Náš tým

Eva Portychová

ředitelka, školní psycholožka a metodička prevence

V projektu Mraveniště jsem od jeho počátku a jsem vděčná za vše, co se do této doby podařilo společnými silami vybudovat. Jsem maminkou třech dětí a v profesní roli jsem se nejvíce věnovala oblasti školství jako poradenská a školní psycholožka. Zajímám se o osobnostní rozvoj, vztahy mezi lidmi a komunikaci, oslovuje mě celostní přístup. Ráda jsem venku, v pohybu i poklidu, mám ráda výlety, tanec, muziku a čtení knih.
Od září 2017 působím ve škole jako ředitelka a přeji si, aby se děti v naší škole cítily v bezpečí, aby mohly otevřeně komunikovat o svých pocitech a nápadech, aby se rozvíjely podle svých možností a učily se poznávat, spolupracovat a respektovat jinakost každého z nás. Dále si přeji, aby i celý školní tým dospělých uměl spolupracovat, radoval se z každého prožitého dne a jednotliví členové se cítili dobře a práce v Mraveništi je naplňovala. Těším se i na pokračování aktivního zapojení celých rodin a na společné spoluvytváření atmosféry v naší škole.

 

Zdeněk Portych

třídní učitel
Provádět děti životem mě baví už vcelku hezkou řádku let. Asi první zkušenosti s dětmi jsem získal jako vedoucí na táboře, další cesta k dětem mě přivedla do role vychovatele v domově mládeže, poté jsem byl delší období učitelem na střední škole. Při vzpomínkách na ta léta se mi nejvíce vybavuje radost i nadšení, když se nám společně podařilo něco objevit, na něco přijít, především pak vlastním přičiněním dětí. Mám rád to kouzelné propojení, kdy spolu s dětmi vzájemně poznáváme nové věci, získáváme další zkušenosti a zážitky, kdy každý den je jiný. Za důležitou aktivitu v životě považuji cestování. Aktuálně v něm objevuji s našimi třemi malými dětmi zcela jiný náboj, než v dobách studií na vysoké škole, význam poznávání, potkávání nových lidí a učení se nových věcí jinak než z tepla domova ale zůstává :-) Velkou část mého života tvoří hudba, považuji ji za velký dar, který mě v životě potkal. Mám rád pohyb a sportovní aktivity, i když ho nyní neprovozuji zdaleka v takové míře jako dříve. Do týmových sportů se nebojím zařadit ani běhání, ve kterém mám v paměti mnoho společných radostných zážitků. 
V Mraveništi se pohybuji od úplného počátku a během této doby, co jsem měl možnost setkávat se se vzděláváním těch nejmladších, mi právě toto dětské období začalo postupně více a více přirůstat k srdci. Často pozoruji děti s jakou chutí objevují něco nového. Je mi blízké, že o tom jaký bude mít člověk přístup ke vzdělávání a k životu, rozhodují mj. právě první roky strávené ve škole. Mým hlavním cílem je vytvořit bezpečné, férové a motivující prostředí, které bude děti přirozeně rozvíjet. Těším se na naše společné poznávání světa, radosti a překvapení, které nás budou potkávat na velké cestě životem. Budu šťastný, pokud se víc a víc dětí bude chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce.
Je mi ctí a cítím ohromné štěstí, že můžu touto cestou rozvíjet celý mraveništní projekt.
 
 

Michal Šafránek

učitel angličtiny, vychovatel v družině, školní asistent, sportovní kroužek 

Dnešní otevřený a rychle se rozvíjející svět je plný příležitostí, radostí, výzev i nástrah. Mraveniště je pro mě prostorem, který malým Mravenečkům pomůže se v tomto světě zorientovat, najít si své místo a stát se aktéry naší společnosti jednajícími zodpovědně vůči dnešní i budoucí generaci. Mám rád přírodu a krajinu kolem nás, zajímám se o dopravu a dopady lidských aktivit na životní prostředí. Pocházím z Prahy, gymnázium jsem však vystudoval ve francouzském Dijonu, část vysokoškolských studií jsem prožil ve švédském Stockholmu. Vystudoval jsem sociální geografii a regionální rozvoj doplněný o pedagogické vzdělání geografie a francouzštiny na Univerzitě Karlově v Praze. Rád poznávám místa neznámá i lidi odlišných kultur, stejně jako se rád procházím po loukách a lesích v okolí domova. Nejraději pěšky, na kole či vlakem jsem poznal nejen velkou část naší republiky, ale i evropské státy od severního polárního kruhu po jadran. Na kole jsme s mojí ženou Aničkou procestovali Nový Zéland od severu k jihu, pěšky jsme překonali zasněžená himalájská sedla a vlakem jsme dojeli z Tibetu přes Sibiř až pod vrcholky Krkonoš. Po návratu domů jsem nabyté zkušenosti využíval ve výuce zeměpisu, francouzštiny, angličtiny a tělesné výchovy. Rád trávím čas s dcerou Martičkou a manželkou Aničkou, zejména v přírodě, ať to jsou procházky lesem, přechody pohoří nebo jen práce na zahrádce. Pracuji s dětmi, protože to jsou duše plné energie, a inspirace i budoucnost našeho národa. Rád jim jdu příkladem a dělám průvodce, který pouze ukazuje směr, je však na nich, kudy se rozhodnou vydat. Poznal jsem různé vzdělávací systémy, odlišné přístupy k výchově i společnosti v různě rozvinutých společnostech, pracoval jsem s dětmi jako vedoucí turistického oddílu. Respekt a zodpovědné chování nejen vůči druhým lidem, ale i k planetě Zemi jako celku jsou pro mě nedocenitelnými hodnotami významnými pro naší i budoucí generaci. Oceňuji, že Mraveniště nabízí svým malým Mravenečkům respektující a partnerský přístup, vzdělání ve věkově různorodé skupině i plno aktivit propojených s reálným životem a vede děti k zodpovědnému chování k planetě Zemi.

