem nás

První dopravní týden nám přinesl mnoho nových poznání i zkušeností a pokračovali jsme v něm i další týden.

Po pondělku a úterku matematicko-češtinářském, kdy čtvrťáci navíc upevňovali své znalosti být a mít v angličtině, nás čekala anglofonní středa. V rámci tohoto dne školáci prohlubovali své znalosti slovíček a vět o domově. Na hřišti si pak vyzkoušeli netradiční (válení sudů s míčem) i tradiční (fotbal, přehazovaná) míčové hry.

Ve čtvrtek jsme vlakem cestovali do Náchoda-Bělovse, kde nás čekalo tematicky zaměřené dopoledne na dopravním hřišti. Školáci se dozvěděli pár teoretických i praktických informací v posluchárně a pak nás již čekala jízda na kole po opravené tréninkové ploše plné dopravních značek. Nechyběl ani kruhový objezd, semafory či železniční přejezd. Druháci až čtvrťáci si pak vyzkoušeli i písemné dopravní testy. V rámci dopoledne se každý z nás naučil něco nového, co se nám bude denně hodit, neb po silnici se pohybujeme každým dnem.

Páteční ráno bylo zaměřeno na reflexi předešlého dne, upevnění nových znalostí (a dovedností a schopností) i prohlédnutí materiálů, které jsme na dopravním hřišti dostali. Věnovali jsme se také rozmanitosti dopravních prostředků, dali jsme jich dohromady přibližně 30. Kreslili jsme je i řadili podle kapacity cestujících. Čas jsme věnovali i environmentálním aspektům dopravy, tedy tomu, co a jak poškozuje životní prostředí a co s tím můžeme dělat my. Na videu jsme se podívali na rozmanité cesty do školy v různých koutech světa a školáci nevěřili vlastním očím, jak náročné to někde může být. Čtenářská dílna umožnila školákům vybrat si mezi svou knížkou a literaturou zaměřenou na dopravu a její předpisy.

Přejeme mnoho bezpečných kilometrů nejlépe k přírodě šetrným dopravním prostředkem do Mraveniště i jinam!

28.5.-1.6.2018 Dopravní týden

Na týden výletní jsme navázali týdnem dopravním, který školáky vedl k poznání rozmanitých možností dopravy, bezpečnému i environmentálně ohleduplnému dopravnímu chování.

Pondělí jsme zahájili venku a každý představoval pantomimou vybraný dopravní prostředek. První dva dny týdne byli tradičně zaměřené na matematiku a češtinu. V českém jazyce jsme dále upevňovali správné návyky v písemném projevu a pravopisu a pracovali jsme s pomůckami. Při počítání a rozvoji matematických představ postupujeme v souladu s Hejného matematikou. Čtvrtý ročník pak v angličtině procvičoval časování základních sloves být a mít, v informatice pak základy programování v projektu Code.org.

English day školákům představil možnosti, jak popsat svojí školu i domova, nechyběla ani matematika. V rámci tělocviku jsme si zahráli rozmanité dopravní pohybové hry.

Čtvrtek byl dnem venkovním a dopravním. Společně jsme vyrazili na kolech do Malých Svatoňovic. Cestou jsme si na dvou zastaveních vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole a také své znalosti dopravních značek a předností na křižovatce. V rámci zručnosti jsme objížděli strom, přejížděli prkno, podjížděli lano, trhali fáborek nebo házeli na strom a to vše nejlépe za jízdy:) Na křižovatce jsme pracovali s hlavní i vedlejší silnicí, značkou dej přednost v jízdě, stop nebo s předností zprava. V Malých Svatoňovicích jsme se osvěžili v životodárné studánce na náměstí bratří Čapků. U Vlasty na zahradě nás pak čekalo překvapení v podobě kostelecké zmrzliny a vynikající domácí limonády a oslavili jsme si i den dětí, který nás čekal v pátek.

V pátek jsme pak v rámci projektu bezpečné jízdě na kole. Jaká má být výbava kola a proč? To bylo hlavní téma. Pustili jsme si také na videu jaký je pohled řidiče z auta, když je neosvětlený, osvětlený a nebo má jen reflexní prvky. Pohledy školáků byly opravdu překvapivé. Po svačině jsme se čas věnovali dopravní čtenářské dílně a pozorování.

 

21.-27.5.2018 Výletní týden

V pondělí jsme se neobvykle sešli na travnatém parkovišti ve Velkých Svatoňovicích nad vlakovou zastávkou s malými batůžky i velkými taškami:). Čekalo nás totiž společné čtyřdenní dobrodružství v Liberci a okolí.

První výzvou byla samotná cesta vlakem s mnoha přestupy i překvapením v podobě serpentin vykroužených náhradní autobusovou dopravou, při které se školáci společensky družili s ostatními spolucestujícími velmi rozmanitých věků. Od pana průvodčího k jejich velké radosti dostali také dětské jízdenky s volňáskem do světa železnic. Cestou kolem Krkonoš jsme sledovali nejen tyto hory z různých úhlů pohledu, ale i krajinu Podkrkonoší či Českého ráje. Každý školák pak nějaký obraz z cesty nakreslil a připsal název alespoň jedné řeky, kterou jsme přejížděli. A tak víme, že jsme jeli přes Labe, Jizeru, ale třeba i Popelku.

Do Liberce jsme dorazili po dvanácté, s mírným zpožděním neb výlukové autobusy nestačí rychlosti železniční dopravy, dali jsme si polévku přímo na nádraží a tramvají EVVičkou jsme vyrazili do ZOO. Tam jsme k velké radosti všech pozdravili zvířata známá i neznámá (sněžný leopard či novozélandský papoušek kea). Úžasná byla rozmanitá mláďata. Pobavili nás i lachtani či plameňáci a nakonec jsme se vyfotili na žirafě :-)

V podvečer jsme tramvají projeli Libercem pod Ještěd a dřevěnými dělnickými domky jsme došli ke skautské základně, kde jsme se ubytovali. Jídlo vždy připravovala čtveřice Mravenců, po bramborách se sekanou a zeleninou od našich třeťáků, jsme se ještě vydali prozkoumat okolí, pokochat se výhledy na Ještěd a najít mohutnou Podještědskou lípu. Šíma nám pak promítnul obrázky krtečka, aby se hezky spalo. Spokojeně usnout jsme pak mohli i díky Radovanovým radovánkám.

V úterý jsme se těšili na výlet na Ještěd, který začal jízdou tramvají, pokračoval parádním letem visutou lanovkou až na vrchol, kde jsme nejen prozkoumali interiéry mezinárodně oceněné stavby, ale také jsme se kochali výhledy od Sněžky až po horu Říp. Dále nás čekala cesta kolem Matterhornu (no byla to štreka přes to Švýcarsko:), kolem kamenů dánských až do tlamy žraloka protínající ještědský hřbet tunely i mosty. Večer jsme si ještě zaběhali kolem základny, zahráli hry a zazpívali u ohně, aby nás uspaly opět uklidňující obrázky z krtečka a veselé Radovanovy radovánky.

Středeční ráno jsme nikam nespěchali a vyhradili si celý den pouze na návštěvu libereckého iQparku. Při výstupu z tramvaje nás dostihla průtrž mračen, a tak jsme mohli z přístřešku u nádraží s nadšením sledovat proudy vody valící se libereckými ulicemi. Deštík neustával, využili jsme tedy ještě autobus a ani moc nezmokli. V iQparku bylo stále co objevovat a nakonec jsme zde strávili veškerý čas až do zavírací doby - kdyby se nezavíralo, mnozí mravenci by tam asi s největší pravděpodobnosti přenocovali :-) Školáci si testovali své schopnosti a dovednosti, objevovali vodní zákonitosti, klamy a hlavolamy, provedli spousty pokusů i si vyzkoušeli různé profese od hasiče až po televizní zpravodajství. Krátkou procházkou jsme nahlédli do libereckého centra a před radnicí na náměstí pokračovali v objevování v pohádkové cukrárně s kouzelným dědečkem. Někteří v dobré víře nakupovali dárky domů, zda se ale všechny dary dovezly až domů, to jsme raději neověřovali :-)

Po večeři nastal čas pro odvážné činy. Nejprve někteří školáci připravili pro ostatní stezku odvahy. Učitelé se stali prvními testéry, stezka byla označena za vhodnou i pro ostatní a nakonec si užili stezku všichni v dobré náladě. Aby však organizátoři nepřišli zkrátka, připravili stezku i dospěláci. Porci odvahy musel vynaložit každý, kdo došel labyrintem základny a venkovním temným večerem až do konce stezky -  došli všichni a radostně tak mohli také všichni v postelích sdílet dobrodružné zážitky nejenom z uběhlého večera. Radost podtrhl již tradiční Radovan a my mohli s úsměvem na tváři usínat.

Poslední den bylo na programu brzké vstávání, což po třech náročných dnech nebylo pro každého snadné. S vidinou návštěvy aquaparku jsme ale zvládli vše sbalit a uklidit včas a už o půl desáté vstupovali do vod studených i teplých, klidných i bouřlivých... Překvapením pro mnohé z nás byla ke konci vodní světelná projekce. Po svačině jsme podél tramvajového depa dorazili tam, kde naše návštěva Liberce začala a po polívce na nádraží nastoupili s viditelnou únavou do vlaku. Cestou se někteří pěkně prospali a vlivem výluky jsme nakonec s hodinovým zpožděním dorazili zpět do Velkých Svatoňovic, kde na nás s trpělivostí čekali rodiče školáků.

V pátek jsme se rozhodli věnovat kronice výletu a zpracovávali tak zážitky a události, abychom si je uchovali i do dalších let. Rozmanitost zpracování dle jednotlivých ročníků byla značná  mohli jsme shlédnout kresbu stezky odvahy i si přečíst detailní zápisy jednotlivých dnů.

A komu výletování nestačilo, mohl si v rámci projektu “Dospělí dětem” zajezdit na kole v okolí Kostelce nad Orlicí, kam nás pozvali rodiče Barči, aby se s námi podělili o to, co dělají rádi, a my mohli na vlastní kůži plně zažít jejich oblíbené sportovní aktivity.

14.-18.5.2018 Týden finanční gramotnosti

Pondělní ráno jsme se venku ladili na nové téma plánování a financí. Odhadovali a plánovali jsme vzdálenost a dobu, za kterou poběžíme určitý úsek. Cilem bylo zjistit, jak se může lišit vlastní odhad a realita.

Pak už jsme jako obvykle začátek týdne věnovali českému jazyku i matematice. S prvňáčky pokračujeme v psaní i čtení, ve druhé třídě opakujeme naučené jevy, třeťáci se věnují upevňování vyjmenovaných slov a čtvrťáci vzorům podstatných jmen. V matematice jsme objevovali geometrické tvary a různé krychlové stavby a i zde došlo na plánování - stavěli jsme podle plánu, zjišťovali kolik a čeho budeme potřebovat, hledali různá řešení, zda nám bude materiál stačit apod.

Protože se nám Míša vrátil z cest po Evropě, čekala nás “travelling english”, kdy jsme popisovali obrázky, učili se během toho nová slova a dávali dohromady věty a při tom jsme objevovali krásy Švýcarska a Francie. Při tělocviku jsme s malými míčky procvičili pingpongové schopnosti a s děrovaným míčkem jsme provětrali florbalkami branky.

Čtvrtek jsme věnovali zejména finanční gramotnosti. Školáci si nejdříve vyzkoušeli, jak se obchodovalo, když ještě neexistovaly peníze, museli získat zboží pouze výměnou za jiné… obchodníci (dospěláci) občas potřebovali pomoc s výpočtem kolik a jakého materiálu budou potřebovat k výrobě produktů, a tak bylo třeba zapojit různorodé matematické myšlení. Poté jsme sledovali krátký poutavě kreslený dokument o původu peněz, jejich užitečnosti i zneužitelnosti. Na konec dopoledne nás čekalo plánování výdajů nutných k uskutečnění výletu - školáci přišli na vše podstatné - tedy ubytování, jízdenky na dopravu, jídlo, vstupné a pak samozřejmě kapesné, které mu jsme věnovali čas v pátek. Po obědě nás čekala čtenářská dílna, trochu jiná než obvykle. Protože jsme měli kreslící týden, školáci neměli čtenářskou otázku, pouze dostali bílý papír, na který měli nakreslit to, co jim utkvělo z četby v paměti.

Páteční dopoledne jsme z velké části věnovali prezentacím projektu “Moje cesta do školy”, kdy školáci představovali, jak a čím se do školy dopravují a také, jak by případně mohli jinak. Zmiňovali i výhody či nevýhody jednotlivých možností nebo čas, který jim cesta zabere. Nejoblíbenější dopravní prostředek, ne však vždy odzkoušený, bylo většinou kolo, avšak nejužívanější byl mravbus a auto, které, jak bylo řečeno, nejvíc “smrdí”. Na hraně fantazie pak zazněla i možnosti letět do školy letadlem :-) Na závěr dopoledne si školáci ještě rozplánovali kapesné na výlet a pak už se na něj mohli pořádně těšit.

9.-11.5.2018 Kreslící týden

Po prodlouženém víkendu s vodáckou výpravou na Úpě, ředitelským volnem a státním svátkem jsme se ve středu sešli ve škole a sdělovali si rozmanité zážitky uplynulých dnů. Potom jsme se hned vrhli na český jazyk a matematiku a pokračovali jsme dle plánu jednotlivých ročníků.

Ve čtvrtek jsme již více rozvíjeli téma “kreslícího týdne”. Ráno na nás čekal zajímavý úkol - vytvořit komiks, který se bude nějakým způsobem dotýkat naší školy. Po několika různých nápadech na hlavní zápletku příběhu zvítězilo téma “Mravencům se ztrácejí věci”. Ztracených věcí postupně přibývalo, až se nakonec ztratil i Míša ...Míša skutečně nebyl ten den ve škole, a tak se fantazie školáků zajímavě propojovala s realitou :-) Odpoledne jsme měli možnost si s tatínkem Živušky díky projektu “Dospělí dětem” vyzkoušet zajímavou malbu bez doteku lidské ruky. Na chvíli jsme přizvali i starší školkáčky a výsledkem jsme byli všichni nadšeni. Nakonec si všichni školáci mohli ve skupinkách zrealizovat vlastní malby, která nám nyní zkrášlují prostor družiny. Ještě jednou moc děkujeme za příspěvek a další, tentokráte výtvarné obohacení z řad rodičů.

Páteční den jsme věnovali rozvoji dovedností v češtině i matematice a psaní jsme využili i při tvoření přáníčka našim maminkám k jejich nedělnímu svátku. Týden jsme zakončili čtenářskou dílnou a otázkou: Kdyby ses mohl stát součástí příběhu tvé knihy, co bys změnil a proč? Připomněli jsme si také náš další projekt “Moje cesta do školy”, který budeme příští týden prezentovat.

2.-4.5.2018 Dějiny naší země ožívají

První májové týdny jsme tematicky zaměřili na dějiny naší země. Do školy jsme šli až ve středu 2. května. Ráno jsme si řekli zážitky z volných dnů, vlajka na škole nás upozorňovala na něco významného. Pověděli jsme si tedy o významu svátku práce i výročí vstupu Česka do EU. Navázali jsme pohybovou angličtinou mimo jiné s oblíbenou hrou "Simon says". Po svačině nás čekala čtenářská dílna, tentokrát s otázkou zaměřenou na jeden moment z knížky, který by člověk zažít chtěl a jeden, který by sám zažít nechtěl. Před obědem jsme v rámci tělocviku na vlastní tělo poznali, co je to atletika - běhali jsme sprinty i běhy delší, skákali do dálky i házeli míčkem.

