Podmínky členství

Členem spolku Mraveniště se může stát každá dospělá osoba se zájmem o činnost spolku. Členství vzniká přijetím přihlášky ke členství a zaplacením členského příspěvku.

Výhody členství

  • zvýhodněné vstupné na akce Mraveniště (akce pro děti, vzdělávací semináře apod.)
  • možnost podílet se na chodu Mraveniště (předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku, účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním)
  • přístup k aktuálním informacíme o dění v Mraveništi

Přihláška ke členství

Členský příspěvek 500,- Kč se platí převodem na účet uvedený v přihlášce. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést své jméno a příjmení, dále sdělení, že jde o členský příspěvek a kterého roku se příspěvek týká.

Související