Zápis dětí do školy

V úterý 2. dubna odpoledne proběhl ve škole zápis budoucích prvňáčků. Přivítali jsme celé rodiny, starší školáci byli v roli průvodců a provedli jednotlivé děti po škole a připravených stanovištích. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli například malování, krokování, bludiště, orientaci podle mapy, namazat si svačinu nebo si zacvičit. Na závěr si vytvořili jarní obrázek a vybrali si vyrobený dárek od našich školáků. Těšíme se na společné zážitky od září.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Máte-li zájem o docházku do naší školy, ozvěte se Evě Portychové na tel. č. 737 162 461, v příštím školním roce Vám můžeme nabídnout ještě tato volná místa:
1 dítě do 1. ročníku,
2 děti do 3. ročníku,
3 děti do 4. ročníku.

Děti se vzdělávají ve věkově smíšených skupinách, jsou často venku v přírodě a naším hlavním cílem je přirozený růst každého z nich a rozvoj spolupráce celé skupiny. Každodenní život školáků můžete sledovat na našem blogu.

Do 1. ročníku přijímáme 6 dětí.

Součástí zápisu je rozhovor s rodiči i dítětem a mapování celkové připravenosti na vstup do školy.
Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost.

V případě, že při splnění hlavního kritéria bude zájem převyšovat naši kapacitu, bude škola při rozhodování o zápisu zohledňovat principy, na nichž je postavena. Přednost tak dostanou:

  • děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Mraveniště - bez nich by škola nevznikla
  • děti, které mají v Mraveništi zaměstnaného rodiče - podporujeme sladění pracovního a rodinného života
  • děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Mraveniště - je pro nás smysluplné, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole
  • děti, které přicházejí z Mravenčí školky - navazujeme na stejné principy
  • děti rodičů, kteří s námi sdílí názory na základní metody a principy fungování Základní školy Mraveniště - komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady