Eva Portychová

eva.portychova@domraveniste.cz +420.737162461

V projektu Mraveniště jsem od jeho počátku a jsem vděčná za vše, co se do této doby podařilo společnými silami vybudovat. Jsem maminkou třech dětí a v profesní roli jsem se nejvíce věnovala oblasti školství jako poradenská a školní psycholožka. Zajímám se o osobnostní rozvoj, vztahy mezi lidmi a komunikaci, oslovuje mě celostní přístup. Ráda jsem venku, v pohybu i poklidu, mám ráda výlety, tanec, muziku a čtení knih.

Od září 2017 působím ve škole jako ředitelka a přeji si, aby se děti v naší škole cítily v bezpečí, aby mohly otevřeně komunikovat o svých pocitech a nápadech, aby se rozvíjely podle svých možností a učily se poznávat, spolupracovat a respektovat jinakost každého z nás. Dále si přeji, aby i celý školní tým dospělých uměl spolupracovat, radoval se z každého prožitého dne a jednotliví členové se cítili dobře a práce v Mraveništi je naplňovala. Těším se i na pokračování aktivního zapojení celých rodin a na společné spoluvytváření atmosféry v naší škole.

Zdeněk Portych

zdenek.portych@domraveniste.cz

Provádět děti životem mě baví už vcelku hezkou řádku let. Asi první zkušenosti s dětmi jsem získal jako vedoucí na táboře, další cesta k dětem mě přivedla do role vychovatele v domově mládeže, poté jsem byl delší období učitelem na střední škole. Při vzpomínkách na ta léta se mi nejvíce vybavuje radost i nadšení, když se nám společně podařilo něco objevit, na něco přijít, především pak vlastním přičiněním dětí. Mám rád to kouzelné propojení, kdy spolu s dětmi vzájemně poznáváme nové věci, získáváme další zkušenosti a zážitky, kdy každý den je jiný. Za důležitou aktivitu v životě považuji cestování. Aktuálně v něm objevuji s našimi třemi malými dětmi zcela jiný náboj, než v dobách studií na vysoké škole, význam poznávání, potkávání nových lidí a učení se nových věcí jinak než z tepla domova ale zůstává :-) Velkou část mého života tvoří hudba, považuji ji za velký dar, který mě v životě potkal. Mám rád pohyb a sportovní aktivity, i když ho nyní neprovozuji zdaleka v takové míře jako dříve. Do týmových sportů se nebojím zařadit ani běhání, ve kterém mám v paměti mnoho společných radostných zážitků.

V Mraveništi se pohybuji od úplného počátku a během této doby, co jsem měl možnost setkávat se se vzděláváním těch nejmladších, mi právě toto dětské období začalo postupně více a více přirůstat k srdci. V roli průvodce v Mraveništi jsem již čtvrtým rokem. Často pozoruji děti s jakou chutí objevují něco nového. Je mi blízké, že o tom jaký bude mít člověk přístup ke vzdělávání a k životu, rozhodují mj. právě první roky strávené ve škole. Mým hlavním cílem je vytvořit bezpečné, férové a motivující prostředí, které bude děti přirozeně rozvíjet. Těším se na naše společné poznávání světa, radosti a překvapení, které nás budou potkávat na velké cestě životem. Budu šťastný, pokud se víc a víc dětí bude chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce.

Je mi ctí a cítím ohromné štěstí, že můžu touto cestou rozvíjet celý mraveništní projekt.

Michal Šafránek

michal.safranek@domraveniste.cz

Dnešní otevřený a rychle se rozvíjející svět je plný příležitostí, radostí, výzev i nástrah. Mraveniště je pro mě prostorem, který malým Mravenečkům pomůže se v tomto světě zorientovat, najít si své místo a stát se aktéry naší společnosti jednajícími zodpovědně vůči dnešní i budoucí generaci. Mám rád přírodu a krajinu kolem nás, zajímám se o dopravu a dopady lidských aktivit na životní prostředí. Pocházím z Prahy, gymnázium jsem však vystudoval ve francouzském Dijonu, část vysokoškolských studií jsem prožil ve švédském Stockholmu. Vystudoval jsem sociální geografii a regionální rozvoj doplněný o pedagogické vzdělání geografie a francouzštiny na Univerzitě Karlově v Praze. Rád poznávám místa neznámá i lidi odlišných kultur, stejně jako se rád procházím po loukách a lesích v okolí domova. Nejraději pěšky, na kole či vlakem jsem poznal nejen velkou část naší republiky, ale i evropské státy od severního polárního kruhu po jadran. Na kole jsme s mojí ženou Aničkou procestovali Nový Zéland od severu k jihu, pěšky jsme překonali zasněžená himalájská sedla a vlakem jsme dojeli z Tibetu přes Sibiř až pod vrcholky Krkonoš. Po návratu domů jsem nabyté zkušenosti využíval ve výuce zeměpisu, francouzštiny, angličtiny a tělesné výchovy. Rád trávím čas s dcerou Martičkouy synem Karlíkem a manželkou Aničkou, zejména v přírodě, ať to jsou procházky lesem, přechody pohoří nebo jen práce na zahrádce. Pracuji s dětmi, protože to jsou duše plné energie, a inspirace i budoucnost našeho národa. Rád jim jdu příkladem a dělám průvodce, který pouze ukazuje směr, je však na nich, kudy se rozhodnou vydat. Poznal jsem různé vzdělávací systémy, odlišné přístupy k výchově i společnosti v různě rozvinutých společnostech, pracoval jsem s dětmi jako vedoucí turistického oddílu. Respekt a zodpovědné chování nejen vůči druhým lidem, ale i k planetě Zemi jako celku jsou pro mě nedocenitelnými hodnotami významnými pro naší i budoucí generaci. Oceňuji, že Mraveniště nabízí svým malým Mravenečkům respektující a partnerský přístup, vzdělání ve věkově různorodé skupině i plno aktivit propojených s reálným životem a vede děti k zodpovědnému chování k planetě Zemi.