Čtvrteční venkovní den byl naplno věnován dějinám 20. století. Vypravili jsme se na Dělostřeleckou tvrz Stachelberg. Díky poutavé prohlídce jsme si všichni se zaujetim prošli prostory při povrchu i v hlubinách země, kde měli vojáci střežit naši zem než přišel "Mnichov". Podívali jsme se do vybaveného řopíku, prošli si zákopy i rozhlédli se z blízké rozhledny Eliška. 

Týden jsme v pátek zakončili češtinou a matematikou plnou zajímavých her či pracovních kartiček a pomůcek. V družině pak školáci na dopoledne navázali radostí ze hry Ypsilonie, která hravým způsobem učí nejen vyjmenovaná slova. 

23.-27.4.2018 Ve škole ve dne v noci

Poslední dubnový týden ve škole byl zase trochu jiný, než týdny předešlé. V jeho závěru totiž všechny školáky čekalo ve škole přespání plné dobrodružství a aktivit. Tématem týdne jsme navázali na týden předešlý a věnovali jsme prostor rozmanitým řemeslům.

Pondělí a úterý bylo tradičně směřované na prohloubení znalostí a dovedností v rámci trivia - čtení, psaní a počítání. Čtvrťáci také procvičovali sloveso být v angličtině, všichni školáci pak malovali na papír jarní obrazy, které nám nyní oživují školu. 

Při anglické středě jsme se staršími školáky začali tvořit otázky, s mladšími jsme zpívali písničky. Na tělocvik jsme vyrazili na další dobrodružnou výpravu k lesu, kde nás byla připravená překážková dráha plná míčků, lan a obručí. 

Čtvrtek byl pak den plný řemesel. Hned ráno školáci prezentovali své projekty, ve kterých zpracovávali jednotlivá řemesla. Doslechli jsme se a díky mnohým ukázkám jsme si i osahali například keramiku, brašnářství, sklářství, včelařství či umění šít. V rámci projektu ”Lidé kolem nás - rodiče dětem” pro nás maminka a teta Honzíka přichystaly zdobení dortů, tedy přímou praxi v cukrářství. Odpoledne jsme dokončili prezentování řemesel, krátce jsme si odpočinuli a k svačině nás pak přilákaly vlastnoručně ozdobené dorty. A tím však náš den ve škole neskončil. S Klárou, která vede v Mraveništi veškeré keramické aktivity, jsme naplnili vlastnoručně postavenou venkovní keramickou pec svými výrobky. Pec jsme uzavřeli a začali v ní topit - a topili a vypalovali a topili až do hluboké noci... Odpoledne taktéž dorazil Honza od Evičky Veselé, který s námi vyřezával rozmanité figurky ze dřeva - například srdíčka či zvířátka. Ještě jednou mu moc děkujeme. Večer jsme si na ohni uvařili zeleninový guláš a zaběhali si po hřišti. Když se setmělo, objevil se na stráni indián z kmene Eelikooki. Přišel k ohni a vyprávěl nám příběh o malých indiánech. Za hluboké tmy jsme pak všichni zahučeli v družině do spacáků a u Radovanových Radovánek se nám zavřela víčka po velmi aktivním dni v Mraveništi. 

Pátek jsme téměř celý strávili venku. Zdenda s Bětkou nám připravili snídani, míchaná vajíčka s chlebem. Dopoledne jsme také stihli další čtenářskou dílnu, potěšili jsme se vypálenými výrobky, které jsme ještě teplé vytahovali z pece a dopoledne jsme zakončili obědem opět venku u kuatého stolu.

16.-20.4.2018 Poznáváme tradiční lidová řemesla

V druhé polovině dubna jsme se začali věnovat tradičním řemeslům, která nás budou doprovázet více týdnů. Déšť nás nepustil ven a tak jsme týden poprvé po mnoha týdnech začali uvnitř ve škole. Pondělí i úterý jsme pak věnovali triviu, tedy zdokonalování matematických a češtinářských dovedností, které se každému hodí jako základ pro život. V pondělní angličtině se čtvrťáky jsme hráli hry, které nám umožní upevnit si sloveso být v různých jeho tvarech. Při středeční angličtině jsme se začali pomalu dostávat od jídla a pití do obchodu, kde si budeme něco dobrého kupovat. Hezké počasí nám opět umožnilo využít volnost venkovního prostředí.

Ve čtvrtek jsme se sešli na vlaku ve Velkých Svatoňovicích, kde školáci objevili zprávu od ducha Domu pod jasanem. Druhou zprávu jsme našli u paní výhybkářky v železniční stanici Trutnov-střed, a pak jsme již putovali po šipkách pomocnice Lišky Šipky. Občas jsme hledali ve skrýši zprávu s názvem řemesla, které pak školáci nebo učitelé předváděli ostatním. Šipky nás zavedly až do Domu pod jasanem. Další hodiny jsme věnovali tkaní a tvoření vlastních podsedáků ze starých látek. Radostné bylo, jak dlouho školáci dokázali soustředěně pracovat, až jsme je po dvou hodinách museli od strojů odtrhávat.

Páteční den jsme začali kruhem a čtenářskou dílnou. Tentokrát starší školáci hledali ve své oblíbené knížce odpověď na  otázku: "Jak by to vypadalo, kdyby hlavní hrdina byl tvůj kamarád?". Prvnáčci již také četli, čekal je příběh o Lence, kterou následně malovali. Krásná byla vzájemná spolupráce a pomoc nejmladších školáků. Po svačině za námi přišla keramička Klára a představila nám, co ji v životě naplňuje a dělá radost. Dozvěděli jsme se, jak se ke keramice dostala a následně jsme i my vyráběli různé keramické nádoby, tak jako první pravěcí lidé.

9.-13.4.2018 Pečujeme o prostředí kolem nás

Další dubnové téma, péče o prostředí kolem nás, navazuje na téma předchozí, kterým jsme mířili k používání méně odpadů, obalů a více „bezobalů“, tak aby prostředí kolem nás bylo zdravější a méně zatížené odpady.

Týden jsme začali rychlou venkovní aktivitou na školní zahradě, každý ze školáků vymyslel, o co by rád pečoval, co by chtěl zvelebit. Čas do svačinky jsme pak prožili s Markétou Turkovou, mamkou Davida, která nám představila to, co jí baví a zajímá. Povídala nám svou badatelskou zálibu v rodokmenech a rodopisech, které pro zájemce sepisuje z archivů. Ukázala nám některé vlastnoručně sepsané rodopisy o okolních rodech. Také jsme se podívali, jak lidé dříve psali, jaké měli vysvědčení. Další část jsme věnovali původu a významu příjmení. Každý ze školáků dostal od Markéty list papíru, kde bylo vždy jejich rodové jméno. Po svačině nás čekala matematika a čtvrťáky i angličtina a sloveso být.

Úterní matematicko-češtinářský den jsme začali psaním písmenek, vyjmenovanými slovy nebo psaním i/y, po svačině pak následovala matematika. Matematikou jsme propluli do tajemné země Biland, kde neexistují čísla, ale přesto se tam různě nakupuje a počítá, ba přímo čaruje s dvojkovou soustavou :-) Den nám zpestřila další matematická prostředí - pavučiny, indické násobení, autobus i obyčejně dělení trojmístných čísel.

Ve středu jsme se při angličtině věnovali jídlu a pití. Kreslili jsme různorodé výrobky, společně jsme pak vše hádali. V matematice se nám podařilo s velkým nadšením odhalit jedno z bilandských kouzel. Při tělocviku školáci hráli kooperativní hry, které je motivují ke vzájemné spolupráci, bez které cíl hry nejde splnit.

Čtvrtek školákům přinesl šití hadrového pytlíku, díky kterému nebudeme potřebovat další a další plasty. Náramně se jim dařilo. Po svačině jsme vyrazili ven pečovat o zahradu, tak jsme si to v pondělí ráno promýšleli. Vyčistili jsme jing-jang záhonek, aby bylinky mohly růst, zametli jsme altán, aby se nám v něm hezky učilo, nainstalovali jsme zahradní nábytek (lavice, stoly), uklidili jsme dřevo u ohně. Po obědě jsme se ven ještě vrátili a zapálili jsme oheň, někteří došívali pytlíky.

V pátek jsme si nejdřív společně prošli pracovní listy k obalům a bezobalu, dozvěděli jsme se, že všichni odpad třídí, ale ne vždy na všechny druhy, které nám jsou možné a že místo plastových pytlíků můžeme používat pytlíky hadrové. Domluvili jsme se také, že zavedeme ve škole třídění baterek a kovů. Po svačině jsme pozorovali počasí v okolí školy a myšlenkami jsme se ponořili do další čtenářské dílny, která nás zavedla do role novináře. Tentokrát školáci pokládali hrdinovi z knížky otázky a odpovídali na ně.

3.-6.4.2018 Týden bez obalu

Týden, který navazoval na Velikonoce jsme se rozhodli věnovat tématu bezobalu a podpořit nejen třídění odpadů, ale zejména jejich nevytváření, ať se v nich brzy neutopíme...

V pondělí jsme ještě běhali s pomlázkou či rozdávali vajíčka. Úterý ráno jsme začali venkovní tematickou aktivitou - hledáním odpadků a vymýšlením, kam s nimi. Dále jsme vzájemně sdíleli rozmanité prožitky z prázdnin. Většinu dopoledne jsme však věnovali triviu - čtení, psaní, počítání - v rámci českého jazyka a matematiky. A tak nás v matematice potkala jízda autobusem, úlohy na schodech, oblékání krychle, u vyšších ročníků pak závorky a zlomky.

Během English Wednesday jsme se vrátili k tématu food and drinks, vytvářeli jsme vlastní obrázkové výukové karty. Pracovní listy nám pomáhaly objevit nová slovíčka, písničky nás namotivovaly a bavily zároveň. Druhou část dopoledne pak školáci věnovali matematice. Před obědem jsme vyrazili ven, využili jsme ke sportovním radovánkám saň na hřišti a její blízké okolí.

Ve čtvrtek nás čekal venkovní den plný nových zkušeností. Cestu jsme díky mapě a pracovnímu listu "Vlakem do Hradce Králové a zpět" využili k pozorování okolí i vlaku samotného. Školáci zjišťovali, kudy jedeme, v jakých stanicích stavíme, které naopak projíždíme nebo kolik má náš vlak vagonů a míst k sezení. Zvídaví pak i měřili čas i vzdálenost mezi zastávkami.
V krajském městě jsme se nejdříve vydali do houslařské dílny pana Pilaře, který nám ukázal řemeslo, které je již rodinnou tradicí. Viděli jsme z čeho se housle skládají, osahali jsme si dřeva, která se na výrobu používají. Pan Pilař nám ukázal i dračí kámen, kterým se housle můžou natírat.
Od vstřícného řemeslníka jsme doběhli trolejbus, abychom stihli domluvený program v obchodě Bez Obalu HK. Paní Dolanová pro školáky připravila badatelský program plný otázek a odpovědí ohledně bez obalu, ale i obalů, které zatím běžně používáme. Školáci také měli možnost objevit, jak se v takovém obchůdku, kde nic není v plastu či papíru, ale většinou pouze ve velkých sklenicích, nakupuje. Sami si na závěr něco mohli koupit a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak to v bezobalovém obchůdku funguje - člověk si může koupit takové množství, jaké potřebuje a vše dostane do přinesených pytlíků, nádob či sklenic a nedostává plasty, které zaplavují naši planetu.

Páteční ráno jsme dále věnovali obalům i bezobalům. Krátce nám badatelské týmy představily odpovědi na otázky, které zpracovávaly v hradeckém bezobalovém ochůdku. Poté školáci hromadu odpadků rozdělovali podle druhu, abychom si uvědomili, co kam patří a jaké druhy odpadů vůbec máme možnost třídit. Ukázali jsme si tak plasty, papír, nápojové kartony, sklo, bioodpad, elektroodpad, kovy, textil, nebezpečný odpad a odpadní vodu. Před svačinou jsme společně ještě hledali možnosti, jak těmto obalům předejít a čím je nahradit. Využít tak můžeme skleněnou láhev na mléko nebo hadrový pytlík na chleba... aneb možnosti jsou, je to jen o tom, je chtít vidět a využívat. A je to na každém z nás.
Po svačině nás čekala již tradiční páteční čtenářská dílna, před obědem pak ještě pozorování počasí a hodnocení pátku i celého týdne.

26.-28.3.2018 Velikonoční týden

Velikonoční týden, který měl však jen tři dny, jsme věnovali především matematice, češtině a angličtině.

V pondělí jsme začali tradičně venku. Školáci hledali papírové velikonoční vajíčko s tajným vzkazem. Po úvodním kruhu a mravenčí písničce pracovali s již odtajněným textem o Velikonocích, každý dle svého ročníku, dle svých možností - objevováním písmenek, slov či slovních druhů. Čas po svačině školáci věnovali matematice, čtvrťáci i angličtině, kde si zopakovali veledůležité sloveso být. Po obědě jsme nechali inspirovat různými velikonočními koledami, následně pak na toto téma malovali.

Úterní průběh matematiky a češtiny byl trochu jiný, starší školáci dostali zadání dle ročníků, bylo však na nich, jak si během dne samostatné úkoly rozvrhnou a splní. V určeném čase museli ale pracovat i ve skupinkách, třetí a čtvrtý ročník se věnoval poznávání histogramu a tomu, proč se určitý součet hozených hodnot na třech kostkách objevuje častěji a jiný pak méně. S mladšími jsme pak zkoumali, jak se nám mění v receptu množství přísad, podle počtu zvolených dávek těsta na perníčky. Procvičovali jsme i další písmenka, slova či věty v češtině a před obědem jsme i společně velikonoční perníčky upekli. Čtvrťáky po obědě čekala na počítači práce s 3D malováním a modelováním velikonočních kraslic.

English wednesday jsme nastartovali písničkou a pak se staršími ročníky centry aktivit v angličtině. Každé centrum bylo zaměřené na jinou dovednost, vždy však propojenou s anglickým jazykem. V jednom se hrálo pexeso jako nástroj na učení slovíček, v druhém se malovalo a popisovalo, ve třetím se vyplňoval pracovní list. Vše bylo propojeno tématem jara. Mladší ročníky pak měli tematicky stejnou pohybovou a kreslící angličtinu. V matematice jsme s mladšími školáky zjišťovali, co nového umíme, třeťáci se věnovali násobení a sčítání trojmístných čísel a čtvrťáci zlomkům a jejich ztvárněním. Před obědem jsme ještě stihli i velikonoční hry v blízkosti školy. Například hra, kdy školáci na lžíci nosí pingpongový míček jako vajíčko, pak fascinovala asi úplně všechny. Původně bylo myšleno, že každý oběhne jedno kolo, hra se však přeměnila v nekonečný kolotoč, kdy nikdo nechtěl přestat a tak se chodilo a běhalo dál a dál dokola... Po odpoledním závěrečném bloku individuálních konverzací, kdy si učitelé povídají jednotlivými školáky a jejich rodiči o tom, co se jim ve škole daří, na čem je ještě potřeba zapracovat a co je do konce roku čeká, jsme v Mraveništi otevřeli čtyři tvořivé dílny v rámci velikonočního tvoření pro veřejnost. Návštěvníci si měli možnost uplést pomlázku, nazdobit vajíčko, vyrobit jarní věnec či ptáčky. Pak už hurá na Velikonoce:)

19.-23.3.2018 Jaro přichází

První týden po jarních prázdninách, kdy rok vkročil do jarního období, alespoň dle kalendáře, byl velmi pestrý na různorodé aktivity spojené se vztahem člověka k člověku, přírodě a hudbě.