 

Vlasta Levová

asistentka pedagoga
Do Mraveniště mě přivedla chuť pracovat v týmu otevřených lidí s nadhledem, projekt samotný sleduji z povzdálí od jeho vzniku, do mravenčí mateřské školky chodí náš nejmladší syn.Vystudovala jsem geobotaniku na Karlově Univerzitě v Praze, už v době vysokoškolských studií mě začaly zajímat alternativy klasického vzdělávání, nejbližší mi byla waldorfská pedagogika. Několikrát jsem navštívila Letní akademii Asociace waldorfských mateřských škol, která mi v té době sloužila především jako inspirace pro výchovu mých tří dětí. S delším časovým odstupem stavím nad všechny metodiky lidský potenciál každého učitele. Mám ráda přírodu a pobyt venku a mnoho aktivit, s ním spojených jako je turistika, horolezectví, jízda kole, lyžích nebo na lodi, všechno ale spíš v "botanickém" tempu, řadím se ke kulhavým poutníkům. Zajímá mě i kultura ať už literatura, film, architektura, divadlo, tanec... Čím jsem starší, tím víc se zajímám o historii, především regionální a stará původní řemesla. Ráda cokoli vytvářím a čtu, ve slabých chvilkách i píšu. Sleduji literární tvorbu mladých začínajících autorů. Pocházím z Malých Svatoňovic a nyní už zase žiji s rodinou v Malých Svatoňovicích.
 
 

Klára Lantová Šiková

keramický (výtvarný) kroužek 

Výtvarné činnosti se věnuji prakticky od útlého dětství, a to pod vlivem svého otce, jenž byl mimo jiné umělecký fotograf. Malování bylo jedna z možností, jak jsem se mohla vzhledem ke svým handicapům svobodně vyjadřovat. Po absolvování výtvarného oboru ZUŠ jsem plynule přešla ve svém výtvarném vzdělávání na Střední školu uměleckého designu v Praze, mým oborem bylo výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Následovalo „divoké“ životní období, které ukončilo narození dcery Divišky. Zde začíná má pedagogická činnost, kterou jsem postupně rozšířila i mimo rodinu vedením různých dílen a workshopů. V pedagogické činnosti se snažím vycházet z přirozené tvořivosti dětí, která je všem daná. Zároveň je chci naučit základním pravidlům práce s příslušným materiálem či technikou, aby své představě mohly dát konkrétní formu. Úspěchem bude, pokud během života o svou vrozenou tvořivost a hravost nepřijdou.

 

Martina Sofie Laskavá

ekonomka

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu. Ráda pomáhám lidem a poskytuji služby v oblasti osobního poradenství (kineziologie). 

 

Eva Veselá

výdej jídla, úklid

Velkou část svého profesního života jsem působila v mediální sféře. Protože jsem vždy měla velice blízko k přírodě, splnila jsem si svůj sen a před několika lety se odstěhovala z Hradce Králové na chalupu v Podkrkonoší. I když jsem již v důchodovém věku, chtěla bych být stále ještě ostatním lidem a zejména dětem nějakým způsobem užitečná, proto jsem ráda přijala nabídku zapojit se do kolektivu mladých a vzdělaných lidí. Mám tři děti a od nich sedm vnoučat, které jsou pro mne vším. Jak se říká: „U dětí se začíná a u dětí by se také mělo končit…“. Alternativní školní či předškolní výchova zaměřená mimo jiné i na kladný vztah k přírodě je v dnešní době počin, který by měl být ze všech stran podporován. Projekt Mraveniště je mi velice blízký svojí filozofií vyzdvihující hodnoty rodiny, rozvíjející přirozené dětské vnímání okolního světa, výchovou a vzděláváním dětí s vazbou na přírodu a dobrý vztah ke svému okolí i lidem. Přestože nejsem pedagog, věřím, že předškoláčkům i malým školákům zpříjemním jejich pobyt v tomto netradičním vzdělávacím zařízení.