Anna Šafránková

anna.safrankova@domraveniste.cz

Do Mraveniště jsem se dostala prostřednictvím svého manžela Míši, který zde působí jako třídní učitel. Hned mě pohltila přátelská a pozitivní atmosféra a už mě nepustila. Vystudovala jsem fyziologii a anatomii rostlin na Přírodovědecké fakultě v Praze a pedagogické minimum biologie, které jsem nejprve zamýšlela jako “zadní vrátka”. Jakmile jsem si ale přičichla k pedagogice, věděla jsem, že je to práce pro mě. Na učení mě baví práce s dětmi, jejich energie, a to, že se člověk u toho vždy sám něco naučí. Mraveniště mám ráda pro jeho přátelský a respektující přístup k dětem a prostor pro jejich samostatný rozvoj. S manželem jsem rok žila na Novém Zélandu a poté cestovala domů skrz Asii. Z vlastní zkušenosti vím, že důležitější, než umět správně anglickou gramatiku, je nebát se promluvit cizím jazykem. Tím se snažím řídit ve svých hodinách angličtiny. Angličtinu jsem učila na jiné základní škole, děti v rozpětí od třetí do sedmé třídy, a těším se na další zážitky a zkušenosti. Kromě učení a cestování mě dále baví starat se o naši roční Martičku, hrát na akordeon a v ochotnickém divadle.

Jitka Mertlíková

jitka.mertlikova@domraveniste.cz

Mraveniště jsem dlouhodobě pozorovala z povzdálí a mám velkou radost, že jsem se stala jeho součástí. S prací s dětmi jsem se poprvé setkala jako rádce v junáku, kde dodnes působím. Touha po tvoření světa jako hezkého místa k žití a podpora druhých na jejich cestě životem mě dostala od založení lesního klubu, přes práci v odpoledním klubu na základní ScioŠkole až do Mraveniště. Hraji na kytaru, ráda cestuji, tvořím a hledám nové nápady. S dětmi podnikám cesty za dobrodružstvím, ve kterých se fantazii meze nekladou a nejraději mám volnou hru, která dává každému tolik prostoru, kolik potřebuje. Ze studií mě nejvíce ovlivnila Fakulta sociálních studií na Masarykově univerzitě a Montessori diplomový kurz.

Miroslava Žižková

miroslava.zizkova@domraveniste.cz +420.777157475

Děti mě provázejí celým mým životem. Trávili jsme společný čas na dětských táborech, ale také ve škole, kde jsem pracovala jako pedagogická asistentka. Práce s dětmi je pro mě radostí. Je krásné sledovat, jak se učí uchopit život. S radostí se učím společně s nimi. Jsem maminkou dvou dcer. Mám velmi ráda přírodu, především les a všechny bytosti s ním spojené. Důležitou částí mé osoby je muzika. Ráda hraji na kytaru, nejraději společně s dětmi. Můžeme také vytvořit divadlo, malovat kulisy, budeme-li chtít. Těším se, až budeme v rámci družinových chvil zkoumat tajemství přírody a poznávat její kouzla. Je mi ctí, přidat se do mravenčího společenství. Vážím si toho, že jsem mohla potkat krásné lidi s otevřeným srdcem.

Vlasta Levová

vlasta.levova@domraveniste.cz

Do Mraveniště mě přivedla chuť pracovat v týmu otevřených lidí s nadhledem, projekt samotný sleduji z povzdálí od jeho vzniku, do mravenčí mateřské školky chodí náš nejmladší syn.Vystudovala jsem geobotaniku na Karlově Univerzitě v Praze, už v době vysokoškolských studií mě začaly zajímat alternativy klasického vzdělávání, nejbližší mi byla waldorfská pedagogika. Několikrát jsem navštívila Letní akademii Asociace waldorfských mateřských škol, která mi v té době sloužila především jako inspirace pro výchovu mých tří dětí. S delším časovým odstupem stavím nad všechny metodiky lidský potenciál každého učitele. Mám ráda přírodu a pobyt venku a mnoho aktivit, s ním spojených jako je turistika, horolezectví, jízda kole, lyžích nebo na lodi, všechno ale spíš v "botanickém" tempu, řadím se ke kulhavým poutníkům. Zajímá mě i kultura ať už literatura, film, architektura, divadlo, tanec... Čím jsem starší, tím víc se zajímám o historii, především regionální a stará původní řemesla. Ráda cokoli vytvářím a čtu, ve slabých chvilkách i píšu. Sleduji literární tvorbu mladých začínajících autorů. Pocházím z Malých Svatoňovic a nyní už zase žiji s rodinou v Malých Svatoňovicích.

Marta Semerádová

marta.semeradova@domraveniste.cz

Narodila jsem se roku 1986 v Praze, kde jsem prožila svých 25 let života. Dětství jsem strávila s rodinou ve Východních čechách u babičky na venkově, kde jsme krmili slepice, kočku, králíky, sušili seno a v létě spali pod širákem. Vystudovala jsem Ochranu přírody a Učitelství odborných předmětů na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Při tom jsem hrála divadlo, na klavír, na flétnu a florbal. Srdce mě ale táhlo k dětem. Několik let jsem proto lektorovala v ekocentrech environmentální výchovu pro mateřské školky. V Hradci Králové, kde jsme pár let žili,se mi splnilo mé přání-smysluplně trávit čas s dětmi v přírodě. Měla jsem tu možnost spolu tvořit Lesní mateřskou školku, kde jsem několik let průvodcovala. Po narození syna jsme se rozhodli opustit město úplně a nyní objevujeme krásu Podkrkonoší.

Mám ráda respektující přístup k lidem, origami, zelené zahrady, bylinky, lidi s dobrým srdcem, píseň "Kometa" oprýskané zdi, knihy Františka Skály, přirozené věci, malá kina, netradiční umělecké prvky, Vánoce, sluníčko a les. Ve volném čase tvořím a muzicíruji. Jsem vdaná, máme syna Benjamína a canisterapeutickou labradorku Fidorku. Těší mě, že Mraveniště se pro nás všechny stalo místem, kde nám to dává smysl. Místem, kde rádi jsme a kam se rádi vracíme.

Martina Sofie Laskavá

martina.sofie.laskava@domraveniste.cz +420.737664284

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu.

Eva Veselá

+420.731111781

Velkou část svého profesního života jsem působila v mediální sféře. Protože jsem vždy měla velice blízko k přírodě, splnila jsem si svůj sen a před několika lety se odstěhovala z Hradce Králové na chalupu v Podkrkonoší. I když jsem již v důchodovém věku, chtěla bych být stále ještě ostatním lidem a zejména dětem nějakým způsobem užitečná, proto jsem ráda přijala nabídku zapojit se do kolektivu mladých a vzdělaných lidí. Mám tři děti a od nich sedm vnoučat, které jsou pro mne vším. Jak se říká: „U dětí se začíná a u dětí by se také mělo končit…“. Alternativní školní či předškolní výchova zaměřená mimo jiné i na kladný vztah k přírodě je v dnešní době počin, který by měl být ze všech stran podporován. Projekt Mraveniště je mi velice blízký svojí filozofií vyzdvihující hodnoty rodiny, rozvíjející přirozené dětské vnímání okolního světa, výchovou a vzděláváním dětí s vazbou na přírodu a dobrý vztah ke svému okolí i lidem. Přestože nejsem pedagog, věřím, že předškoláčkům i malým školákům zpříjemním jejich pobyt v tomto netradičním vzdělávacím zařízení.

Tereza Krtičková

tereza.krtickova@domraveniste.cz

V Mraveništi působím jako vedoucí stravování, k tomuto postu jsem se dostala v podstatě náhodou, o to víc jsem za něj ráda a jsem velmi vděčná, že můžu být součástí této komunity, která je, dle mého názoru, skvělou alternativou klasického školství. Stravu vnímám jako nedílnou a důležitou součást životního stylu každého z nás. Mým úkolem je, aby děti měli chutný a vyvážený jídelníček, snažím se proto v tomto rychle posouvajícím se oboru neustále vzdělávat, hledat nové možnosti, postupy a chutě či pojímat naší starou dobrou českou kuchyni modernějším způsobem. Aktuálně studuji na pedagogické fakultě univerzity v Hradci Králové, kam jsem nastoupila po dokončení ČLA v Trutnově. Mám velmi blízký vztah k dětem, přírodě a k dobrému a v neposlední řadě také zdravému jídlu, ve výčtu mých zájmů nesmí také chybět čtení knih, hudba a sport.