V pondělí jsme vyrazili na výpravu do Broumova, cestou jsme se v Hronově zastavili u rodného domu Aloise Jiráska. Z broumovského autobusového nádraží ke klášteru šli školáci po skupinkách s mapou a bylo jen na nich, jakou cestu zvolí. V klášteře nás po pikniku čekala návštěva výstavy "Supermarket svět", která školákům představila různé dopady spotřebitelského chování naší společnosti. Většinu informací si mohli nejen přečíst, ale i osobně vyzkoušet, vymyslet či najít. Pomocí vypočteného kódu se dostali do zvětšeného mobilního telefonu, kde odhalili například jaké suroviny jsou k jeho výrobě potřeba a co mimo jiné těžba těchto nerostů způsobuje. Další stanoviště školákům ukazovala rozdíl mezi fair trade a necertifikovanou čokoládou, množství vody spotřebované na výrobu oblečení či světovost výrobků.

Během úterý jme se vrátili k triviu a prokračovali tak v matematice a češtině. Každý pokračuje ve vybraném učivu, prvňáčci v písance i slabikáři, ve druhé třídě procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky, ve třetí postupujeme ve vyjmenovaných slovech a u čtvrťáků se věnujeme slovním druhům. Navštívil nás také “Matematický KLOKAN”, a tak si školáci vyzkoušeli matematiku zase trochu jinak.

Středu jsme věnovali angličtině, kdy jsme pracovali se zvířaty a s příchodem jara, ale také matematice a jarním hrám při cestě k jeskyni.

Čtvrtek byl prvním venkovním dnem po mnoha týdnech, kdy jsme jezdili do Trutnova plavat a bruslit. První část dne jsme věnovali čtenářské dílně, po svačině jsme se vypravili na výpravu za jarem do okolí školy. Hledali (a našli) jsme po naší trase první kvetoucí kytičku, byla to sedmikráska aneb belis perenis. V jeskyni jsme pak zapálili oheň a vynesli Moranu a těšili se, že brzy přijdou “skutečné” jarní dny. Po obědě jsme věnovali čas hudbě a orchestrům, poslouchali jsme jednotlivé hudební nástroje, poznávali je po sluchu, zpívali jsme i sledovali více či méně známé skladby.

V pátek jsme dál pokračovali v pozorování rozmanitostí probouzejícího se jara a většina dospělého týmu vyrazila do Hradce Králové na zajímavý 3. ročník konference “Cesty ke vzdělávání”. Na konferenci zazněly přednášky o vzdělávacím systému jako celku, o teorii typů ve výchově (aneb různé děti mají různé potřeby), o vnitřní motivaci i o modelu převrácené třídy, které byly následně doplněny volitelnými workshopy. Oceňujeme možnost inspirace a vzájemného sdílení.

Společně jsme se pak sešli netradičně i v neděli, čekal nás totiž den z hudebního světa Zdendy Portycha v rámci projektu “Lidé kolem nás - rodiče dětem”. Pod Jestřebími horami se konal další ročník Koletovy Rtyně. Nejdříve jsme vyrazili na workshopy na vybrané nástroje, abychom je lépe poznali a někdy i vyzkoušeli. Poslouchali jsme saxofony, hráli na bubny či na trubku a zpívali. Odpoledne jsme v Orlovně sledovali vystoupení čtyř dechových orchestrů z různých středoevropských krajin.

5.-9.3.2018 Zdravý talíř

Poslední týden před jarními prázdninami jsme věnovali zdravému stravování. Celý týden jsme začali venkovní aktivitou, kdy jsme v okolí školy hledali “něco k jídlu”. Po písničce a vzájemném sdílení zážitků z víkendu v kruhu jsme se věnovali zdravým potravinám a jejich dělení. Vytvořili jsme talíř, který jsme rozdělili na ovoce, zeleninu, polysacharidy, oleje a tuky a bílkoviny, ještě zvlášť jsme umístili nápoje. Dále pak školáci k jednotlivým skupinám vymýšleli, psali na papírky a přičleňovali konkrétní potraviny. Poté jsme si jednotlivé skupiny rozdělili mezi sebe, abychom si ve dvojicích na pátek mohli přinést příklady potravin a připravit povídání o nich. Do svačiny školáci ještě stihli pár cvičení z češtiny a po přestávce je pak čekala angličtina a matematika. S třeťáky a čtvrťáky jsme se věnovali food and drink a skládali různé geometrické tvary, s menšími školáky jsme vyráběli netopýra.

V úterý jsme začali opět češtinou, starší děti procvičovaly přídavná jména či vyjmenovaná slova a mladší děti postupovaly v písance. Při matematice jsme pokračovali v práci s rovinnými tvary, jejich obsahem i obvodem, úhlopříčkami i zaokrouhlováním. S nejmenšími jsme objevovali slovní úlohy a také jaký význam má pro nás pojem tucet.

Středa byla neobvyklá, čekalo nás nejdříve spoustu kouzel, které nám ukázal oslavenec a kouzelník Šimon. Pobavili se školáci i školkáčci.
Poté nás čekala příběh zrnka od semínka až po sušenku:) Paní Šárka Michalcová, která má ve Vysokém Mýtě bezobalový obchůdek se spoustou semínek, nám přijela ukázat, jak různorodá můžou semínka být, jak je klíčit nebo dále zpracovávat. Dělali jsme vločky, mleli mouku, následně pak i pekli sušenky.

Ve čtvrtek jsme navázali na týdny předešlé a prožili jsme další čtenářskou dílnu. Tentokrát školáci četli a bádali nad otázkou, co by se stalo, kdyby byl hlavní hrdina součástí jejich domácnosti. Po společném sdílení a svačině jsme odjeli autobusem na závěrečné bruslení, které bylo zpestřené velkým množstvím her. Na závěr zimní sezóny jsme se díky Davidova táty podívali do strojovny zimního stadionu. Viděli jsme, jak vypadá rolba na úpravu ledu a zjistili jsme, jak funguje. Podívali jsme se i do místa, kde se vytváří takový chlad, že může vzniknout led.

Páteční den završil týden zdravého stravování. Každá ze skupinek odprezentovala své potraviny na společný talíř pak přiložila jejich ukázku. Díky tomu jsme získali představu o tom, co by jídelníček každého z nás měl obsahovat. Vzájemně jsme si také řekli, jaké různorodé chutě považujeme za oblíbené, třeba jaký druh zeleniny máme rádi. Význam však pro nás má pestrost, kterou nám talíř od bílkovin až polysacharidy nabízí. Při svačině jsme pak měli drobnou ochutnávku z jednotlivých skupin. Před odchodem na prázdniny jsme ještě pozorovali počasí a společně jsme si přečetli povídku o (ne)zdravém stravování ve vesničce Hranolkov.

Ve večerních hodinách pak dospěláky z Mraveniště, sousedy z Markoušovic i jejich přátele a další hosty čekal bál!

26.2.-2.3.2018 Stavitelský týden

Konec února a začátek března jsme se tematicky věnovali stavitelství, stavbám a stavění. Pondělí ráno jsme v mrazivých teplotách hledali různé stavební materiály v okolí školy. Po úvodním kruhu, který nám přinesl sdílení zážitků z víkendových aktivit, jsme přešli na češtinu. Po svačině jsme se věnovali matematice. Po obědě pak ti, co měli chuť, vyrazili běžkovat na vrchlabský okruh a přivítat na tamní náměstí místní medailisty z olympiády.

Úterý byl den, který přinesl nejdříve záludnosti v jazyce českém, po svačině jsme však vpluli všemi smysly do stavební nálady a téměř dvě hodiny jsme tvořili s geomagem. Výsledkem byly nejrůznější domy, věže, ornamenty či jiné pestré nápady, které zrovna školákům přišly na mysl. Po obědě starší školáci pustili do kreslení plánu třídy - nejprve vše potřebné změřili a načrtli, poté pak tvořili plán třídy na počítači.

Ve středu jsme se věnovali "Winter Animal" pomocí obrázků a vět nebo jsme stavěli ZOO. Matematickou částí nás provázeli krychlové stavby, hradby, dřívka a vlastnosti rovinných tvarů. Na tělocvik jsme vyrazili na markoušovické kluziště, abychom si mnozí poprvé v životě vyzkoušeli curling! Jaký nápad našeho Zdendy :-)

Čtvrtek jsme zahájili čtenářskou dílnou, tentokrát školáci při čtení hledali ve své knížce odpověď na otázku "Napiš, co tvá postava udělala a ty bys to ocenil/a? Za co bys svou postavu pochválil/a?". Po společném sdílení v rámci kruhu jsme si dali svačinu a vyrazili na bus na bruslení. Přes vcelku výrazné záporné teploty bylo mnohé školáky i po 75 minutách potřeba vyhánět z ledu, bruslení slaví úspěch, bruslařské dovednosti pak výrazné pokroky! Bravo :-)  Cestou zpět pak školáci dali dohromady z vlastní iniciativy velké překvapení v podobě muzikálu různorodých písniček, který nám i některým rodičům na konci družiny předvedli.

Pátek byl dnem stavebním. Ve dvojici školáci tvořili stavby ze svých přinesených stavebnic, následně prezentovali, co a jak stavěli i jaký to má význam, užití a smysl. Dále ve třech skupinkách malovali na tabuli stavby, které je napadly. Z nich tři vybrali a hledali jejich fotku na počítači.  Stavění pak pokračovalo i doupátky v družině, kde jsme se nakonec před víkendem ještě přenesli do života zvířat.

19.-24.2.2018 Mraveniště pod pěti kruhy aneb týden olympijský

Olympiáda v korejském Pchjongčchangu je v plném proudu a i mravenčí škola věnuje této události prostor. V olympijském týdnu jsme se však nezaměřili pouze na sporty a sportovce, ale i na olympijskou myšlenku a význam setkávání lidí z celého světa.

Týden jsme začali prvními minutkami v okolí školy. Podle plánku jsme hledali československé a české olympijské vítěze, které jsme si vzájemně představili. Dále jsme si zazpívali písničku, řekli jsme si velké zážitky z víkendu a přešli jsme na češtinu. Pokračovali jsme s písmenky a slabikami v živé abecedě nebo jsme pracovali s vyjmenovanými slovy po B či s doplňovačkami na bje/bě, vje/vě. Na závěr češtiny jsme si ukázali, jak se vytváří vláček, jeho samotnou tvorbu jsme si nechali na další den. Po vynikajícím mazanci ke svačině měli čtvrťáci angličtinu, kde pokračovali v mluvení o sobě. Pracovali s obrázkovými slovníky a naučili se a využívali spojení "I like...". Ostatní ročníky pracovali na matematických záludnostech a čtvrťáci se k nim ještě před obědem připojili. V družině jsme vystřihovali a zdobili sněhové vločky, které nám ještě zdůrazní zimní a olympijskou atmosféru ve třídě.

Úterní dopoledne jsme ve škole věnovali také matematice a češtině. Počítali jsme násobilkové čtverce, měnili tvary, měřili obsah, tvořili tangramy... zopakovali jsme si slovní druhy i jsme je hledali v textu. Na závěr dopoledne jsme se přemístili do železniční dílny a z krabiček od čajů, papírů, brček, špejlí, víček od pet lahví jsme vyráběli vagonky a mašinky.  Dohromady dáme více vláčků, všechny se budou týkat češtiny, každý však jiné oblasti - jeden poveze slovní druhy, druhý vyjmenovaná slova...

Ve středu jsme jsme měli již pořádně olympijský den. V angličtině jsme si zopakovali počasí z minulého týdne a dále jsme vyráběli sportovce, učili jsme se, jak se jednotlivé sporty řeknou anglicky. V matice jsme hodně pracovali v pohybu, krokovali a stavěli geometrické tvary. Při tělocviku jsme vyrazili na mrazivou výpravu, cestou jsme si zaskákali i zaběhali.

Čtvrteční ráno jsme začali společnou přípravou na sobotní den otevřených dveří, vyráběli jsme již v ranní družině rozcestník, který návštěvníkům ukáže, kudykam... Do svačiny jsme se věnovali ledním olympijským sportům pomocí ukázek i otázek. Dále nás čekalo další trutnovské bruslení. Tentokrát se děti zaměřily na trénování odrazu a techniky skluzu, ale nechyběly ani hry a na závěr oblíbené volné bruslení.

Pátek jsme odstartovali přípravami programu na sobotní dopoledne. Rozdělili jsme se do skupinek, každá pak připravovala nějakou část našeho školního života, kterou další den přestavovala návštěvníkům. Po sýrové svačině jsme se pomocí ukázek různých sportovních příběhů věnovali olympijské myšlence a smyslu setkávání různorodých lidí z rozdílných konců světa. Do oběda jsme ještě udělali pravidelné páteční pozorování počasí a hodnocení.

  

Den otevřených dveří 24.2.2018

Tento týden jsme se ve škole sešli kolem deváté ráno netradičně i v sobotu, abychom v rámci dne otevřených dveří naši školu představili novým zájemcům. Po desáté hodině jsme začali úvodním představením mravenčí školy a její vize, následoval tradiční ranní kruh, kterým začínáme každý den včetně mravenčí písničky a  pár slov o tom, jak se máme a na co se těšíme. Poté si mohli návštěvníci vyzkoušet, jakým způsobem v mravenčí škole pracujeme a to ve čtyřech dílnách, které byly praktickým způsobem “na vlastní kůži” ukazovali hodiny matematiky, češtiny, projektu a tvoření. V družině pak běžela krátká videa ze života školy a Mraveniště jako celku a byly zde vystaveny i blogové příspěvky a koláže z fotek dokumentující život ve škole od začátku školního roku. V družině byla také možnost občerstvení v podobě zeleniny, různých koláčů a čajů z naší bylinné zahrádky. Na závěr byl ještě prostor pro diskuzi a dotazy návštěvníků.

    

12.-16.2.2018  Týden masopustního veselí

V polovině února nás potkaly v mravenčí škole radosti spojené s masopustem. První minuty školního týdne jsme opět prožili venku. Zahráli jsme si na stále zasněženém hřišti pár her spojených s masopustem, například honičku na medvěda, která školáky tak zaujala, že jsme ji museli alespoň dvakrát opakovat. Již ve třídě na koberci jsme si v kruhu řekli, co jsme zažili o víkendu a zazpívali jsme si písničku. V češtině jsme si hráli s písmenky nebo jsme objevovali, co je to kořen slova, předpona a přípona, jak slova na tyto části rozdělit a jak je utvářet. V matematice  jsme tvořili stavby z krychliček a přišel i kouzelník :)

V úterý jsme žili masopustem po celý den. Nejdříve jsme zpívali písničky k masopustnímu veselí, a pak už všichni měli velkou radost z následného pečení masopustního štrúdlu (z kysaného zelí a šunky). Ještě větší nadšení pak vyvolalo plnění koblih usmažených Evičkou Veselou. Po svačině jsme si oblékli své masopustní masky a vzájemně jsme při tanci s radostí pozorovali, co to máme ve třídě za vodníka, kovboje, medvěda, krále, miminko Martičku, čmeláka, kouzelníka a ovečku. Vystřihovali jsme si masky na obličej a stali se z nás lišky, sovy nebo žáby.  Odpoledne jsme se v rámci sporťáčku provětrali a ukázali školkáčkům honičku na medvěda. Ve čtyři hodiny, již i s rodiči, vypukl druhý markoušovický masopust. Na náves přišla Bába a povídala, jak to s tím masopustem bylo... a přišel tedy i Masopust a šlo se vesnicí, zpívalo se, radovalo se. "Od domu k domu a koblihu k tomu..." Ve škole se pak pokračovalo v masopustních tancích a hodování. Až přišel PŮST.

Video a fotky z masopustu

    

Více o celém masopustu neleznete zde

Ve středu jsme v rámci tradičního anglického dopoledne objevovali a pohybem, kreslením i psaním upevňovali slovní zásobu na téma zima a počasí.  V matematice jsme dle ročníků odčítali i sčítali také v pohybu, pracovali jsme s číselnou osou nebo násobili a dělili. V tělocvičně jsme se pak i v malém počtu s nadšením zahřáli.

Čtvrtek jsme začali čtenářskou dílnou. Tentokrát si třeťáci a čtvrťáci mohli vybrat libovolnou knížku, měli však v rámci dílny najít v knize a zapsat něco, co by mohli prožít i ve skutečnosti. Následně jsme vše na konci čtenářské dílny vzájemně sdíleli. Prvňáčci hráli nejdříve hru na čtení slabik a následně se vrhli na plnění úkolu jehož zadání si nejdříve sami přečetli: “Nakresli dům. Dům má dveře a dvě okna...” Po svačině jsme vyrazili na autobus a na bruslení do Trutnova, kde opět školáci udělali velký pokrok ve stabilitě, rychlosti i odvaze na ledě.

Pátek jsme po mravenčí písničce pracovali na záludných klokánkových úlohách z matematiky nebo jsme řešili příklady se sudými a lichými čísly, sčítali a odčítali a to pomocí krychliček nebo zpětného krokování. Po zdravé müsli svačině, která nás slovy Davida “vynesla do nebes”, jsme přešli na češtinu, odkrývali jsme záludnosti psaní bje, vje nebo jsme hráli pantomimu na písmenka. Na závěr týdne jsme nezapomněli ani na tradiční pozorování počasí. Po obědě se opět v družině otevřel místní kadeřnický salón, kde si zájemci z řad dětí i učitelů nechali zkrášlit hlavičky :-)

5.-9.2.2018 Sport a pohyb kolem nás

Týden na počátku února jsme se věnovali sportu a olympijským hrám neb nám končilo plavání a začínalo bruslení a také jsme odstartovali Zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu.

Novinkou tohoto pondělí byla ranní venkovní aktivita, kterou budeme vždy začínat nový týden. Tentokrát jsme společně pomocí spojených rukou vytvořili olympijskou vlajku a dál jsme hledali, jak různorodě se sportovci na olympiádě zdraví. Školáci našli devět pozdravů v různých světových jazycích a tak jsme ráno začali pestrými pozdravy.

Po úvodním kruhu s prodlouženou Mravenčí písničkou, ve které přibyly aktuální sloky z lednových zážitků, jsme přešli k češtině a matematice, které nám obvykle naplňují pondělní dopoledne. Školáci procvičovali slabiky či hlásky, psali osnovu vyprávění nebo v matematice pracovali s doplňováním vzoru v síti, odčítali či dělili.

V úterý jsme společně dávali dohromady co je to sport a jaké sporty známe. Dále jsme si sporty rozdělili do různých skupin (zimní sporty, míčové sporty...) a podívali jsme se na pár ukázek z olympijských her dávných i nedávných. Poté jsme cestovali na závěrečné plavání, kdy jsme si nejen hráli a skákali do vody, ale i jsme si zkoušeli, jak rychle uplaveme jeden bazén :-) Velkou radostí a oceněním pro všechny byl pokrok, kterého za deset plaveckých úterků dosáhli. Vše nám stvrdilo mokré vysvědčení pro každého mravence.

Ve středu školáci při matematice násobili i řešili rovnice, v angličtině si prošli, co již umí a ponořili se do tématu "winter". Při tělocviku jsme si společně zopakovali masopustní tance a pak jsme hráli honěnou na mrazíka a chuť hrát a hrát nebrala konce...

Čtvrteční ráno začalo přípravou na masopustní veselí a pak nás již čekala úvodní škola bruslení na zimním stadionu. Všichni byli plni očekávání, co nás čeká? Udržím se na bruslích? Program byl více než zajímavý, nejdříve jsme se učili vstávat, pak základní pohyby kolen, abychom uměli dát "brusle" do pohybu. Jezdili jsme přes stadion sem a tam, odráželi jsme se jednou nohou, skákali jsme i bruslili ve dvou. Zažili jsme i podjíždění laťky, která klesala a klesala...  Nakonec jsme již kroužili kolem celého stadionu a na ledě jsme strávili více než hodinu! Každý zaznamenal svůj osobní pokrok od prvních skluzů na ledě po nabírání lepší stability a větší rychlosti při bruslení. Po bruslení jsme se zastavili u sportovišť v okolí a společně jsme dali dohromady, k jakým sportovním odvětvím se používají. Viděli jsme stadiony na fotbal i atletiku, volejbalové i tenisové kurty, nafukovací halu, koupaliště, skatepark či řeku Úpu jako přírodní sportoviště pro sporty v lodi a na vodě. Řeč přišla i na zimní a plavecký stadion.

Pátek byl dnem olympijským. Po průzkumu blechy a mouchy, který nám ukázala pomocí svého mikroskopu Johanka, a po mravenčí písničce, jsme se věnovali prezentacím oblíbených sportovních aktivit každého školáka. Od mnohým jsme se poutavou formou dozvěděli spoustu zajímavých informací. Bylo vidět, kdo přípravě věnoval čas a měl chuť na prezentaci pracovat. Bětka si připravila celou sadu svých oblíbených sportů se zajímavě zpracovanou a ilustrovanou prezentací na barevných papírech. Barča nám ukázala luk i šípy a řekla mnohé o tomto sportu, který není moc známý. Máťa nám představil rozdíl mezi běžkami a sjezdovkami. Honzík si připravil povídání s fotkami o parkouru. Johanka, Sofinka a Šimon nám také krátce pověděli o svých oblíbených sportech. Před obědem nás pak čekala olympijská čtenářská dílna, která nás provedla hlavními informacemi o této světové události. Následně školáci vyplnili pracovní listy a vzájemně si informace o olympiádě předali. Také jsme pozorovali a zakreslovali aktuální stav počasí - teplotu i vlhkost, oblačnost, barevnost, srážky, vítr a dohlednost. Oběd nás čekal již krátce po půl dvanácté, abychom mohli mohli vzájemně sledovat slavnostní zahájení zimních olympijských her v Pchjongchangu 2018. Díky nástupu jednotlivých států se vlastním zájmem školáků dostaly do hry atlasy i globus, výsledkem bylo rozšířené povědomí o státech ve světě a jejich vlajkách.

Sportovní týden přinesl nová poznání v češtině i matematice a spoustu sportovních zážitků z plavání, bruslení, prezentací spolužáků i zahájení ZOH.

29.1.-2.2.2018 Týden v rytmu

Přelomový týden mezi lednem a únorem a zároveň mezi prvním a druhým pololetím jsme věnovali rytmu v různém pojetí a významu.

Začali jsme povídáním a kreslením, co pro nás rytmus znamená, jaké rytmy prožíváme my a jaké vnímáme kolem sebe. Kreslili jsme tlukot srdce, hudební nástroje, přírodu i planetu Zemi. Dále jsme se věnovali matematice a češtině.

V úterý jsme se věnovali rytmu v rámci workshopu Bubny do škol v trutnovském kulturním centru UFFO. Společně jsme rytmus vytleskávali, hráli jednotlivé tóny i celé melodie na velká brčka a na bubny. Jedinečné bylo aktivní zapojení každého přítomného jednotlivce do tvorby představení. Zaujetí i přínos byl velký a radostný. Dále jsme prošli Trutnovem k plaveckému bazénu. V rámci předposlední lekce jsme se potkali s “Igorem Hnízdem” :-) , ze kterého se vyklubal vcelku příjemný plavecký instruktor, který nás mnohému naučil. Ke konci školáci zkoušeli, kolik již uplavou a snad u každého plavce byl zaznamenám posun. Velkým potěšením bylo, jak se vzájemně školáci dokázali motivovat a ocenit.

Středa byla dnem vysvědčení. Nejdříve se každý školák ohlédl za svým prvním pololetím pomocí malování, slov i celých vět. Následně jsme si vzájemně posdíleli osobní ohlédnutí. Pak nás již čekalo předání vysvědčení, Evča řekla pár slov o jedinečnosti každého z nás a spoluutváření celé třídy i Mraveniště, do kterého každý z nás přináší svůj významný díl svého já. Pak již Zdenda poblahopřál každému školákovi k úspěšnému zvládnutí prvního pololetí a předal vysvědčení, které je u nás v Mraveništi naplněno slovní psanou formou, nikoli známkami. A tak se školáci následně pustili do čtení svého hodnocení, prvňáčkům pomohli starší. Před obědem jsme se ještě s Verčou roztančili kruhovými tanci a zpěvy na masopust. A také jsme si společně vyrobili výborný ovocný salát. Po obědě mezi školáky přišlo milé potěšení v podobě hrníčků, dárku ze soutěže “Mléko a my”. Naše škola se umístila s projektem "Mléko v souvislostech – z farmy až na stůl" na 4. místě a získala tak kromě hrníčků i ohromnou lednici :-) Jak probíhal projektový týden se můžete podívat na blogu z října 2017 nebo na videu zde.
V družině pak upoutal pozornost školáků dálší dárek, tentokrát od Petra Hedbávného - "fantastické karty" IMAGLEE. Následně se rozjelo kolo plné fatntazie -  zaujetí, představivost a kreativita školáků byla přímo fantastická :-)

První únorový den jsme pokračovali v objevování písmenek a v pravopisných cvičeních. Při matematice jsme počítali různé příklady dle ročníků. Před obědem jsme vyrazili na dračí hřiště před školu a na krátkou dobrodružnou výpravu :-) A pak jsme se již těšili na pololetní prázdninuuuuuu.....

 

22.-26.1.2018 Letem světem

Po týdnu evropského cestování jsme překročili hranice starého kontinentu a vydali se dále do světa. 
 
Pondělí bylo tradičně věnováno matematice a češtině, školáci řešili rovnice nebo objevovali nová písmenka, slabiky či synonyma. Před obědem jsme v rámci projektu vyrazili od pólu k pólu díky přírodovědnému cyklu BBC. 
 
První úterní hodinu jsme věnovali pokračování projektu “Lidé kolem nás aneb dospěláci školákům”. Tentokrát jsme cestovali z Tibetu, z nejvyššího pohoří světa, vlakem přes Čínu, Mongolsko a Sibiř až pod Krkonoše. V průběhu jara si takto vzájemně budeme představovat záliby a zajímavé činnosti, kterými zejména rodiče školáků obohacují svůj život.
Po dlouhé cestě z Asie do Evropy jsme vyrazili na plavání, které se pomalu blíží ke svým posledním lekcím.
 
English day byl tentokrát věnován Filipínám i rozloučení s Mary Jean. Mary Jean nám ukázala filipínskou krajinu, svoji mnohačlennou rodinu i další obyvatele místních ostrovů. Nejvíce nás však zabavila filipínskými hrami, na které školáci často a rádi vzpomínají. Dále školáci malovali mapu světa, která tematicky ozdobila třídu. Zdenda s Míšou vyrazili do Hradce Králové na setkání učitelů, kteří mají chuť vzájemně sdílet zkušenosti, pracovat na sobě a zlepšovat způsob výuky a komunikaci ve škole.
 
Ve čtvrtek jsme se opět dostali k objevovaní písmenek, jejich tvarů i čtení slabik. V matematice jsme počítali příklady i složitější rovnice. Před obědem jsme na tělocvik vyrazili ven. Odpoledne dospěláky čekalo rodičovské setkání a školáci se ponořili v rámci cestování do příběhu Willyho Foga a jeho cesty kolem světa. 
 
Páteční cestovatelský den jsme věnovali nejdříve čtení deníku z cesty Míši a Aničky mongolskou pouští Gobi a po přestávce jsme sledovali záběry zemí z různých světadílů. 

Po týdnu evropského cestování jsme překročili hranice starého kontinentu a vydali se dále do světa.

Pondělí bylo tradičně věnováno matematice a češtině, školáci řešili rovnice nebo objevovali nová písmenka, slabiky či synonyma. Před obědem jsme v rámci projektu vyrazili od pólu k pólu díky přírodovědnému cyklu BBC.

První úterní hodinu jsme věnovali pokračování projektu “Lidé kolem nás aneb dospěláci školákům”. Tentokrát jsme cestovali z Tibetu, z nejvyššího pohoří světa, vlakem přes Čínu, Mongolsko a Sibiř až pod Krkonoše. V průběhu jara si takto vzájemně budeme představovat záliby a zajímavé činnosti, kterými zejména rodiče školáků obohacují svůj život.
Po dlouhé cestě z Asie do Evropy jsme vyrazili na plavání, které se pomalu blíží ke svým posledním lekcím.

English day byl tentokrát věnován Filipínám i rozloučení s Mary Jean. Mary Jean nám ukázala filipínskou krajinu, svoji mnohačlennou rodinu i další obyvatele místních ostrovů. Nejvíce nás však zabavila filipínskými hrami, na které školáci často a rádi vzpomínají. Dále školáci malovali mapu světa, která tematicky ozdobila třídu. Zdenda s Míšou vyrazili do Hradce Králové na setkání učitelů, kteří mají chuť vzájemně sdílet zkušenosti, pracovat na sobě a zlepšovat způsob výuky a komunikaci ve škole.

Ve čtvrtek jsme se opět dostali k objevovaní písmenek, jejich tvarů i čtení slabik. V matematice jsme počítali příklady i složitější rovnice. Před obědem jsme na tělocvik vyrazili ven. Odpoledne dospěláky čekalo rodičovské setkání a školáci se ponořili v rámci cestování do příběhu Willyho Foga a jeho cesty kolem světa.

Páteční cestovatelský den jsme věnovali nejdříve čtení deníku z cesty Míši a Aničky mongolskou pouští Gobi a po přestávce jsme sledovali záběry zemí z různých světadílů.

15.-19.1.2018 Cestujeme po Česku a Evropě

Cestovatelský týden jsme začali kruhem, ve kterém jsme si sdělili zážitky z víkendu, zazpívali jsme si Grónskou písničku, která nás následně provázela každým dnem. Úvodem jsme si také ukázali atlasy a cestovatelské materiály, které si školáci přinesli. Hned od počátku týdne bylo vidět, že se jedná o téma zajímavé, které nás všechny od prvňáčků po dospěláky baví.

Cestovatelská byla i matematika, po vyhledání hlavních měst deseti evropských států v atlase starší školáci měřili jejich vzdušnou vzdálenost od Prahy. V českém jazyce jsme pokročili v učebnicích a pracovních sešitech a také si vyzkoušeli scénku s reportérkou z novin, která měla zvídavé otázky na naši školu.

V úterý ráno jsme zažili cestovatelskou přednášku Libora Turka, táty Šimona, po alpských zemích. Podívali jsme se ve fotkách i povídání na vrcholky rakouských, italských i švýcarských hor i k jezerům na jejich úpatí. A pokud byla nablízku zajímavá železnice, díky Liborovi jsme si ji alespoň na fotkách mohli projet. Tímto jsme v Mraveništi začali setkání rodičů se školáky, která nám v průběhu druhého pololetí představí, co jednotlivé rodiny rádi dělají a chtějí se o tom s námi podělit. Díky sněhu nás pak čekala opět zimní cesta do trutnovského bazénu, kde jsme si procvičovali plavecký styl, skákali z metrového prkna i si hráli v malém bazénku - a co víc?, tentokrát se na nás přišla podívat i paní ředitelka :-)

Ve středu jsme navázali v angličtině na předešlé hodiny a opakovali jsme především přivlastňovací zájmena. Díky dobrým sněhovým podmínkám jsme na tělocvik vyrazili ven, školáci stavěli bobovou dráhu pro model čtyřbobu, jezdili na běžkách i na bobech.

