Provoz školy

Základní škola Mraveniště je malou rodinnou školou komunitního typu v Markoušovicích. Aktuálně máme otevřený 1. stupeň, od školního roku 2019/2020 navážeme 2. stupněm ZŠ.

Co můžete Vy a Vaše děti očekávat?

  • Zohlednění vývojového období dětí, jejich emoční a psychické kondice
  • Rozvoj nadání, talentu i kreativity dětí v rámci jejich jedinečnosti 
  • Respektující pedagogický přístup využívající poznatky různých výchovných a pedagogických směrů (Začít spolu, Montessori, Waldorf, Respektovat a být respektován, Nevýchova apod.)
  • Posilování samostatnosti - díky věkově smíšené skupině přirozenou formou nápodoby a vzájemné podpory dětí různého věku
  • Pohyb v čisté přírodě Jestřebích hor, zdravé stravování
  • … a v neposlední řadě partnerský vztah mezi školou, rodinou a dětmi.

Průběh výuky, družina

Velikost jedné třídy je do 17 dětí. Výuka probíhá od 8:30 do 11:55 hod., resp. do 14:00 hod. (podle ročníku).
Družinu lze využít od 7:30 hod., odpoledne do 15.30 hod. (dřívější i pozdější odpolední čas vyzvedávání dětí řešíme individuálně dle potřeby).

Klademe velký důraz na pobyt v přírodě. Každý čtvrtek máme venkovní den, tj. celý den jsme mimo školu (výlet, exkurze, návštěva divadla atd.). Podle možností i ostatní dny probíhá vždy alespoň část výuky v přírodě nebo v pohybu.

Svoz dětí do školy

Zajišťujeme svoz dětí do školy, aktuálně na dvou trasách:

  • Rtyně v Podkrkonoší 7:20 - Batňovice 7:25 - Velké Svatoňovice 7:30 - Markoušovice 7:40
  • Trutnov 8:00 - Markoušovice 8:20

Stravování

Stravování je zajištěno dovozem obědů přímo do školy. Provozujeme výdejnu a školní jídelnu.

Příspěvek na výuku

Příspěvek pro školní rok 2017/2018 zůstává ve výši 30 000 Kč (zahrnuje výuku a družinu). Doporučená platba je přes účet měsíčně 3000 Kč, lze se ale domluvit i na placení více měsíců dopředu (např. pololetně). Druhé a třetí dítě z rodiny má slevu, tj. příspěvek 24 000 Kč/školní rok, každé další dítě řešíme individuálně.

Kroužky

V tomto školním roce nabízíme sportovní kroužek, keramiku a MUŠku (divadlo, tanec, hudba).

Přestup do školy

Pokud máte zájem docházet do naší školy, ozvěte se, prosím, Evě Portychové - telefon 737 162 461  nebo na e-mail: markousovice2014@gmail.com. 
Stále je možný po dohodě přestup z jiných škol. Informace k zápisu pro budoucí prvňáčky naleznete zde.