Zápis dětí do školy

Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 2. dubna 2019 v odpoledních hodinách. Zájemce prosíme, aby se přihlašovali prostřednictvím online formuláře níže. Po obdržení vyplněné přihlášky Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi a konkrétním časem zápisu.

Do 1. ročníku přijímáme 6 dětí.

Součástí zápisu bude rozhovor s rodiči i dítětem a mapování celkové připravenosti na vstup do školy.
Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost.

V případě, že při splnění hlavního kritéria bude zájem převyšovat naši kapacitu, bude škola při rozhodování o zápisu zohledňovat principy, na nichž je postavena. Přednost tak dostanou:

  • děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Mraveniště - bez nich by škola nevznikla
  • děti, které mají v Mraveništi zaměstnaného rodiče - podporujeme sladění pracovního a rodinného života
  • děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Mraveniště - je pro nás smysluplné, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole
  • děti, které přicházejí z Mravenčí školky - navazujeme na stejné principy
  • děti rodičů, kteří s námi sdílí názory na základní metody a principy fungování Základní školy Mraveniště - komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady

I nadále k nám můžou přestupovat děti z vyšších ročníků. V případě zájmu o přestup z jiné školy kontaktujte, prosím, Evu Portychovou na tel. 737 162 461. Aktuálně Vám můžeme nabídnout tato volná místa:

  • 1 dítě do 2. ročníku,
  • 3 děti do 3. ročníku,
  • 2 děti do 4. ročníku.

Děti se vzdělávají ve věkově smíšených skupinách, jsou často venku v přírodě a naším hlavním cílem je přirozený růst každého z nich a rozvoj spolupráce celé skupiny. Každodenní život školáků můžete sledovat na našem blogu.