Během čtvrtečního dopoledne jsme se ponořili do států Evropy, ke kterým školáci ve skupinkách hledali jejich hlavní města, obrys státního území a kreslili vlajku. Vše si přehledně vyvěsili na magnetickou tabuli do třídy. Stihli jsme také další díl Mistra E - kde jsme se dozvěděli, jak se správně chovat ve vlaku. Po svačině jsme se "vydali" do hor - v zelené třídě jsme vytvářeli zimní krajinu s lanovkou. Hledání obrázků v časopisech, vystřihování, lepení, konstrukce lanovky, kreslení... zábava to byla pro nás všechny. Před obědem jsme se ještě provětrali na zasněženém hřišti.

Pátek byl dnem velkého evropského cestování. Nejdříve starší školáci pročítali cestopisy z různých států, které na základě popisu poznávali. Prvňáci se během toho věnovali slabikám, aby již brzy mohli číst knihy sami. Po svačině plné cereálií školáci prezentovali své cestovatelské projekty. Díky nim jsme se podívali do různých koutů Česka, Evropy, ale i světa. Naši školáci totiž cestovali od českých hradů a rybníků přes vrcholy tatranské či alpské až po zámořský Martinik. Děkujeme všem za vzájemné obohacení. Do oběda jsme ještě zvládli závěrečné hodnocení týdne.

Po týdnu evropského cestování se můžeme těšit na cesty do dalších kontinentů planety Země!

8.-12.1.2018 Život ve škole - mapy učiva

Po tříkrálovém víkendu jsme se v pondělí sešli u ranního kruhu a sdělovali si rozmanité zážitky. Pak jsme se už ladili na téma týdne a život v naší škole. Zazpívali jsme si naši mravenčí písničku a co má kdo rád a připomněli si, kdo všechno je součástí školy. Inspiraci, co se patří a nepatří ve škole, jsme našli i v dalším díle etikety. Po výborné svačině jsme se ponořili do map učiva z českého jazyka a matematiky. Mapovali jsme, co známe a už jsme společně zažili a na co se můžeme těšit někdy v budoucnu. Na závěr dne jsme ještě podpořili naše společná třídní pravidla a provedli sebehodnocení každého z nás v určených oblastech.

První úterní hodinu jsme věnovali mapám učiva angličtiny, tělocviku, umění a kultury a projektu. Díky fotkám z jednotlivých týdnů školního života jsme si ukázali propojenost jak témat map učiva, tak jednotlivých předmětů. Před desátou jsme vyrazili na autobus a v trutnovském bazénu jsme si užili další plaveckou devadesátiminutovku.

English day jsme začali společným kruhem, po kterém jsme se vrhli do víru angličtiny a matematiky. Procvičili jsme si staré i nové hlásky a díky nim i slovní zásobu. Prvňáci mimo jiné konstruovali hada, čtvrťáci vzpomínali na svůj rok 2017. Na společném tělocviku jsme si zahráli pohybové i sportovní hry - volně jsme navázali na angličtinu hadí honičkou, kde prvňáčci postupně chytali ostatní. Pracovali jsme s obručí a zahráli jsme si florbal. Během tělocviku také podporujeme schopnost dohodnout se či umět ustoupit a to například při rozdělování do týmu.

Ve čtvrtek jsme pokročili dále jak v matematice, tak i v češtině. Podle ročníků školáci například psali diktát, i si ho vzájemně opravovali, nebo objevovali rovnice. Před polednem jsme se také společně věnovali koloběhu roku v Mraveništi a znázornění tradičních akcí a momentů, které společně každým rokem zažíváme.

V pátek jsme po mravenčí písničce pokročili v grafické podobě koloběhu roku a pracovali jsme s kalendářem. Prvňáci řadili jednotlivé dny týdne a měsíce roku jak jdou za sebou, vyšší ročníky pracovali s kalendářem jednotlivých let. Kolik dní mají jednotlivé měsíce? Kolik dní má rok? A kolik dní již pobývám na planetě Zemi? Následovali vcelku složité počty... Po vynikajícím mazanci s domácí marmeládou nás čekala čtenářská dílna, v rámci které každý ze školáků představil knihu donesenou z domova (a starší děti i přečetly nějaký úryvek). Školáci si měli přinést takové knihy, které se vážou na školní předměty a ve škole jsme je propojili s konkrétním předmětem a tématem v mapách učiva. V závěru dne jsme se věnovali pozorování počasí a každodennímu hodnocení.

Celý týden v družině nás provázela hravá atmosféra, několikrát dokola jsme hráli jak obrázkový Dixit, tak i Superfarmáře.

 

3.-5.1.2018 Vítání roku 2018 aneb týden Tří králů

V novém roce jsme se v Mraveništi poprvé sešli ve středu 3. ledna. Celý první den byl ve znamení vzpomínek a zážitků z vánočních prázdnin. Školáci si mohli přinést dárky, které dostali od Ježíška, a chtěli je představit ostatním.. ani nezačala škola a už se rozjížděl Šímův parní stroj od firmy Merkur. Pověděli jsme si, co hezké nás o prázdninách potkalo a z čeho máme radost. Na velký papír jsme pak společně vytvořili přání do roku 2018. Vícekrát se opakuje přání příjemného soužití, pomoci a vzájemnosti znázorněné například srdíčkem a lidmi uprostřed. Před obědem jsme si zahráli různé pohybové hry, které prověřili naši rychlost, bystrost a ohebnost.

Druhý školní den jsme se věnovali svátku Tří králů. Přečetli jsme si jejich příběh i zazpívali koledy spojené s tímto svátkem a se začátkem roku. Také jsme vytvářeli koruny Kašpara, Melichara a Baltazara. Poté jsme se věnovali přípravě krátkého divadelního představení tříkrálového příběhu. Zdenda našel zajímavý scénář se slovem i zpěvem, který školáci doplnili o spontánní nápady a hravé divadlo bylo připraveno. Těšili jsme se na pátek, kdy příběh přehrajeme našim školkáčkům.

Hned ráno jsme si dali “generálku”, nachystali scénu, připomněli si text a písně a po svačině se těšili na návštěvu školkáčků. Tříkrálový příběh jsme jim pak s velkým zaujetím zahráli, zazpívali a potěšilo nás, že z něho měli také radost. Co asi vymyslíme na příště?:-) Zbytek pátečního dopoledne jsme věnovali malování i úpravě třídních pravidel a uspořádání naší práce do portfolií. Před polednem jsme ještě divadlem potěšili naši veselou Evičku z výdejny a pak už hurá na oběd a do družiny. Tam jsme dál objevovali nové deskové hry.

18.-22.12.2017 Týden vánoční

I přišel nám poslední adventní vlastně takový školní vánoční týden. Sněhu bylo stále dosti, což nám také dodávalo radosti.

Již pondělí bylo v rytmu vánočním, zpívali jsme koledy, vyráběli jsme ozdoby na stromeček, který jsme následně ozdobili, vykrajovali jsme, zdobili a pekli perníčky, tvořili přáníčka...

V úterý jsme se vypravili za Vánoci do Trutnova. Krátce jsme se podívali na trh a betlém na Krakonošově náměstí a následně jsme v městském muzeu navštívili výstavu o Vánocích a lyžování v průřezu posledních dvou staletí v Krkonoších. Na několika stanovištích jsme viděli, jak se lišila výzdoba vánočních domácností i lyžařského vybavení. Poté nás čekalo tradiční velmi oblíbené plavání. Kromě procvičování plaveckých stylů si školáci mohli skočit z 3 metrového můstku, což byla velká výzva i pro nejstatečnější. Při volném brouzdání pak sestrojili "vor", na kterém mohla plout snad celá školní skupina.

Středeční dopoledne jsme začali tělocvikem v podobě sáňkování na hřišti. Po svačině za námi přijela Jana Kaplanová z trutnovské Pedagogicko-psychologické poradny a společnými aktivitami jsme se věnovali objevování tématu pocitů. Po obědě jsme pak připravovali společné vánoční setkání rodin z Mravenčí školy, které bylo v pozdním odpoledni příjemným posezením se silným hudebním nábojem a zážitkem v podobě orchestru necelé desítky nástrojů....

Ve čtvrtek jsme pak oslavili Vánoce s naší třídou. Po pár koledách a zapálení adventního věnce i kolotoče jsme si sedli ke stromečku do půlkruhu a postupně rozbalovali a společně se radovali. Každý přinesl dárek alespoň pro jednoho kamaráda, tak se nám tu sešlo plno  překvapení. Kreativita a tvorba našich školáků byla úchvatná, třeba papírový “bombardér”, ze kterého se sypaly sušené meruňky a rozinky potěšil i velmi mile překvapil:) Radost udělaly i další rozmanité dárečky, třeba svíčky, veselé tužky nebo fotky. Před obědem jsme ještě stihli vyrazit k lesu na pár sáňkových jízd a pak již hurááá na Vánoce!!

Krásné svátky vánoční i plno radosti do nového roku :-)
Ať se nám spolu daří.

11.-17.12.2017 Zvířata u nás doma i v krajinách vzdálených!

Přání se mají plnit a zvířecí týden bylo jedno z přání, které školáci napsali do nápadníčku.

Po víkendu a úvodním ranním kruhu jsme se naladili na téma týdne hádáním zvířat, na kartičkách se následně objevila myš, kočka, husa, pes a koza, tedy zvířata Dědy Lesoně. Každý si vzal jedno zvířátko a vytvářeli jsme skupinky o stejné síle. Volně jsme tedy přešli k matematice, která nás doprovázela do svačiny. V pokračujícím dopoledni jsme procvičovali známá písmenka, kreslili šneky, psali a kreslili přáníčka pro nejstarší občany Markoušovic. Odpoledne jsme podruhé spolu s rodiči vytvářeli kuriozity i užitečnosti na nedělní vánoční jarmark.

Úvodní hodina úterního dne byla stoprocentně zvířecí - školáci prezentovali svá domácí zvířata. Přišli se na nás podívat (ukázat se nám) i dva psi a jedna kočka, povídali jsme si ale i o rybičkách nebo slepicích. Příběhy a radosti to byly dosti zajímavé, podívejte se na fotky... Následně jsme po krátké svačině doběhli na autobus neb nás čekalo tradiční úterní plavání.

Během středeční angličtiny jsme si zopakovali zvířata či oblečení, dostali jsme se i k vánočnímu tématu... so Merry Christmas everybody :-) Poté jsme při tělocviku vyzkoušeli nové žíněnky a naučili se/zopakovali si základní gymnastické prvky. K radosti školáků jsme sportovní hodinku zakončili florbalem.

Čtvrtek byl dnem velmi tvořivým, dokončovali jsme výrobky na nedělní markoušovický jarmark, počítali jsme jejich počet, vymýšleli jsme ceny a to na základě nákladů, které byly do výrobků vloženy. Před obědem jsme také vyráběli ozdoby na stromeček do královédvorské ZOO v podobě barvených borovicových šišek. Část dne jsme také trávili venku, protože zima nám přeje a my můžeme sáňkovat a válet se ve sněhu!

V pátek ráno jsme se různorodými spoji, autem, vlakem či autobusem dostali k Zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Přestože je ZOO zaměřená na Afriku, počasí bylo spíše polární než tropické a tak jsme po zasněžených cestičkách putovali mezi pavilony zaplněnými (sub)tropickým zvířectvem. K našemu překvapení jsme potkali gepardy, antilopy či hyeny pobíhající v zasněžených venkovních výbězích. Díky našim barevným šiškám přibyl v zoo jeden ozdobený vánoční stromeček.

Třetí adventní neděli jsme se mohli těšit na rozsvícení vánočního stromu v Markoušovicích, které bylo doprovázeno pestrým a lákavým programem v podobě vánočního jarmarku, kde mimo jiné i školáci prodávali své výrobky, v kouzelném kostele se uskutečnil koncert pěveckého sboru, v sokolovně pak divadlo a žesťový kvintet zahrál k samotnému rozsvícení stromu. Program byl bohatý, lidí plno, atmosféra příjemná!

 

4.-8.12.2017 Advent je tu!

V pondělí po prvním prosincovém víkendu jsme se ponořili do adventní atmosféry. Zapálili jsme si první svíčku na adventním věnci a zazpívali první koledu. V rámci češtiny školáci napsali dopis Mikulášovi, kde u obrázku s čertem psali, co se jim za poslední rok úplně nepovedlo a mohli by zlepšit. A naopak u obrázku s andělem psali, co dobrého za poslední rok vykonali. Po svačině jsme si rozbalili první pytlíček adventního kalendáře, ve kterém byly ořechy, nová koleda a přání hezkého adventu spolu s vystřihovací průsvitkou do okna. Dále nás čekala čertovská matika s ďábelskými příklady! Po obědě se s naplněným břichem školáci sami vrhli na čtení a přečetli si vzájemně přibližně polovinu oblíbeného Modrého a Žlutého vláčku.

V úterý jsme si po koledě povídali o Mikulášovi, který vždy v tento den večer chodí českými městy spolu s čertem a andělem. Následně jsme si vyráběli jejich masky, většina dětí se převtělila do čertíků:). Při svačině jsme si dali další dobroty z adventního pytlíčku pro tento den a dostali novou koledu. Dál již následovala rychlá cesta na autobus a pak plavání plné různorodých a zábavných aktivit od nácviku různých stylů až po hrátky na brouzdališti včetně skoků do vody.

English wednesday jsme zahájili také koledou, hravou formou jsme si procvičili hlásky i různá oblečení. Při tělocviku jsme si zahráli vybíjenou a florbal. Po obědě se školáci opět uložili do družiny a začali si sami vzájemně číst. Od tří hodin jsme pak tvořili spolu s rodiči výrobky na jarmark, který nás čeká 17. prosince a bude doprovázený koncerty a rozsvícením markoušovického vánočního stromu.

Ve čtvrtek jsme opět vyrazili do Trutnova, tentokrát do společenského centra UFFO na představení Vyšla hvězda. Po školním obědě jsme si zapálili adventní věnec, prozkoumali adventní pytlíček s číslem 7 a pokračovali jsme v tvorbě na vánoční jarmark.

Závěrečný školní den prvního adventního týdne jsme se věnovali čtení o etiketě, následovala oblíbená možnost čtení samostatného. Po svačině jsme si povídali o rozmanitosti vánočních zvyků mezi našimi rodinami i mezi různými místy ve světě. Pokračovali jsme i v tvorbě na vánoční jarmark a pak již hurá na víkend :-)

27.11.- 1.12.2017 Týden adventních příprav

V týdnu, kdy se měsíc listopad přehoupl do měsíce, kdy nastává zimní slunovrat i Vánoce, jsme se připravovali na adventní období.

V pondělí po úvodním kruhu jsme se podívali ještě na jeden díl o etiketě a zazpívali jsme si písničku o Mistru E. Dále nás pak čekala různá cvičení v matematice a češtině. V závěru dopoledne jsme také začali zdobit a číslovat pytlíky školního adventního kalendáře.

Úterní ráno jsme věnovali péči o zuby neb nás navštívila dentální hygienistka paní Zdeňka Hájková. Na fotce jsme si ukázali, jak vypadá zubní kaz, řekli jsme si, jaké jídlo zubům škodí, jaké nikoli. Také jsme si názorně ukázali, jaký kartáček je dobrý a jaký ne, a hlavně jsme si procvičili techniku čištění zubu. Následně jsme si náš chrup i vyčistili. Po svačině jsme zasněženými Markoušovicemi vyrazili na autobus a během celé jízdy jsme se ponořili do matematického prostředí Autobus dle matematiky prof. Hejného. Nadšení, že si na něj  jen nehrajeme, ale přímo také zažíváme, bylo pro nás všechny radostí i odměnou zároveň. I druhé plavání v pořadí bylo krásnou chvílí pro školáky, kdy měli možnost se vyřádit v malém bazénu nebo při skocích z metrového prkna, i se přiučit něco z plaveckých stylů v bazénu velkém.

