Eva Portychová, ředitelka, školní psycholožka a metodička prevence

V projektu Mraveniště jsem od jeho počátku a jsem vděčná za vše, co se do této doby podařilo společnými silami vybudovat. Jsem maminkou třech dětí a v profesní roli jsem se nejvíce věnovala oblasti školství jako poradenská a školní psycholožka. Zajímám se o osobnostní rozvoj, vztahy mezi lidmi a komunikaci, oslovuje mě celostní přístup. Ráda jsem venku, v pohybu i poklidu, mám ráda výlety, tanec, muziku a čtení knih.

Od září 2017 působím ve škole jako ředitelka a přeji si, aby se děti v naší škole cítily v bezpečí, aby mohly otevřeně komunikovat o svých pocitech a nápadech, aby se rozvíjely podle svých možností a učily se poznávat, spolupracovat a respektovat jinakost každého z nás. Dále si přeji, aby i celý školní tým dospělých uměl spolupracovat, radoval se z každého prožitého dne a jednotliví členové se cítili dobře a práce v Mraveništi je naplňovala. Těším se i na pokračování aktivního zapojení celých rodin a na společné spoluvytváření atmosféry v naší škole.

Zdeněk Portych, třídní učitel třídy I.

Provádět děti životem mě baví už vcelku hezkou řádku let. Asi první zkušenosti s dětmi jsem získal jako vedoucí na táboře, další cesta k dětem mě přivedla do role vychovatele v domově mládeže, poté jsem byl delší období učitelem na střední škole. Při vzpomínkách na ta léta se mi nejvíce vybavuje radost i nadšení, když se nám společně podařilo něco objevit, na něco přijít, především pak vlastním přičiněním dětí. Mám rád to kouzelné propojení, kdy spolu s dětmi vzájemně poznáváme nové věci, získáváme další zkušenosti a zážitky, kdy každý den je jiný. Za důležitou aktivitu v životě považuji cestování. Aktuálně v něm objevuji s našimi třemi malými dětmi zcela jiný náboj, než v dobách studií na vysoké škole, význam poznávání, potkávání nových lidí a učení se nových věcí jinak než z tepla domova ale zůstává :-) Velkou část mého života tvoří hudba, považuji ji za velký dar, který mě v životě potkal. Mám rád pohyb a sportovní aktivity, i když ho nyní neprovozuji zdaleka v takové míře jako dříve. Do týmových sportů se nebojím zařadit ani běhání, ve kterém mám v paměti mnoho společných radostných zážitků.

V Mraveništi se pohybuji od úplného počátku a během této doby, co jsem měl možnost setkávat se se vzděláváním těch nejmladších, mi právě toto dětské období začalo postupně více a více přirůstat k srdci. Často pozoruji děti s jakou chutí objevují něco nového. Je mi blízké, že o tom jaký bude mít člověk přístup ke vzdělávání a k životu, rozhodují mj. právě první roky strávené ve škole. Mým hlavním cílem je vytvořit bezpečné, férové a motivující prostředí, které bude děti přirozeně rozvíjet. Těším se na naše společné poznávání světa, radosti a překvapení, které nás budou potkávat na velké cestě životem. Budu šťastný, pokud se víc a víc dětí bude chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce.

Je mi ctí a cítím ohromné štěstí, že můžu touto cestou rozvíjet celý mraveništní projekt.

Michal Šafránek, třídní učitel třídy II., vychovatel v družině

Dnešní otevřený a rychle se rozvíjející svět je plný příležitostí, radostí, výzev i nástrah. Mraveniště je pro mě prostorem, který malým Mravenečkům pomůže se v tomto světě zorientovat, najít si své místo a stát se aktéry naší společnosti jednajícími zodpovědně vůči dnešní i budoucí generaci. Mám rád přírodu a krajinu kolem nás, zajímám se o dopravu a dopady lidských aktivit na životní prostředí. Pocházím z Prahy, gymnázium jsem však vystudoval ve francouzském Dijonu, část vysokoškolských studií jsem prožil ve švédském Stockholmu. Vystudoval jsem sociální geografii a regionální rozvoj doplněný o pedagogické vzdělání geografie a francouzštiny na Univerzitě Karlově v Praze. Rád poznávám místa neznámá i lidi odlišných kultur, stejně jako se rád procházím po loukách a lesích v okolí domova. Nejraději pěšky, na kole či vlakem jsem poznal nejen velkou část naší republiky, ale i evropské státy od severního polárního kruhu po jadran. Na kole jsme s mojí ženou Aničkou procestovali Nový Zéland od severu k jihu, pěšky jsme překonali zasněžená himalájská sedla a vlakem jsme dojeli z Tibetu přes Sibiř až pod vrcholky Krkonoš. Po návratu domů jsem nabyté zkušenosti využíval ve výuce zeměpisu, francouzštiny, angličtiny a tělesné výchovy. Rád trávím čas s dcerou Martičkou a manželkou Aničkou, zejména v přírodě, ať to jsou procházky lesem, přechody pohoří nebo jen práce na zahrádce. Pracuji s dětmi, protože to jsou duše plné energie, a inspirace i budoucnost našeho národa. Rád jim jdu příkladem a dělám průvodce, který pouze ukazuje směr, je však na nich, kudy se rozhodnou vydat. Poznal jsem různé vzdělávací systémy, odlišné přístupy k výchově i společnosti v různě rozvinutých společnostech, pracoval jsem s dětmi jako vedoucí turistického oddílu. Respekt a zodpovědné chování nejen vůči druhým lidem, ale i k planetě Zemi jako celku jsou pro mě nedocenitelnými hodnotami významnými pro naší i budoucí generaci. Oceňuji, že Mraveniště nabízí svým malým Mravenečkům respektující a partnerský přístup, vzdělání ve věkově různorodé skupině i plno aktivit propojených s reálným životem a vede děti k zodpovědnému chování k planetě Zemi.

