Orgány školy

Ředitelka Základní školy Mraveniště

Mgr. Eva Portychová

Školská rada Základní školy Mraveniště
MgA. Kristýna Taübelová, PhD. - zástupce zákonných zástupců
Mgr. Michal Šafránek - zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Veronika Kubjátová - zástupce zřizovatele
 
Rada školské právnické osoby Základní školy Mraveniště
Mgr. Zuzana Romášková
Ing. Jakub Kubját
Ing. Lada Nevečeralová, MBA
Ondřej Němeček