Ve středu nám nachumelilo toliko sněhu, že jsme se vydali na tělocvik hned v úvodu dne, abychom si užili zimních radovánek. Sněhulák, kterého jsme společnými silami postavili, nás ze hřiště zdraví již téměř dva týdny. Dále nás pak čekaly hry se zvířátky a s čísly v angličtině, i matematické příklady.

Ve čtvrtek nás kromě tradiční matematiky a češtiny čekalo i tvoření svícínků z jablíček, hřebíčků, rozinek a barevných krepových papírů na adventní slavnost, tzv. spirálu. Když se setmělo, vyrazili školáci i s rodiči do sokolovny, kde je čekala adventní spirála ozářená malými svícínky na cestě do jejího středu. Spirála je cestou za vnitřním světlem, za radostí, která v době, kdy je nám slunce nejvíce vzdálené, může zářit v nás i z nás. Každý z malých Mravenců si tak pro světlo radosti došel doprovázen vánočním zpěvem a s ochranou andělskou do jejího středu.

V pátek nás po úvodním kruhu o čtvrteční spirále a písničce čekalo čtení, nejdříve společné v podobně první kapitoly z nové knížky o etiketě - Dědečku vyprávěj. Dále jsme již měli další z vynikajících svačinek, na kterou navazovalo čtení samostatné, kdy si každý může vybrat knížku přibližně mezi dvaceti různými tituly. Začtené školáky je často velmi složité od knížek odtrhnout:) Také jsme si zopakovali správný způsob čištění zubů, abychom podpořili to, co jsme se v úterý s dentální hygienistkou naučili. Poté jsme se zaměřili na přechod od podzimu v podobě padajících listů k zimě a vyzdobili jsme si okna naší školy nápaditými vločkami.

20.-24.11.2017 Týden ETIKETY aneb jak se chovat, aby nám spolu bylo hezky :-)

Na týden svobody volně navazuje týden etikety, který mimo jiné školáky navádí na pravidla společného soužití, protože svoboda není možnost dělat si cokoli. Pravidla a společně určené hranice v ní hrají významnou roli. Na konci týdne celé Mraveniště čekal den otevřených dveří.
Po úvodním kruhu o zážitcích z prodlouženého víkendu nás čekaly aktivity spojené s novým tématem etikety. Zazpívali jsme si písničku a podívali se na jeden díl Mistra E, tedy pořadu České televize, který dětem představuje hravým a k věku odpovídajícím způsobem základy společenského chování (pozdrav, seznámení, stolování atp.). Čekala nás také scénka, po které školáci určovali, co bylo z hlediska etikety správně a co nikoli. Venku začalo poprvně na podzim pořádně chumelit a školáky velmi lákalo vyběhnout mezi vločky... Před svačinou jsme ještě stihli trochu matematiky. Po svačině nás čekala čeština, prvňáky například objevování nových písmenek i hravé hledání písmenek již známých. Ostatní procvičovali pravopis. Na závěr si každý nakreslil sebe sama. Po dobu celého týdne jsme nejen pracovali na společném vztahovém soužití, ale i na prostředí, ve kterém od rána do odpoledne trávíme pět dní v týdnu.

Tento týden byl jiný i protože nás čekalo první úterní plavání. Venkovní den se nám tak přesunul ze čtvrtka na úterý. Nejdříve jsme se věnovali tématu etikety a sledování dalších dílů Mistra E, který školáky velmi zaujal. Po svačině jsme zasněženými Markoušovicemi vyrazili na linkový autobus, který nás zavezl do Trutnova. Dále nás čekala radost školáků (a i dospěláků) z prvního plavání. Nejdříve se školáci rozdováděli v menším bazénu, který jim umožnil zvyknout si na vodu a pohyb v ní. Během této doby instruktorky pozorovaly plavecké schopnosti každého, i to, jak se kdo ve vodě cítí. Na druhou pětačtyřicetiminutovku jsme se přemístili do bazénu velkého. Školáci zkoušeli, kolik toho uplavou, aby mohli ke konci kurzu porovnat svá zlepšení. Nakonec jsme si pro radost mohli zaskákat z prkna do vody. Po prvním plavání bylo cítit i vidět spokojenost nás všech, že máme možnost tento čas v bazénu trávit, hrát si s vodou i se zdokonalit v plavání. Po svačinovém obědě jsme vyrazili na vlak, dojeli do Velkých Svatoňovic a zamířili pěšky do školy.

Během středečních anglických hodin jsme se naučili, co si lidé na sebe oblékají nebo jaká zvířata kolem nás žijí. Na tělocviku jsme si vyzkoušeli nejrůznější gymnastické prvky od kotoulu až po stojku.

Ve čtvrtek ráno si školáci scénkami v různých situacích zopakovali, kde je důležité použít pravidla etikety, do svačiny pak volně navázala čeština. Před obědem pak zavládla matematika. Na začátku si zahráli na němé stavitele - úkol, postavit společně hrad z kostek bez hlasového dorozumívání se nakonec podařilo postavit, i když to pro některé nebylo vůbec jednoduché. Kostky jsme dále využili v prostředí krychlových staveb Hejného matematiky. Po obědě si každý ze starších školáků vyrobil svůj kompas. Společně jsme pak pátrali po tom, proč střelka ukazuje všem stejným směrem. Následně jsme pak určovali světové strany.

Páteční ráno jsme věnovali oblíbené etiketě, školáci předváděli scénky, jak (ne)má vypadat pozdrav, seznámení i prosba o půjčení kytary. Sledovali jsme také další díl Mistra E. Před svačinou jsme si ještě prošli společná pravidla díky symbolům, které nakreslil Zdenda. Po svačině jsme připravovali sobotní den otevřených dvěří, školáci byli velmi aktivní, vymýšleli, co vše bychom mohli během ukázkové hodiny dělat. Část dětí s Lenkou, která se sobotního programu nemůže zúčastnit, upekla vynikající štrúdl.

13.-17. 11. 2017 Týden svobody

Bylo jednoduché a radostné vybrat téma pro týden, jehož pátek je 17. listopadem - dnem boje za svobodu a demokracii. V pondělí ráno měl nejdříve každý prostor vyjádřit své víkendové zážitky, pak nás již čekalo téma svobody, které nás provází každým dnem tohoto týdne. Protože dějiny je velmi důležité chápat v souvislostech, proto jsme začlenili  listopad 1989 do kontextu československých dějin 20. století. Navázali jsme na oslavy 28. října a hodnoty, které našemu státy přinesly. Povídali a četli jsme si také o zvratech, které naše země během posledních 99 let zažila, k jednoduchému vysvětlení jsme použili základní pojmy, významné události a záběry z nich. Ukázali jsme si, co se dělo na podzim 1939 i jaký vývoj potkal Československo po 2. světové válce. Lehce jsme se dotkli i roku 1968, ale hlavní důraz byl kladen na zvraty, které nám přinesl rok 1939 a 1989. Na závěr jsme si s Martou Kubišovou zazpívali Modlitbu pro Martu se záběry z Václavského náměstí při setkání ve dnech, které následovaly po 17. listopadu 1989. Část dopoledne jsme věnovali matematice, geometrickým tvarům či logickým úlohám na základě rodokmenu. Po svačině, ke které byla vynikající Máťova krupicová kaše, nás čekalo v českém jazyce například psaní velkých a malých písmen nebo vyjmenovaná slova.

V úterý ráno školáci řadili významné milníky našich dějin dle časové souslednosti, ukazovali jsme si různé podoby českého lva v průběhu posledních 100 let. Podívali jsme se na záběry z milionové demonstrace na Letné a společně jsme si zazpívali Náměšť. Bylo radostné sledovat, jak moc se školáci posunuli v pochopení zmíněných historických událostí tak významných pro naše dějiny i současnost. Důraz byl kladen i na svobodu, demokracii a hodnotu pravidel. Po všemi oceňovaných Šímových vaflích jsme se podívali na češtinu a objevování písmenka L nebo matematiku v podobě skládání obrazců či indického násobení. Den jsme zakončili společných kruhem a Modlitbou pro Martu. Nakupenou energii jsme využili v odpoledních hodinách na sani hned před školou :-)

English morning nám přineslo spoustu zábavy kolem nových čísel, naučili jsme se také jak říct, kolik je hodin nebo jsme si vyráběli sešitky se zvířátky. Při tělocviku jsme si dobře zaběhali i zahráli vybíjenou a florbal. Po obědě jsme si zazpívali kromě Modlitby pro Martu i Náměšť, k údivu a radosti dokáží školáci tyto nelehké písně s plnou energií zazpívat. Krátce jsme probrali i jejich význam.

Ve čtvrtek jsme vyrazili oslavit svobodu a demokracii přímo do míst, která jsou přímo spojena s významnou osobností československého disentu a sametové revoluce. Výletní den nás dovedl k Václavu Havlovi na Hrádeček. Vlakem a autobusem jsme z Velkých Svatoňovic dojeli až do Hertvíkovic, odkud jsme přes pastviny s výhledy na zasněžené Krkonoše došli až na Hrádeček. U chalupy pana prezidenta jsme zapálili svíčky, které školáci vytvarovali do kříže, srdce nebo česk(oslovensk)é vlajky a zazpívali jsme si Modlitbu pro Martu. Kolem fotky Olgy Havlové jsme vystoupali na zříceninu hradu Břecštejn. Cestou jsme si vícekrát přečetli informační tabule místní naučné stezky mapující jak historické souvislosti okolí (setkání významných osobností s Václavem Havlem před i po roce 1989, Hrádeček jako domácí vězení V.H.), tak zajímavostí přírodní. Po seběhu z vršku se zříceninou nás čekala cesta hlubokým a úzkým kaňonem plným vody. Po překonání nástrah dobrodružné rokle nás čekal odpočinek na prosluněné louce na dohled od pekelských rybníků. Váleli jsme sudy, dělali kotouly, lítali jak letadla… Následovaly závěrečné, trochu nekonečné, kilometry na vlak do Trutnova. Přes značnou uťapkanost jsme si odnesli z celého dne plno dobrodružných zážitků díky přírodním (kaňon) i historickým (V.H.) zajímavostem na trase…

S radostí jsme každý mohl zamířit vstříc prodlouženému víkendu plnému hodnot pro naši společnost tak významných neb nás v pátek čekal Den boje za svobodu a demokracii.

Ať žije Havel!
 

6.-10. 11. 2017 Týden svatomartinských slavností

Nový týden začínáme svatomartinskou písničkou, která nám složitější melodií se zajímavým textem vypráví příběh o ochotě pomoci. Začíná tak i naše příprava čtvrteční slavnosti. Následuje matematika se zapeklitými slovními úlohami a český jazyk, kde si dle ročníků uvolňujeme a připravujeme ruku na první písmenka, procvičujeme si abecedu nebo psaní pravopisu. Na konci dopoledne jsme si všichni zreflektovali, co nového jsme se za tento den naučili.

Úterý nám přineslo další matematické příklady a geometrické obrazce, v češtině jsme se s prvňáčky přiblížili k prvním písmenkům, vyšší ročníky pak procvičovali psaní velkých písmen, vyjmenovaná slova nebo psaní kroužku nad u. Také jsme si vyzkoušeli psát "brkem" a tuší jako naši předci a nadepsali jsme papírové pytlíky názvy bylinek. Pytlíky jsme pak  naplnili nasušenými bylinkami z naší zahrádky a krásně jsme si přitom provoněli celou školu:) Velký pokrok jsme všichni udělali i u svatomartinské písně, protože jsme již za doprovodu zobcové flétny ovládli melodii a mohli jsme se soustředit na slova.

Středem týdne nás opět provází především angličtina a matematika. V matematice nás u nejmenších bavilo vymýšlet a dávat pokyny pro krokování, díky kterému si procvičujeme sčítání. U starších školáků jsme se orientovali na výstavišti, spolu s násobením jsme zároveň upevňovali představu čtvrtin. Při tělocviku pak ti nejmladší s nadšením připravili pro starší skupinku běžeckou trasu s matematickými zastávkami, na kterých je čekaly záludné matematické příklady. Vše povedlo včas dokončit, a zbyl tak i čas na vyzkoušení nového hřiště před školou.

Ve čtvrtek jsme byli plni radosti ze svatomartinské slavnosti, které nás v podvečer čekala. Ráno jsme zadělali těsto na rohlíčky, poté jsme si šli protáhnout tělo na příjemně unavující tělocvik, kde jsme přeskakovali lano různým způsobem, házeli jsme míčem za běhu, na branku i přes celou tělocvičnu nebo jsme hráli florbal. Po obědě následovalo čtení pohádky ve velmi příjemné atmosféře, kdy Zdeněk předčítal a ostatní naslouchali a odpočívali. Poté jsme vyváleli rohlíčky a naplnili je mákem či povidly. Dále nás čekala výroba lucerniček, které v průvodu prosvítily Markoušovice. Ve čtyři hodiny slavnost začala. Nejdříve měli rodiče a přátelé školy možnost v jídelně shlédnout divadélko představující příběh svatého Martina, dále jsme si vyslechli písničku školkáčků, po kterých jsme přišli na řadu my z horního patra Mraveniště. Zazpívali jsme s radostným nasazením  svou svatomartinskou píseň, po které průvod vyrazil po markoušovických sousedech, kterým jsme zazpívali, rozdělili se s nimi o napečené rohlíčky a popřáli hezké zimní dny. Ke konci jsme narazili i na zlaté a dobré podkovy :-)

Závěr školního týdne jsme začali vzájemným sdílením zážitků ze svatomartinské slavnosti, rádi jsme si i zazpívali píseň o Martinovi, který myslí na druhé. Dále nás čekala páteční čtenářská dílna. Nejdříve čtení společné a poučné, dále pak čtení individuální, kde si každý mohl vybrat z desítek knih tu, která ho oslovila. A tak někdo četl Rychlé šípy, někdo Dášeňku či Krtka ve městě. Společně jsme si následně řekli, proč si každou danou knihu kdo vybral a co ho na ní zaujalo. Celá čtenářská dílna byla naší společnou radostí z toho, že umíme číst, že nás to baví a můžeme pak sdílet s ostatními, co jsme se zajímavého dočetli. Před obědem jsme v rámci prvouky prošli téma rodiny, které se váže na naše předky z předešlého týdne. Celé klidné a harmonické dopoledne jsme zakončili společným kruhem, kde si každý našel svou radost z dopoledne a sdělil ji ostatním.  Po obědě jsme si po čtvrtečním příkladu přečetli pohádku a těšili jsme se na víkend, který právě začínal...

30. 10.-3. 11. 2017 Naši předci a výročí vzniku Československa

Týden na přelomu října a listopadu jsme zahájili ve znamení vzniku Československa, zpívali jsme hymnu, dívali jsme se na krátké video o tomto svátku, povídali jsme si nejen o Masarykovi, o státních symbolech, o událostech kolem vzniku republiky, ale i o jejím významu pro nás jako její občany. Po svačině jsme se soustředili na češtinu, v rámci které školáci psali a kreslili o tom, jak žijeme dnes a co máme jinak než dříve. Nápadů měli plno od různé elektroniky až po moderní vlaky. 

Úterní ráno jsme opět zahájili československou hymnou, dále nás čekala čeština a matematika a zakončení písničkou Ach synku synku. Tento týden také školáci přinášeli své oblíbené čaje. Jejich chutě si budeme společně užívat při podzimních a zimních dnech.

Středa nám přinesla tradiční blok angličtiny a matematiky. Již umíme popsat umístění například: Cat is under the chair. Na tělocviku školáci připravili překážkovou dráhu, kterou si s radostí proběhli. V další části pak skákali přes jednotlivé překážky v jedné polovině tělocvičny a florbal hráli v té druhé.

