Jídelníček

Od 1. září 2019 provozujeme v Mraveništi vlastní jídelnu.

Obědy se platí zálohově, odhlášky strávníků z obědů jsou možné provádět e-mailem na adresu jidelna@domraveniste.cz nejpozději do 7:00 daného dne.

Jídelníček:
20.-24. 6 2022