Čchi Kung

Čchi kung je cvičení, které má svůj původ v Číně a je součástí systému tradiční čínské filozofie, která nazírá tělo i ducha v jednotě a celistvosti. Čchi kung využívá tělesných pohybů, dechu a síly představivosti k aktivaci vnitřní energie. Vede nás k uvědomování si sebe sama a napojení na vnitřní proud života, k objevování našeho vnitřního světa a prostředí. Podle TČM vznikají choroby a dysfunkce tehdy, když nežijeme v souladu se zákony přírody a naše existence je "neuvědomělá". Čchi kung může být nástrojem uvědomění si způsobu života a cestou k harmonizaci a uvolněnému proudění naší životní energie.

Cvičení je vhodné pro všechny, kdo mají zájem zbavit se nefunkčních zažitých tělesných i mentálních vzorců a podpořit svoji vnitřní rovnováhu. Hlavním předpokladem je radost z pohybu, otevřenost a ochota se učit.

Kapacita je aktuálně naplněna.