Předškolní skupinky

Předškolní skupinky v Mraveništi jsou určeny budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Jsou zaměřené na podporu základních dovedností pro rozvoj čtení, psaní a počítání hravou formou, na podporu sociálních vztahů a adaptaci na školní prostředí. Vítané jsou rodiny, které uvažují o docházce do ZŠ Mraveniště, ale kurz je určen všem, kteří o ně mají zájem a chystají se i do jiných škol.

Skupinky vede Eva Portychová, která s nimi má dlouholetou dobrou zkušenost (jednak v úrovni rozvoje funkcí u dětí a jednak možností konzultací pro rodiče).

Kurz probíhá během 4 setkání v odpoledních hodinách ve škole v Mraveništi. Příspěvek na celý kurz je 600 Kč pro nečleny spolku Mraveniště, z.s. a 540 Kč pro členy spolku Mraveniště, z.s.