Zápis dětí do školy

V krásném slunečném odpoledni 9. dubna 2018 jsme v naší škole přivítali pět budoucích prvňáčků, na které se už teď moc těšíme. Další dva budou mít odklad a přijdou si zápis užít  za rok:) Děti na zápise prozkoumaly podle nakresleného plánku každou třídu včetně družiny a vyzkoušely si v nich za doprovodu starších školáků třeba malování, počítání při krokování, pohybové dovednosti nebo schopnost připravit svačinu:) Na závěr si děti vybraly od školáků dárek a také si samy mohly něco vytvořit a odnést domů.

Těšíme se, že nás ve škole bude od září zase více a budeme spolu prožívat každodenní chvíle a dobrodružství.

Pokud je mezi vámi někdo, kdo více přemýšlíte o naší škole a zvažujete 1. třídu nebo přestup dítěte ve vyšším ročníku, ozvěte se nám a přijeďte se podívat, rádi vás přivítáme. My už teď přemýšlíme o dětech, které s námi zahájí nový školní rok a o možnostech dělení na menší skupinky tak, aby to dětem co nejvíce vyhovovalo a mohly přirozeně pokračovat ve svém růstu. Také rádi do naší školy zapíšeme školáky, kteří se chtějí vzdělávat v individuálním vzdělávání (tzv. domoškoláky).
Za celý školní tým se na všechny těší Eva Portychová, tel. č. 737 162 461

Součástí zápisu bude rozhovor s rodiči i dítětem a mapování celkové připravenosti na vstup do školy.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost.

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019

Registrační číslo dítěte:

1/2018 - odklad ve školním roce 2018/2019
2/2018 - odklad ve školním roce 2018/2019
3/2018 - rozhodnutí o přijetí
4/2018 - rozhodnutí o přijetí
5/2018 - rozhodnutí o přijetí
6/2018 - rozhodnutí o přijetí
7/2018 - rozhodnutí o přijetí - individuální vzdělávání