Zápis dětí

Zápis do naší školy pro budoucí prvňáčky proběhne v pondělí  9. dubna 2018 v odpoledních hodinách. Zájemce prosíme, aby se přihlašovali prostřednictvím online formuláře níže. Po obdržení vyplněné přihlášky Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi a konkrétním časem zápisu.

I nadále k nám můžou přestupovat děti z vyšších ročníků. V případě zájmu o přestup z jiné školy kontaktujte, prosím, Evu Portychovou na tel. 737 162 461.

Součástí zápisu bude rozhovor s rodiči i dítětem a mapování celkové připravenosti na vstup do školy.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost.

V případě, že při splnění hlavního kritéria bude zájem převyšovat naši kapacitu, bude škola při rozhodování o zápisu zohledňovat principy, na nichž je postavena.  Přednost tak dostanou:

  • děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Mraveniště - bez nich by škola nevznikla
  • děti, které mají v Mraveništi zaměstnaného rodiče - podporujeme sladění pracovního a rodinného života
  • děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Mraveniště - je pro nás smysluplné, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole
  • děti, které přicházejí z Mravenčí školky - navazujeme na stejné principy
  • děti rodičů, kteří s námi sdílí názory  na základní metody a principy fungování Základní školy Mraveniště - komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady