Eva Portychová

eva.portychova@domraveniste.cz +420.737162461

V projektu Mraveniště jsem od jeho počátku a jsem vděčná za vše, co se do této doby podařilo společnými silami vybudovat. Jsem maminkou čtyř dětí a v profesní roli jsem se nejvíce věnovala oblasti školství jako poradenská a školní psycholožka. Zajímám se o osobnostní rozvoj, vztahy mezi lidmi a komunikaci, oslovuje mě celostní přístup. Ráda jsem venku, v pohybu i poklidu, mám ráda výlety, tanec, muziku a čtení knih.

Od září 2017 působím ve škole jako ředitelka a přeji si, aby se děti v naší škole cítily v bezpečí, aby mohly otevřeně komunikovat o svých pocitech a nápadech, aby se rozvíjely podle svých možností a učily se poznávat, spolupracovat a respektovat jinakost každého z nás. Dále si přeji, aby i celý školní tým dospělých uměl spolupracovat, radoval se z každého prožitého dne a jednotliví členové se cítili dobře a práce v Mraveništi je naplňovala. Těším se i na pokračování aktivního zapojení celých rodin a na společné spoluvytváření atmosféry v naší škole.

Zdeněk Portych

zdenek.portych@domraveniste.cz +420.737744511

Provádět děti životem mě baví už vcelku hezkou řádku let. Asi první zkušenosti s dětmi jsem získal jako vedoucí na táboře, další cesta k dětem mě přivedla do role vychovatele v domově mládeže, poté jsem byl delší období učitelem na střední škole. Při vzpomínkách na ta léta se mi nejvíce vybavuje radost i nadšení, když se nám společně podařilo něco objevit, na něco přijít, především pak vlastním přičiněním dětí. Mám rád to kouzelné propojení, kdy spolu s dětmi vzájemně poznáváme nové věci, získáváme další zkušenosti a zážitky, kdy každý den je jiný. Za důležitou aktivitu v životě považuji cestování. Aktuálně v něm objevuji s našimi čtyřmi dětmi zcela jiný náboj, než v dobách studií na vysoké škole, význam poznávání, potkávání nových lidí a učení se nových věcí jinak než z tepla domova ale zůstává :-) Velkou část mého života tvoří hudba, považuji ji za velký dar, který mě v životě potkal. Mám rád pohyb a sportovní aktivity, i když ho nyní neprovozuji zdaleka v takové míře jako dříve. Do týmových sportů se nebojím zařadit ani běhání, ve kterém mám v paměti mnoho společných radostných zážitků.

V Mraveništi se pohybuji od úplného počátku a během této doby, co jsem měl možnost setkávat se se vzděláváním těch nejmladších, mi právě toto dětské období začalo postupně více a více přirůstat k srdci. V roli průvodce v Mraveništi jsem již pátým rokem. Často pozoruji děti s jakou chutí objevují něco nového. Je mi blízké, že o tom jaký bude mít člověk přístup ke vzdělávání a k životu, rozhodují mj. právě první roky strávené ve škole. Mým hlavním cílem je vytvořit bezpečné, férové a motivující prostředí, které bude děti přirozeně rozvíjet. Těším se na naše společné poznávání světa, radosti a překvapení, které nás budou potkávat na velké cestě životem. Budu šťastný, pokud se víc a víc dětí bude chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce.

Je mi ctí a cítím ohromné štěstí, že můžu touto cestou rozvíjet celý mraveništní projekt.

