Předškolní skupinky

Předškolní skupinky v Mraveništi jsou určeny budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Jsou zaměřené na podporu základních dovedností pro rozvoj čtení, psaní a počítání hravou formou, na podporu sociálních vztahů a adaptaci na školní prostředí. Vítané jsou rodiny, které uvažují o docházce do ZŠ Mraveniště, ale kurz je určen všem, kteří o ně mají zájem a chystají se i do jiných škol.

Skupinky vede Eva Portychová, která s nimi má dlouholetou dobrou zkušenost (jednak v úrovni rozvoje funkcí u dětí a jednak možností konzultací pro rodiče).

Kurz má celkem 7 lekcí a probíhá ve třídě naší školy v Markoušovicích. Je určen pro max. 8 dětí, min. počet přihlášených pro otevření kurzu je 5 dětí.

Obvykle probíhá 1 den v týdnu v odpoledních hodinách v období leden až únor. Cena za celý kurz je 630 Kč/ dítě, pro členy Mraveniště 560 Kč.