Ve čtvrtek nás čekal den napojený na svátek všech zesnulých, který se tento den slavil, a způsob oslav v rodinách i v různých částech světa. Kruh jsme zahájili se svíčkou uprostřed, ta nás pak provázela většinou dne. Před svačinou jsme si četli o dušičkách nebo o symbolu duchů či vyjádření strachu a vytvářeli jsme strašidelné masky. Na druhou část dopoledne jsme se vypravili na markoušovický hřbitov, pozorovali jsme různé nápisy, různorodost jmen i jazyků. Ukazovali jsme si historické pohledy na obec. Cílem, který se nám podařilo naplnit, bylo odhalit, že se v určitý moment (rok 1945) silně změnilo národnostní složení obyvatel a proč. Odpolední vyučování jsme věnovali psaní a kreslení, jak slavíme dušičky v jednotlivých rodinách. Část školáků začalo projevovat silné zaujetí (česko)slovenskou hymnou, kterou se nejen naučili nazpaměť, ale díky textu začali zpívat i sloky, které již nejsou součástí hymny.

V pátek jsme si přečetli další z příběhů, které nám předávají nějaké významné poselství. Dále jsme prozkoumávali staré fotky i obrázky Markoušovic. Pozorovali jsme, co bylo dříve v okolí školy jinak. Po svačině každý prezentoval svou práci o tom, co nám předali předci. Co máme po babičce a dědovi my? Co po nich mají naše rodiče? David nám i přečetl ze životopisu svého prapradědy, jak se žilo ve škole před sto lety.

Týden nám přinesl plno zajímavostí a důležitých informací o našich předcích i historii Markoušovic. K propojení se školními předměty jsme využili psaní i matematiku při počtech s letopočty. Oslava 99. výročí založení československého státu nám umožnila napojit týden o našich předcích i na téma vzniku republiky. Školáky nadchla nejvíce hymna spojená s malebnými záběry do české a slovenské krajiny.

23.-25.10.2017 Farmářský týden pokračuje...

Během krátkého školního týdne, který byl doplněný podzimními prázdninami, jsme tematicky navázali na předchozí období a využili jsme ho k dokončení farmářského tématu.

V pondělí jsme si zazpívali písničku z farmy a pověděli jsme si, co jsme prožili o víkendu. Dále nás čekala matematika a čeština, ve které jsme upevňovali základy písemného projevu. Odpoledne pokračovaly individuální konzultace s rodiči a žáky.

Úterní čas před svačinou byl věnován matematice. Poté jsme se na chvíli přesunuli na Nový Zéland, kde jsme procestovali několik mléčných farem, které Michal navštívil. Díky návštěvě z předešlého týdne na farmě v Trutnově jsme mohli porovnat, v čem jsou novozélandské farmy stejné a v čem odlišné od farmy pod Krkonošemi. Dozvěděli jsme se, že na Novém Zélandu žije stejně krav jako lidí nebo že krávy jsou tam téměř jen venku. Nejvíce školáky zaujalo, jak si krávy jezdí na "kolotoči", speciální rotační dojičce. Dále školáci tvořili svou vlastní trojrozměrnou farmu. Namalovali podklad a dále vybarvovali jednotlivá zvířata, která přilepili na podklad v podobě pastvy a řeky.

Ve středu nás po angličtině, kde jsme vyráběli zvířecí pexeso nebo zpívali písničku, která nás naučila jednotlivé části těla, čekalo zakončení farmářského týdne. Závěrečnou aktivitou dopoledne byl fotbal v tělocvičně.

A pak již hurááá na prázdniny :-)

16.-20.10.2017 Farmářský týden

Dalším říjnovým týdnem nás provádělo téma "mléko a my", poznali jsme cestu mléka od kravičky po výrobu a ochutnávku domácího másla a plno dalšího ze života farmy.

Týden jsme začali písničkou Když jsem já sloužil, následoval příběh uvádějící téma týdne - aneb školáci, pomůžete ztracenému farmáři? Farmář byl tak zmatený, neuměl se o svá zvířata starat, krávy mu nedojily, koně nežraly, školáci naštěstí věděli, jak mu pomoci... Příběh školáky nastartoval do matematiky i celého farmářského týdne. Po svačině jsme pokračovali v procvičování psaní. Odpoledne nás čekal první den říjnových konzultací, kde se vždy s jedním ze školáků a jeho rodinou bavíme o tom, co nám ve škole funguje, z čeho máme radost a kde je naopak třeba více pomoci a soustředění.

I v úterý školáky navštívil farmář, naštěstí opět dokázali jeho problémy vyřešit i mu naplánovat cestu po trzích. Všichni jsme tak nevědomky vpluli do světa matematiky. Po svačině jsme pracovali spolu s Janou z trutnovské pedagogicko-psychologické poradny na vztazích a třídním kolektivu. Velmi si ceníme snahy školáků hledat řešení a pomoc, když někomu něco nejde a celkovou atmosféru při společných aktivitách.

Středeční anglický den nás zavedl například ke slovesu mít a tak si již budeme moci lépe v tomto jazyce povídat. Během tělocviku jsme zvládli mnoho aktivit napojených taktéž na farmu, vše jsme zakončili florbalem, na který se školáci velmi těšili.

Ve čtvrtek nás čekala návštěva opravdové farmy. Vlakem jsme se vydali do Trutnova, kde jsme s místním farmářem prozkoumali celý areál společnosti Farmers, dozvěděli jsme se plno zajímavostí o mléce, kravách i výrobě sýrů. Nejdříve jsme se podívali k telátkům, dále pak do kravína, ze kterého mají dojné krávy volný přístup na venkovní pastvu! Prohlédli jsme si i dojírnu. Školáci se ptali a dozvěděli plno informací, již vědí, co se musí stát, aby kráva měla mléko nebo jak na první pohled rozlišit býka a krávu. Z farmy jsme došli na farmářské tržiště do Poříčí, kde jsme si prohlédli minimlékárnu a nakoupili celou škálů výrobku od mléka po pařený uzený sýr, abychom další den mohli ve škole ochutnávat a porovnávat. Po návratu do školy jsme ještě stihli připravit naši vlastní lučinu a jogurty, které jsme v pátek zahrnuli do naší ochutnávky.

Pátek byl tedy velkým ochutnávkovým dnem. Nejdříve jsme si však povídali o návštěvě farmy, dále jsme vyráběli máslo a připravovali ochutnávku. Čekalo nás přibližně dvacet výrobků, u každého jsme na papír zaznamenávali chutě a pocity. Ještě před obědem jsme představovali farmy, které má každý ve svém okolí a třídili přinesené obaly od mléčných výrobků podle jednotlivých druhů.

Od první pondělní písničky jsme zažili týden plný mléčných výrobků a zvířat na farmě. Máme plno zážitků a zkušeností ze života farmy :-)

9.-13.10.2017 Voda všude kolem nás

Druhý říjnový týden byl tematicky zaměřen na vodu. Každý den nám přinesl jiný program, avšak alespoň částečně byl napojen na naše téma.
Týden jsme začali kruhem na koberci, povídali jsme si o víkendu i minulém týdnu. Zdenda nám všem připravil překvapení v podobě písničky Voda voděnka, která nás doprovázela celým týdnem. Hlavním bodem pondělního dopoledne však bylo psaní. Eva se školáky prošla psaní od společného povídání o tom, k čemu nám je umět psát, přes pohybové aktivity spojené s uvolněním těla až po správné sezení, držení tužky a kroužení po papíru. Všem pomáhala názorná pyramida aktivit, které je potřebné projít, aby se člověk dostal k prvním písmenkům. Dle ročníků se školáci dostali na různé stupně pyramidy a budou stoupat dále. Prvnáčci vytvářeli papírovou loďku, pluli s ní po vlnách, aby si následně vzali tužku, s kterou pluli po vlnách jako loďka. Potěšilo je a na psaní připravovalo i kroužení a uvolňování ruky v mouce vysypané na tácu. Družina pak byla ve znamení sklizně bylinné zahrádky, neb přízemní mrazíky se již toto ráno ozvaly.

Úterý bylo z části zaměřené na práci s pracovními sešity v matematice a češtině, před obědem si každý namaloval vodovkami obrázek na téma voda kolem nás. Tyto malby nám nyní zdobí školní schodiště.

Středa je každým týdnem náš English Day, tentokrát jsme pracovali s čísly nebo luštili vlastnoručně vyrobené křížovky. Voda nás doprovázela i při tělocviku, například hrou na rybičky a rybáře.

Ve čtvrtek jsme se setkali na železniční stanici ve Velkých Svatoňovicích. Krátce po deváté nám za maximální spokojenosti našich školáků přitáhl Brejlovec rychlík Krkonoš a my odjeli do Trutnova. Ve společenském centru UFFO jsme se hodinu bavili na představení Trosečník? Robinson. Byla to zábava se spoustou poučných situací v podobě One Man Show Martina Sochora, který však do příběhu dokázal aktivně zapojit velkou část publika. Následně nás čekala svačina a hrátky na hřišti. Poté jsme prošli Trutnovem a sledovali vodu kolem nás - kde všude ji můžeme vidět nebo kde je, ale vidět ji nemůžeme? Prošli jsme Dračí uličkou a přečetli si větu na tamním pomníku, která nám umožnila odhalit tři různé jazyky - němčinu, angličtinu a latinu. Objevovali jsme i trutnovské pouliční umění, ocelová kavárna na nábřeží školáky namotivovala k rychlému běhu a jejímu prozkoumání. Neobyčejná byla i cesta zpět. Z Velkých Svatoňovic jsme mířili ke škole, část trasy jsme pro radost všech běželi :-)

Závěrečný den týdne jsme zahájili i zakončili písničkou Voda voděnka, již v doprovodu velmi rozmanitých hudebních nástrojů od kytary přes flétnu, triangl, bubínky až po housle. Tento den nás projekt na téma voda provázel celým dopolednem. Pomocí pokusů jsme si ukázali různá skupenství vody a dále pak tání ledu, vznik vodní páry i její kondenzaci a déšť. Na základě pozorování školáci na tabuli nakreslili koloběh vody. Vše jsme si zopakovali pomocí názorného videa. Před poledne jsme opět po týdnu pozorovali počasí kolem nás. Do tabulky jsme zakreslovali venkovní teplotu, srážky, barevnost, viditelnost, oblohu a větrnost. Přestože jsme po závěrečné písničce již nestihli závěrečný kroužek týdne, reflexi jsme neopomněli a zvládli jsme ji jako součást obědu. A tak víme, že velký úspěch pátečního programu měly pokusy. Jsme také moc rádi, že se školáci umí navzájem ocenit.

Krásné podzimní dny plné pestrých barev! 

2.-6.10.2017 Jablečný týden aneb říjen přichází!

Od pondělí do pátku nás v tomto týdnu čekali různorodé aktivity napojené na jablka. Počínaje malováním stromu a reálným sběrem jablek v sadu a moštováním konče.

V pondělí jsme jablečný týden začali kroužkem o prodlouženém víkendu a dále pak písničkou o jablkách. Následovala kresba stromu a zátiší jabloní. Po svačině jsme si povídali s paní Kaplanovou z pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově. Na úvod nás čekalo mnoho seznamovacích aktivit, abychom se pořádně znali a věděli, kdo jsme či co máme rádi. Dále se každý zakresloval na strom, kde hledal svou pozici - kde se nyní v rámci školního kolektivu cítí, kde by chtěl být a kde by být nechtěl. V činnostech na podporu příjemného soužití našeho kolektivu budeme pracovat i nadále.

Úterý bylo velkým jablečným dnem. Sešli jsme se u Manychů ve Rtyni, kteří nám umožnili nasbírat si jablka u nich v sadu. Patří jim za to obrovský dík. Přes vytrvalý déšť jsme celé dopoledne statečně plnili přepravky jablky, mezi tím jsme si stihli dát vynikající koláč od Cyrdy a také promyslet odpovědi na jablečné otázky v pracovním listu. Po poledni jsme se přemístili do batňovické moštárny, kde jsme díky nesmírné ochotě pana Viktora objevili tajemství přeměny jablek na vynikající mošt.

English Wendesday byl ve znamení výslovnosti, písničky i vybarvování a psaní do pracovního sešitu. Dále jsme pak zvládli plno úkolů v matematice. Dopoledne zakončil tělocvik s jablečnou a moštovací dráhou.

Ve čtvrtek jsme si došli pro barevné podzimní listí a následně jsme z něj vytvořili pomocí obtiskávání veliký společný strom. Před obědem nás čekalo povídání pana Macků o historii hudby. V různých částech povídání dostali prostor i školáci, aby si na hudební nástroje od nejjednodušších pravěkých stéblových fléten až po nástroje podobné harfám, zahráli. Nakonec jsme si i zatančili jeden ze středověkých tanců: brandl.

Poslední jablečný den v týdnu na nás čekalo zpracování jablíček, která jsme ušetřili před nemilosrdným moštovacím lisem. Nejprve nás však již tradiční společné páteční čtení zavedlo opět ke kamarádům ze Sedmi dubů, tentokrát o významu týmové spolupráce. Poté jsme navázali vytvořením skvěle šlapajícího týmu pro výrobu jablečného závinu - každý si našel své místo ve výrobě, a štrůdl již zanedlouho provoněl celé Mraveniště. S úspěchem se ujal i spontánní nápad potěšit naším dílem i mladší školkáče, a to nejen chutí, ale i písemným pozdravem. Závěr pak patřil pozorováním venkovního proměnlivého počasí.

 

25.-27.9.2017 Podzim přichází, svatováclavský a svatomichaelský týden

Závěrečný týden září nám přinesl tři různorodé školní dny plné dobrodružství.

V pondělí po úvodním kroužku dostali školáci šifru, kterou museli nejdříve složit dohromady (každý měl její jeden díl), následně matematicky vyřešit a pak najít překvapení. Odměnou byl pozdrav z broumovské konference v podobě klášterních oplatek. Před svačinkou jsme si ještě rychle zahráli pexeso a v druhé polovině dopoledne jsme pozorovali aktuální počasí. Vymýšleli jsme, co všechno je možné sledovat, jak se v průběhu přelomu léta a podzimu mění příroda kolem nás.

Úterek byl dnem nejvíce dobrodružným, celý byl věnován svatováclavským a svatomichaelským slavnostem. Zažili jsme představení o boji Svatého Michaela s drakem, společně jsme si o síle a odvaze Sv. Michaela zazpívali. Po svačině jsme se vydali na cestu dračích úkolů a nástrah. Ke splnění úkolů bylo třeba obratnosti, rychlosti, zručnosti i přesnosti. Díky spolupráci všech školáků se podařilo dostat až k drakovi do jeskyně a získat jeho cennou šupinu. Sportovní kroužek byl ve znamení hrátek s míčem.

Poslední akcí dobrodružného úterka bylo sportovní odpoledne pro školáky, školkáče, jejich rodiče i všechny přátele školy. Čekala na nás překážková dráha, pouštění draků, vaření polévky a další sportovní i společenské aktivity.

Anglickou středou nás provázela především témata ve znamení měsíců či zvířat nebo školních věcí. Vzájemně jsme si pokládali otázky a pracovali s obrázkem. Tradičně poslední středeční hodinou je tělocvik. Tento týden jsme se konečně podívali do tělocvičny, hráli na babu s míčem, házeli jsme si skrz obruče nebo si zahráli sloní fotbal.

Čtvrtek jsme díky Sv. Václavovi a pátek díky ředitelskému volnu strávili v kruhu rodinném.

