Jídelníček

Aktuální jídelníček

Úhrada stravování a odhlašování obědů

Úhrada stravného probíhá zálohově na bankovní účet: 9269704001/5500 s přiděleným variabilním symbolem od účetní.
Odhlášky strávníků z obědů je možné provádět nejpozději do 7:00 daného dne vyplněním formuláře níže.

Formulář k odhlášení obědů zde

Nebo můžete využít následující QR kód.