O Mravenčí škole

Základní škola Mraveniště je malou rodinnou školou komunitního typu v Markoušovicích. Aktuálně máme otevřený 1.-7. ročník ZŠ, postupně navážeme i dalšími ročníky.

Vzděláváme se ve věkově smíšených třídách/skupinách, respektujeme jedinečnost každého z nás, podporujeme tvořivost, samostatnost, odpovědnost a spolupráci. Využíváme slovní hodnocení i sebehodnocení. Učíme se prožitkem, v souvislostech, projektovým vyučováním a co nejvíce v přírodě a v pohybu.

Jsme škola otevřená zájemcům z blízkého i vzdálenějšího okolí.