18.-22.9.2017 Matematické hry, dýňáčci, první sportovky a konference učení pro život

Třetí školní týden jsme začali společným povídáním v kroužku o zážitcích z víkendu. Zazpívali jsme si i mravenčí písničku, které společnými silami přibyla sloka o předešlém týdnu. Dále nás již čekal den plný matematiky. Nejprve jsme si na školní zahradě opakovali základní početní operaci sčítání a odečítání pomocí hry na autobus. Po svačině jsme ve třídě pracovali s učebnicí, pracovním sešitem a také jsme ještě "jezdili" autobusem. V družině jsme dočetli knížku Cesta kolem světa za 80 dní a na mapě jsme si našli, kudyma Willy Fog svět obkroužil. Také jsme se bavili psaním a posíláním pohledů.

V úterý jsme nejdříve pracovali na vzájemné dohodě, kam umístit společně vytvořený strom s našimi jmény a roční kruh s daty narození. Dohoda nebyla jednoduchá a jistě na schopnosti vzájemné dohody budeme ještě pracovat. Před svačinkou jsme zvládli dodělat písmenkové pexeso. Po dopoledním občerstvení jsme zamířili na školní hřiště, kde nás čekaly úkoly zaměřené na počítání a logiku. Nejdříve bylo třeba zjistit, jak je dlouhá část lana, která odpovídá výšce rozhledny na Markoušovickém hřebeni. Hráli jsme i na magnetky, kdy je třeba utvořit stejně velké skupinky o daném počtu magnetů (školáků). Nakonec šli prvňáci a druháci na procvičování matematického prostředí krokování a mezitím jim starší školáci připravili bludiště!

V úterý odpoledne nám začal sportovní kroužek, na který se přihlásilo 8 dětí ze školy i školky. Sešli jsme se venku na hřišti v počtu 6 dětí a Lenka. Ze všeho nejdříve jsme si zaběhali, udělali pořádnou rozcvičku, abychom si při sportování neublížili. Pak už začalo hraní s malými míčky, cvičení, házení, chytání, spolupráce ve dvojicích. Po malých míčcích děti dostaly velký fotbalový míč, kterým mezi překážkami zkoušely svojí zručnost ve slalomu. Po rozběhání nohou si kluci zahráli fotbálek. Tak skvěle jim to šlo, až se všichni unavili a proto jsme si vzali nové obruče a zacvičili si trošku s nimi. Zkoušeli jsme házení, chytání, kroužení na různých částech svého těla. Na závěr jsme vytvořili skupinky po dvou a dali závody v běhání ve obručích a skoky v kruhu. Kluci byli nadšeni a odcházeli jsme všichni moc spokojeni. Už se těšíme na další společné zážitky :)))

And on wednesday? Dopoledne plné angličtiny jsme využili nejprve na opakování otázek a odpovědí z minulého týdne: How old are you? What´s your favourite colour? Where do you live? a pak předmětům, které nosíme ve školním batohu. Zábavnou formou vystřihování a nalepování i hrami jsme se naučili plno slovíček: a rubber, a ruler, pensil case, scissors a mnoho dalších. Během tělocviku jsme hráli na špendlíky aneb kdo je chycen přechází do týmu chytačů, trénovali jsme házení míčem a jeho posílání skrz rozkročené nohy celé skupiny.

Čtvrteční den začal v kruhu, kde jsme si řekli, co nás tento den čeká. Dále jsme vyrazili do lesa pro různorodé přírodniny na vytváření dýnáčků, kterým pokračoval program po svačině. Velká škála přírodnin a pomoc tavící pistole či lepidla nám umožnily oživit dýně a vytvořit z nich různorodé bytosti. Fantazie našich školáků nezná meze :-) Ještě po obědě někteří dodělávali své dýňáčky, jiní zase hrnky... Odpolední družina byla poklidným odpočinkem zakončená pozorováním práce truhlářů a silničářů na novém hřišti a v okolí markoušovické návsi. V pátek pak měli školáci ředitelské volno.

Eva, Verča, Zdeněk a Michal se na čtvrtek a pátek vydali do Broumova, kde se v klášteře konala konference "Učení pro život". Jednalo se o společné setkání nejen učitelů, odborníků, rodičů či studentů z našeho regionu, ale všech, kteří mají o vzdělávání zájem. Společně jsme diskutovali a hledali odpověď na otázku "Co to znamená (se) učit?" Celým rozmanitým programem od přednášek přes diskuze až po workshopy nás vedlo hlavní motto konference "rozsviťte své myšlenky" - tedy naslouchejme, přemýšlejme, diskutujme... Během dvou dnů jsme probrali různorodá témata od sociálního i fyzického prostředí třídy, přes rozbor fungování mozku a jeho reakce na různé hlasové podněty až po zdravou výživu. Celý program doprovázela velmi příjemná atmosféra plná radosti z možnosti setkat se s lidmi, kteří mají o učení a jeho rozvoj zájem. Nabyté a rozsvícené myšlenky nyní budeme rádi využívat pro každodenní život našeho Mraveniště.

11.-15.9.2017 Druhý týden vzájemného poznávání

Týden jsme začali tradičním kroužkem na koberci a řekli si pár zážitků z uplynulého víkendu, vzpomínali jsme také na letní prázdniny, někteří byli úplně k nezastavení. Dále jsme dokončovali polštářky, abychom se na ně mohli odpoledne již posadit! Každý z nás si také osobitým způsobem namaloval hrneček. Souběžně s hrnky si každý vytvořil svůj obal na úkolníček. Družina byla opět ve znamení hry dixit a čtení. Máťa četl a četl, ostatní s radostí i napětím poslouchali, až jsme knížku Školní detektiv za jedno odpoledne dočetli!

V úterý jsme se těšili, že s námi již bude i Honzík, a společně jsme si zazpívali naši mravenčí písničku i s novou slokou o minulém týdnu. Hlavním bodem dne a radostí všech byly učebnice! Školáci byli k nezastavení a hned prohlíželi a pilně vyplňovali pracovní sešity :-) Vytvářeli jsme i písmenkové obrázkové pexeso naší abecedy. Těšíte se, až si ho zahrajete s námi?

Good morning, wednesday!! Aneb středeční dopoledne je ve znamení angličtiny. Díky Mary Jean jsme se zas o trochu více poznali... What´s your favourite drink, school subject or animal? Ptali jsme se vzájemně, kreslili jsme i odpovídali. Před obědem jsme si provětrali hlavu a celý tělocvik jsme hráli na vyfouknuté a nafouknuté pneumatiky.

Venkovní den, nejdeštivější den týdne, nás čekalo motání a opékání hadů! Nejdříve jsme si však společně řekli, co z pravidel nám funguje a na čem bychom měli více zapracovat. Pak jsme již založili kvásek, uhnětli těsto a nechali ho kynout. Po svačince jsme zamířili ven a ve skupinkách jsme kreslili plán naší zahrady. Víme, kde roste borovice, jaká bylina má stále žluto-oranžové květy či kde najdu jahodu? Po polévce, která přišla velmi vhod, jsme konečně zamířili k ohni. Obavy z mokrého dřeva, ani dopolední déšť nás neodradily. Mravenečci si vždy poradí! Suché chroští a dřevo za altánkem nám zajistily potřebný zdroj energie k opečení hadů. Dále si již každý opekl, co měl z domova, chleba, brambory, buřt, rohlík, klobásu či hermelín, pestrost byla velkolepá. Opět se ukázalo, jak moc mají Mravenečci oheň rádi.. když docházelo dřevo, vzali pilu a sekeru do ruky a u ohně strávili zbytek odpoledne, domu se jim ani nechtělo :-) 

Závěrečný den týdne jsme zahájili reflexí nad čtvrtečními aktivitami, školáci představovali postupy tvorby svých plánů zahrady, společně jsme následně zhodnotili jednotlivé činnosti. Pak už nás čekalo čtení 7 návyků šťastných dětí. Školáci se střídali ve čtení, když nás znenadání překvapili školkáčci. Vzápětí nastal veselý mumraj a nejmenší Mravenci tak konečně zjistili, kdo že jim to občas nad stropem zadupe. Očekávanou chvilkou každého dne pak je společná svačinka, tentokrát nás velmi nasytily Šimonovy palačinky s tvarohem, marmeládou či kakaem. Díky za ně! Poté jsme si společně s Evčou povídali o bezpečném prostředí ve škole - co znamená bezpečné prostředí pro každého z nás? jaký má pro nás význam? Také jsme si zopakovali, co máme dělat, když se někomu něco stane či se necítí dobře včetně postupu při volání rychlé záchranné služby. Dále jsme pracovali s velikým papírovým kruhem rozděleným na dvanáct stejných výsečí. Zkoumali jsme, jaký má význam, co nám připomíná, co bychom mohli do něj zakreslit? Školáci postupně přišli na propojení s hodinami (12 hodin na ciferníku), ale také s kalendářním rokem, který má 12 měsíců... a tak jsme nadepsali jednotlivé měsíce barevnými názvy a každý jsme si vytvořili a nalepili papírek se jménem a datem narození. Ještě nás na ročním kruhu čeká plno radostí, ale již nyní nám připomíná, kdo se kdy narodil. Před obědem jsme ještě stihli zreflektovat celý týden a novou slokou ho přiřadit k naší mravenčí písničce!

  

5.-8.9.2017 Jak jsme ve škole prožili první zářijový týden po společném pondělním vítání prvňáčků?

První krásné dny nového školního roku jsou za námi a s nimi i spousta zajímavých aktivit od poznávání sebe navzájem i upraveného prostředí školy, přes zahradničení a vaření v jejím okolí až po výlety na vrcholky Jestřebích hor ;-)

Úterý, druhý školní den, se již rozběhl tradiční ranní družinou s velkolepým stavěním vláčkodráhy! Společný program jsme zahájili v kroužku, který nám ulehčil vzájemné poznání prostřednictví her - řekni jméno a hoď míček nebo kdo nám ze třídy zmizel? Bavili jsme se také o tom, jak bychom byli rádi spolužáky nazýváni. Z našich jmen jsme pak vytvořili strom, kde si každý zavěsil svůj lísteček se jménem na jednu z větviček. Dále už následovala společná svačina v podobě pečené krupicové kaše, domácího moštu a mrkviček přímo ze zahrádky. Vypěstujeme se příští rok ve škole vlastní? Po odpočinku jsme se bavili o pravidlech, děti navrhovaly i sepisovaly, co je pro ně důležité, aby se ve škole cítily příjemně. Dopolední program nás dále přesunul do zelené třídy, kde jsme kreslili a šili polštářky. Každý si fixami na textil nakreslil obrázek dle svých představ, Lenka následně z kusů látek na stroji vytvořila povlak na polštář. Při tvorbě probíhal velký boj o fixy, ale také radost z uměleckých výtvorů a jejich vzájemné poznávání. Velkým zklamáním pro část dětí bylo, že polštářky nestihly dokreslit... ale bez obav, čas na ně přišel hned další den! Dopoledne jsme pak zakončili v kroužku na koberci, abychom ocenili, co se nám v daném dnu líbilo, co se nám povedlo.

V poledne jsme se přesunuli do jídelny, k obědu byla rajská polévka, brambory s rybím filé se sýrem a okurkový salát.

Odpoledne jsme objevovali, co vše nám družina nabízí, především jsme si ale hráli s vláčkodráhou a četli komiksy Asterixe. Taktéž jsme začali tradiční rituál společného čtení. Z knihovničky jsme společně vybrali knížku Modrý a žlutý vláček a přečetli si úvodní kapitolu.

První část středečního dopoledne byla ve znamení dotváření polštářků, které přineslo radost z téměř dokončené práce a úžas z dětské kreativity. Po toastové svačince jsme zamířili na školní zahradu, vypleli jsme záhonky, zatopili na ohni pod kotlíkem, v kterém jsme i s přispěním dětmi vypěstovaných bylinek uvařili vynikající guláš! Pár kapek nám nevadilo, odpoledne jsme trávili také na hřišti a školní zahradě. Tee-pee nám poskytlo útulné prostředí pro čtení další kapitoly Modrého a žlutého vláčku, pneumatiky na hřišti pak spoustu zábavy s prolézáním a kutálením...

Ve čtvrtek, který je tradičním venkovním dnem na naší škole, jsme vyrazili na výlet do prudkých strání Jestřebích hor s výhledy od Rozkoše po Sněžku. Cestou jsme poznávali stromy, hráli si na koníky i vláčky, potkali jsme Josefa II., prošli jsme si i lesní stezku po laně - nejdříve s otevřenýma očima, pak i úúplně „po tmě". Sedmdesátimetrové lano nám zajistilo spoustu zábavy i praktických nápadů. Použili jsme ho ke změření výšky rozhledny na Markoušovickém hřebeni, hlavním cíli naší cesty. V altánku pod rozhlednou jsme si dali obědovou svačinu a díky Johance, která vzala knížku o Modrém a žlutém vláčku jako překvapení pro všechny, jsme si přečetli další kapitolu, tentokrát již o žlutém vláčku! Cesta zpět vedla malou oklikou – prudko u strání plnou hub, kolem bunkru na severovýchodním úpatí Markoušovického hřebene – ke škole.

V odpolední družině jsme prozkoumali nové knížky a společenské hry, které mravenečky rozzářily radostí! A ještě jsme si stihli rychle zahrát Dixit!

Páteční den jsme zahájili naší tradiční Mravenčí písničkou, kterou pro nás složil Zdenda. Před svačinkou jsme malovali a psali o zážitcích prvního školního týdne. A co děti nejvíce zaujalo? Rozhodně rozhledna a šití polštářků! V bloku před obědem jsme společně shrnuli pravidla, o kterých jsme se bavili během týdne. Také jsme nakreslili pozdrav Honzíkovi, který s námi první týden školy nemohl být. Poslední chvíle páteční školy jsme věnovali naší mravenčí písničce, které jsme společnými silami přidali novou sloku o zážitcích z prvního školního týdnu.

Po obědě se většina dětí vrhla s radostí na hraní hry Dixit, který s přestávkou na čtení Modrého a žlutého vláčku (již nám docestoval do cíle), hrály až téměř do konce!

První školní týden nám nabídl vzájemné poznání, spoustu tvořivých i dobrodružných aktivit venku i ve třídě, a objevování nových her i knížek v družině :-) 

4.9.2017 - První školní den

Naši čtyři prvňáčci, kteří šli tento den do školy úplně poprvé byli přivítání písničkou, ve které se jim ostatní spolužáci představují a vítají je na Mravenčí škole :-) Pak již na Sofinku, Živušku, Cyrdu a Ondráška čekala cesta bludištěm... každý dostal klíč jedné barvy a společně se propletli labyrintem chodbiček z lan. Nebylo to však jednoduché, každý klíč mohl být použit pouze jednou!! Bludiště si následně prošli všichni Mravenečci, uprostřed našel každý jeden symbol, který jim následně ve třídě ukázal jaké je jejich místo. Ve třídě si naši Mravenci samolepícími papíry ozdobili desky svého portfolia, kam si založili první papíry s kontakty na svou rodinu i školu, s rozvrhem i plánem na první týden. Závěrem prvního dne nás všechny čekala úvodní společná svačinka - švestky i další ovoce, pečená kočka a makovec! Těšíme se na další společné dny :-)

1.9.2017 - Mraveniště vítá nový školní rok

V podvečer 1. září proběhla na Mraveništi úvodní setkání školáků, školkáčků, jejich rodičů a školních týmů k novému školnímu roku. Společně jsem se představili, předány byly základní organizační informace a dále jsme již malovali a kreslili o sobě, o našich rodinách a zážitcích z prázdnin. Také si všichni prohlédli upravené vnitřní prostory školy, kde budeme trávit společné chvíle. Nakonec se všichni Mravenci sešli v kruhu a vyslovili přání do nového školního roku zakončené společným zpěvem a pohybem. Děkujeme za příjemné společné chvíle a vynikající napečené občerstvení. Těšíme se na všechny v pondělí 4. září!