O dětském klubu Mraveneček

Dětský klub Mraveneček nabízí co nejcitlivější a postupný přechod nejmenším dětem (od 3 let) z rodinného prostředí do společnosti, kde je třeba být sám sebou. O děti pečuje jeden, příležitostně dva dospělí. Každý den se setkávávme od 7,30 do 15,30, snažíme se dodržovat pravidelný rytmus dne, ve kterém se střídá aktivita s odpočinkem, rytmus týdne i roku - to vše dává dětem jistotu, zázemí, čas na vše, co se potřebují naučit.

Snažíme se uplatňovat respektující přístup a prvky waldorfské pedagogiky, obklopujeme se přírodními materiály a hračkami, podporujeme dětskou hru, snivost, důležitost pohádek, písní, rytmických říkanek i pohybových aktivit. Děti se pravidelně podílí na přípravě svačin, malují, modelují, tvoří, každý den se pohybují na čerstvém vzduchu.

V prostředí Mraveniště se pak setkávají i s dětmi staršími z dětské skupiny či ze školy, takže přechod do dalších stupňů vzdělávání je velmi přirozený a plynulý.