Anna Šafránková, učitelka angličtiny

Do Mraveniště jsem se dostala prostřednictvím svého manžela Míši, který zde působí jako třídní učitel. Hned mě pohltila přátelská a pozitivní atmosféra a už mě nepustila. Vystudovala jsem fyziologii a anatomii rostlin na Přírodovědecké fakultě v Praze a pedagogické minimum biologie, které jsem nejprve zamýšlela jako “zadní vrátka”. Jakmile jsem si ale přičichla k pedagogice, věděla jsem, že je to práce pro mě. Na učení mě baví práce s dětmi, jejich energie, a to, že se člověk u toho vždy sám něco naučí. Mraveniště mám ráda pro jeho přátelský a respektující přístup k dětem a prostor pro jejich samostatný rozvoj. S manželem jsem rok žila na Novém Zélandu a poté cestovala domů skrz Asii. Z vlastní zkušenosti vím, že důležitější, než umět správně anglickou gramatiku, je nebát se promluvit cizím jazykem. Tím se snažím řídit ve svých hodinách angličtiny. Angličtinu jsem učila na jiné základní škole, děti v rozpětí od třetí do sedmé třídy, a těším se na další zážitky a zkušenosti. Kromě učení a cestování mě dále baví starat se o naši roční Martičku, hrát na akordeon a v ochotnickém divadle.

Vlasta Levová, asistentka pedagoga

Do Mraveniště mě přivedla chuť pracovat v týmu otevřených lidí s nadhledem, projekt samotný sleduji z povzdálí od jeho vzniku, do mravenčí mateřské školky chodí náš nejmladší syn.Vystudovala jsem geobotaniku na Karlově Univerzitě v Praze, už v době vysokoškolských studií mě začaly zajímat alternativy klasického vzdělávání, nejbližší mi byla waldorfská pedagogika. Několikrát jsem navštívila Letní akademii Asociace waldorfských mateřských škol, která mi v té době sloužila především jako inspirace pro výchovu mých tří dětí. S delším časovým odstupem stavím nad všechny metodiky lidský potenciál každého učitele. Mám ráda přírodu a pobyt venku a mnoho aktivit, s ním spojených jako je turistika, horolezectví, jízda kole, lyžích nebo na lodi, všechno ale spíš v "botanickém" tempu, řadím se ke kulhavým poutníkům. Zajímá mě i kultura ať už literatura, film, architektura, divadlo, tanec... Čím jsem starší, tím víc se zajímám o historii, především regionální a stará původní řemesla. Ráda cokoli vytvářím a čtu, ve slabých chvilkách i píšu. Sleduji literární tvorbu mladých začínajících autorů. Pocházím z Malých Svatoňovic a nyní už zase žiji s rodinou v Malých Svatoňovicích.

Michaela Lukšíčková, asistentka pedagoga

Krásný den, vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci. Absolvovala jsem kurz „využití volného času dětí “. Praxi s dětmi mám z Montessori školky, z dětských táborů a dětských akcí. V Markoušovicích v Mraveništi navštěvujeme se synem akce, kurzy a příměstské tábory teprve druhým rokem. Všechny akce jsme velmi příjemně prožili, byly tvořivé, s přesahem motivující, nápadité a přátelské. Jako asistentka pedagoga v Mravenčí škole pomáhám provázet děti. Jsem za tuto zkušenost velice vděčná a děkuji za možnost, být součástí jiného vzdělávání, než jakým jsem si prošla v dětství. Být součástí vzdělávání, které respektuje, podporuje tvořivost a prožitek. Vzdělávání, které dává podněty a pomáhá ke spolupráci žáků a také jejich odpovědnost vůči sobě i sobě navzájem. Energii nabírám v přírodě, u našich koček a prožitými okamžiky, které dělají radost. Ve volném čase se věnuji milované rodině a masážním terapiím, které praktikuji 16tým rokem. Hodně společných a radostných zážitků v Mraveništi přeji všem a děkuji.

Martina Sofie Laskavá, ekonomka

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu. Ráda pomáhám lidem a poskytuji služby v oblasti osobního poradenství (kineziologie).

Eva Veselá, výdej jídla

Velkou část svého profesního života jsem působila v mediální sféře. Protože jsem vždy měla velice blízko k přírodě, splnila jsem si svůj sen a před několika lety se odstěhovala z Hradce Králové na chalupu v Podkrkonoší. I když jsem již v důchodovém věku, chtěla bych být stále ještě ostatním lidem a zejména dětem nějakým způsobem užitečná, proto jsem ráda přijala nabídku zapojit se do kolektivu mladých a vzdělaných lidí. Mám tři děti a od nich sedm vnoučat, které jsou pro mne vším. Jak se říká: „U dětí se začíná a u dětí by se také mělo končit…“. Alternativní školní či předškolní výchova zaměřená mimo jiné i na kladný vztah k přírodě je v dnešní době počin, který by měl být ze všech stran podporován. Projekt Mraveniště je mi velice blízký svojí filozofií vyzdvihující hodnoty rodiny, rozvíjející přirozené dětské vnímání okolního světa, výchovou a vzděláváním dětí s vazbou na přírodu a dobrý vztah ke svému okolí i lidem. Přestože nejsem pedagog, věřím, že předškoláčkům i malým školákům zpříjemním jejich pobyt v tomto netradičním vzdělávacím zařízení.