Michal Šafránek

michal.safranek@domraveniste.cz

Dnešní otevřený a rychle se rozvíjející svět je plný příležitostí, radostí, výzev i nástrah. Mraveniště je pro mě prostorem, který malým Mravenečkům pomůže se v tomto světě zorientovat, najít si své místo a stát se aktéry naší společnosti jednajícími zodpovědně vůči dnešní i budoucí generaci. Mám rád přírodu a krajinu kolem nás, zajímám se o dopravu a dopady lidských aktivit na životní prostředí. Pocházím z Prahy, gymnázium jsem však vystudoval ve francouzském Dijonu, část vysokoškolských studií jsem prožil ve švédském Stockholmu. Vystudoval jsem sociální geografii a regionální rozvoj doplněný o pedagogické vzdělání geografie a francouzštiny na Univerzitě Karlově v Praze. Rád poznávám místa neznámá i lidi odlišných kultur, stejně jako se rád procházím po loukách a lesích v okolí domova. Nejraději pěšky, na kole či vlakem jsem poznal nejen velkou část naší republiky, ale i evropské státy od severního polárního kruhu po jadran. Na kole jsme s mojí ženou Aničkou procestovali Nový Zéland od severu k jihu, pěšky jsme překonali zasněžená himalájská sedla a vlakem jsme dojeli z Tibetu přes Sibiř až pod vrcholky Krkonoš. Po návratu domů jsem nabyté zkušenosti využíval ve výuce zeměpisu, francouzštiny, angličtiny a tělesné výchovy. Rád trávím čas s dcerou Martičkouy synem Karlíkem a manželkou Aničkou, zejména v přírodě, ať to jsou procházky lesem, přechody pohoří nebo jen práce na zahrádce. Pracuji s dětmi, protože to jsou duše plné energie, a inspirace i budoucnost našeho národa. Rád jim jdu příkladem a dělám průvodce, který pouze ukazuje směr, je však na nich, kudy se rozhodnou vydat. Poznal jsem různé vzdělávací systémy, odlišné přístupy k výchově i společnosti v různě rozvinutých společnostech, pracoval jsem s dětmi jako vedoucí turistického oddílu. Respekt a zodpovědné chování nejen vůči druhým lidem, ale i k planetě Zemi jako celku jsou pro mě nedocenitelnými hodnotami významnými pro naší i budoucí generaci. Oceňuji, že Mraveniště nabízí svým malým Mravenečkům respektující a partnerský přístup, vzdělání ve věkově různorodé skupině i plno aktivit propojených s reálným životem a vede děti k zodpovědnému chování k planetě Zemi.

Vlasta Levová

vlasta.levova@domraveniste.cz

Do Mraveniště mě přivedla chuť pracovat v týmu otevřených lidí s nadhledem, projekt samotný jsem sledovala z povzdálí od jeho vzniku, do mravenčí mateřské školky chodil náš nejmladší syn.Vystudovala jsem geobotaniku na Karlově Univerzitě v Praze, už v době vysokoškolských studií mě začaly zajímat alternativy klasického vzdělávání, nejbližší mi byla waldorfská pedagogika. Několikrát jsem navštívila Letní akademii Asociace waldorfských mateřských škol, která mi v té době sloužila především jako inspirace pro výchovu mých tří dětí. S delším časovým odstupem stavím nad všechny metodiky lidský potenciál každého učitele. Mám ráda přírodu a pobyt venku a mnoho aktivit, s ním spojených jako je turistika, horolezectví, jízda kole, lyžích nebo na lodi, všechno ale spíš v "botanickém" tempu, řadím se ke kulhavým poutníkům. Zajímá mě i kultura ať už literatura, film, architektura, divadlo, tanec... Čím jsem starší, tím víc se zajímám o historii, především regionální a stará původní řemesla. Ráda cokoli vytvářím a čtu, ve slabých chvilkách i píšu. Pocházím z Malých Svatoňovic, opsala jsem kruh přes Brno, Prahu a Trutnov zpátky do Studánky (Malých Svatoňovic), kde žiju se třemi dětmi a velkým bílým psem.

Anna Šafránková

anna.safrankova@domraveniste.cz

Do Mraveniště jsem se dostala prostřednictvím svého manžela Míši, který zde působí jako třídní učitel. Hned mě pohltila přátelská a pozitivní atmosféra a už mě nepustila. Vystudovala jsem fyziologii a anatomii rostlin na Přírodovědecké fakultě v Praze a pedagogické minimum biologie, které jsem nejprve zamýšlela jako “zadní vrátka”. Jakmile jsem si ale přičichla k pedagogice, věděla jsem, že je to práce pro mě. Na učení mě baví práce s dětmi, jejich energie, a to, že se člověk u toho vždy sám něco naučí. Mraveniště mám ráda pro jeho přátelský a respektující přístup k dětem a prostor pro jejich samostatný rozvoj. Láska k přírodním vědám mi zůstala, a proto učím přírodopis a fyziku. Spolu se školáky pomocí pokusů a mikroskopu objevujeme krásy a zákonitosti světa a já často žasnu spolu s nimi. Kromě zkoumání přírody mě baví hrát na akordeon a hrát v ochotnickém divadle. Svoje zkušenosti ze světa kultury předávám v předmětu Umění a kultura. Dalším předmětem, který ve škole učím je Člověk a svět práce. Tam zúročuji svoji praxi, jako hospodyňka a máma dvou dětí, kterou praktikuji už čtyři roky.

Jitka Bočarovová

jitka.bocarovova@domraveniste.cz

Mraveniště jsem dlouhodobě pozorovala z povzdálí a mám velkou radost, že jsem se stala jeho součástí. S prací s dětmi jsem se poprvé setkala jako rádce v junáku, kde dodnes působím. Touha po tvoření světa jako hezkého místa k žití a podpora druhých na jejich cestě životem mě dostala od založení lesního klubu, přes práci v odpoledním klubu na základní ScioŠkole až do Mraveniště. Hraji na kytaru, ráda cestuji, tvořím a hledám nové nápady. S dětmi podnikám cesty za dobrodružstvím, ve kterých se fantazii meze nekladou a nejraději mám volnou hru, která dává každému tolik prostoru, kolik potřebuje. Ze studií mě nejvíce ovlivnila Fakulta sociálních studií na Masarykově univerzitě a Montessori diplomový kurz.

