Informace o volných místech pro žáky

Ve školním roce 2018/2019 budeme mít v naší škole žáky od 1. do 5. ročníku, za rok otevřeme 2. stupeň. Aktuálně v naší škole přibývá počet žáků, stále Vám však můžeme od září nabídnout tato volná místa:

  • 1 dítě do 1. ročníku,
  • 1 dítě do 2. ročníku,
  • 4 děti do 3. ročníku,
  • 3 děti do 4. ročníku
  • a 4 děti do 5. ročníku.

Děti se budou nadále vzdělávat ve věkově smíšených skupinách, budeme často venku v přírodě a naším hlavním cílem je přirozený růst každého z nich a rozvoj spolupráce celé skupiny. Každodenní život školáků můžete sledovat na našem blogu.

V případě zájmu o docházku do naší školy prosím kontaktujte Evu Portychovou na tel.č. 737 162 461. Těšíme se na další školní dobrodružství a zážitky :-)

Zápis dětí do školy

V krásném slunečném odpoledni 9. dubna 2018 jsme v naší škole přivítali pět budoucích prvňáčků, na které se už teď moc těšíme. Další dva budou mít odklad a přijdou si zápis užít  za rok:) Děti na zápise prozkoumaly podle nakresleného plánku každou třídu včetně družiny a vyzkoušely si v nich za doprovodu starších školáků třeba malování, počítání při krokování, pohybové dovednosti nebo schopnost připravit svačinu:) Na závěr si děti vybraly od školáků dárek a také si samy mohly něco vytvořit a odnést domů.

Těšíme se, že nás ve škole bude od září zase více a budeme spolu prožívat každodenní chvíle a dobrodružství.

Pokud je mezi vámi někdo, kdo více přemýšlíte o naší škole a zvažujete 1. třídu nebo přestup dítěte ve vyšším ročníku, ozvěte se nám a přijeďte se podívat, rádi vás přivítáme. My už teď přemýšlíme o dětech, které s námi zahájí nový školní rok a o možnostech dělení na menší skupinky tak, aby to dětem co nejvíce vyhovovalo a mohly přirozeně pokračovat ve svém růstu. Také rádi do naší školy zapíšeme školáky, kteří se chtějí vzdělávat v individuálním vzdělávání (tzv. domoškoláky).
Za celý školní tým se na všechny těší Eva Portychová, tel. č. 737 162 461

Součástí zápisu bude rozhovor s rodiči i dítětem a mapování celkové připravenosti na vstup do školy.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost.

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019

Registrační číslo dítěte:

1/2018 - odklad ve školním roce 2018/2019
2/2018 - odklad ve školním roce 2018/2019
3/2018 - rozhodnutí o přijetí
4/2018 - rozhodnutí o přijetí
5/2018 - rozhodnutí o přijetí
6/2018 - rozhodnutí o přijetí
7/2018 - rozhodnutí o přijetí - individuální vzdělávání