Jídelníček

Od 1. září 2019 provozujeme v Mraveništi vlastní jídelnu. Obědy se platí zálohově, odhlásit oběd je možné přes sms u paní Evy Veselé na čísle 731 111 781 do 16:00 hod. předchozího dne.

Jídelníček:
3.-7. 5. 2021
10.-14. 5. 2021