Lenka Schwenke Petrová

lenka.schwenke.petrova@domraveniste.cz

Jmenuji se Lenka, narodila jsem se ve městě perníku, v Pardubicích. Práci s dětmi se věnuji již 27 let a stále mě to s dětmi velmi baví. Ve volném čase pořádáme tábory pro rodiče s dětmi.
Velmi mě těší, že se mohu zapojit mezi mravence v týmu Mraveniště jako učitelka mravenečků z první a druhé třídy. Chci s dětmi hravou a dobrodružnou formou pronikat do tajů českého jazyka a zažívat tvoření všeho druhu. Přeji si, aby měl mravenčí tým z práce radost a aby náš tým mohlo propojit také pevné přátelství.
Studuji vysokou školu speciální pedagogiky a sociální práce. Ráda čtu, zaměřuji se na dramatickou výchovu, naplňuje mě pozitivní atmosféra v mém nejbližším okolí a vzájemný respekt mezi lidmi. Zajímám se o květiny a ráda cestuji po krásách naší země se svými dětmi a naším věrným čtyřnohým kamarádem Boltem.
Motto: „Život je cesta…“

Michaela Baxová

michaela.baxova@domraveniste.cz

Pocházím z východních Čech a po letech cestování a života v zahraničí jsem se vrátila do rodného města. Vystudovala jsem učitelství pro 1.stupeň se zaměřením na hudební výchovu a již na vysoké škole jsem začala učit a prošla soukromým i státním školským systémem. Jsem vděčná za příležitost, která se mi v Mraveništi naskytla a těším se na práci v otevřeném a přátelském mravenčím kolektivu. Volný čas nejraději trávím s rodinou, společně cestujeme. Moji velkou vášní jsou cizí jazyky, historie a knihy.

Alexandra Kročilová

alexandra.krocilova@domraveniste.cz

Jmenuji se Saša a narodila jsem se v Ostravě. Práce s dětmi mi přišla od mládí smysluplná, proto jsem vystudovala střední pedagogickou školu a nejdřív pracovala v mateřské školce. Při studiích učitelství na Ostravské univerzitě jsem se dostala k horolezectví, což mě přimělo změnit bydliště. Usadili jsme se s manželem v Adršpachu, kde opečováváme dům, velikou zahradu, dvě děti a zvířátka. Učitelská práce mě stále baví a naplňuje. Ráda s dětmi objevuji svět a těší mě, když i děti škola baví. Ráda čtu, toulám se přírodou, lezu po skalách a hraju v amatérském divadle. Mraveniště mě okamžitě zaujalo úžasnou atmosférou, takže jsem hodně ráda, že jsem se stala součástí mravenčího týmu.

Terezie Mílová

terezie.milova@domraveniste.cz

Pocházím z Trutnova, kde jsem vyrůstala v obklopení místních hor, které mi jsou blízké dodnes. Nějaký čas jsem pobývala v Hradci Králové, kde jsem studovala střední a následně vysokou školu. Ale cesty mě přivedly zpátky do mé domoviny. Volný čas trávím nejraději venku u vody nebo s chutí poznávám nová místa. Ve škole mě baví zápal do řešení situací, které se nám každý den postaví do cesty. Jsem ráda, že mi Mraveniště umožnilo uplatnit svoje znalosti a zkušenosti v tomto příjemném vzdělávacím prostředí.
Motto: Učíme se navzájem a stoupáme výš

Miroslava Žižková

miroslava.zizkova@domraveniste.cz +420.777157475

Děti mě provázejí celým mým životem. Trávili jsme společný čas na dětských táborech, ale také ve škole, kde jsem pracovala jako pedagogická asistentka. Práce s dětmi je pro mě radostí. Je krásné sledovat, jak se učí uchopit život. S radostí se učím společně s nimi. Jsem maminkou dvou dcer. Mám velmi ráda přírodu, především les a všechny bytosti s ním spojené. Důležitou částí mé osoby je muzika. Ráda hraji na kytaru, nejraději společně s dětmi. Můžeme také vytvořit divadlo, malovat kulisy, budeme-li chtít. Těším se, až budeme v rámci družinových chvil zkoumat tajemství přírody a poznávat její kouzla. Je mi ctí, přidat se do mravenčího společenství. Vážím si toho, že jsem mohla potkat krásné lidi s otevřeným srdcem.

Markéta Turková

marketa.turkova@domraveniste.cz

Narodila jsem se v Trutnově, ale své dětství jsem prožila ve středočeském městečku Benátky nad Jizerou. Po prvním zaměstnání v Praze jsem se vrátila do svého rodného města Trutnova. A to hlavně pro klidnější život a krásnou krajinu.
Otázky kolem výchovy a vzdělání dětí mě přepadly až po narození prvního potomka. Dnes jsem již matkou tří dětí. První dítko navštěvuje ZŠ Mraveniště téměř od jejího založení. Mraveniště jsem tudíž pozorovala dlouho a hlavně s klidným srdcem. Jsem moc ráda, že i když státu a jeho institucím je stále ponecháno poslední slovo v zásadních záležitostech rozvoje vzdělávání, nemusí mít monopol v poskytování vzdělávacích služeb, což ještě před pár lety bylo nemyslitelné.
V současné době mimo jiné studuji na Filozofické fakultě v Hradci Králové, zahradničím, zabývám se genealogií a historií.

Motto: Už dávno bylo řečeno: „Cti otce svého i matkou svou!“ Já myslím, že máme k tomu přidat: A měj úctu k duši svého dítěte! Pamatuj na generace budoucí! (T.G.Masaryk)

Marta Semerádová

marta.semeradova@domraveniste.cz

Narodila jsem se roku 1986 v Praze, kde jsem prožila svých 25 let života. Dětství jsem strávila s rodinou ve Východních čechách u babičky na venkově, kde jsme krmili slepice, kočku, králíky, sušili seno a v létě spali pod širákem. Vystudovala jsem Ochranu přírody a Učitelství odborných předmětů na ČZU v Praze. Při tom jsem hrála divadlo, na klavír, na flétnu a florbal. Srdce mě ale táhlo k dětem. Několik let jsem proto lektorovala v ekocentrech environmentální výchovu pro mateřské školky. V Hradci Králové, kde jsem pár let žila, se mi splnilo mé velké přání-založit Lesní mateřskou školku, kde jsem několik let průvodcovala. Po narození syna mé kroky směrovaly do Podkrkonoší a uchvácená horama a jejich krásou, jsem zde již zakotvila.

Mám ráda respektující přístup k lidem, origami, zelené zahrady, bylinky, lidi s dobrým srdcem, píseň "Kometa" oprýskané zdi, knihy Františka Skály, přirozené věci, malá kina, netradiční umělecké prvky, Vánoce, sluníčko, les a cesty na koloběžce či vlakem:) Ve volném čase tvořím, muzicíruji a provádím lidi na cestě za změnou v oblasti zdraví, sebepéče a třídění dle Marie Kondo. Mám syna Benjamína a canisterapeutickou labradorku Fidu. Fascinuje mě oblast lidské psychiky a vztahů obecně. Právě proto průvodcuji dětem a ony mně. Těší mě, že Mraveniště se pro nás všechny stalo místem, kde nám to dává smysl. Místem, kde trávíme čas a můžeme si ho spolutvořit. A za to velké dík.

Lída Pacáková

lida.pacakova@domraveniste.cz

O Mraveništi jsem poprvé slyšela v době, když jsme hledali tu správnou školu pro naši dceru. Po první návštěvě mně bylo jasné, že to je to pravé ořechové a možná by bylo i pro mě, a tak jsem se začala zajímat o pracovní místo, které mi po půl roce spadlo z nebe a stala se ze mě téměř ze dne na den školní kuchařka.
Pocházím z Prahy, kde jsem studovala obor zahradnictví jak na SŠ tak na VŠ ČZU. Velkou část života jsem vrcholově sportovala (atletika, baseball). Po čase jsem začala trénovat baseball děti a zůstala u toho 5 let. Už od mala jsem ale věděla, že ve městě dlouho nezůstanu, a tak mě vítr zavál do Červeného Kostelce, kde nyní žiju. V podhůří jsem pracovala jako vedoucí zahradnictví a kavárny, kde se spojuje krásná myšlenka ,,od semínka po strávníka´´. Při mateřské dovolené jsem měla na starosti pěstování zeleniny, bylinek, a z toho tvoření dezertů, polévek, koláčů atd. Naučila jsem se permakulturu na zahradě, kde si pomáhají živočichové a rostliny vzájemnou spoluprací, a tu spolupráci mě baví pozorovat. Láska k vaření je mi dána i rodinnou výchovou a tradicí všechny pohostit, když se všichni sejdeme u jednoho stolu a rádi se vidíme.
Jsem nezlomná optimistka, která pevně věří, že vše se dá zvládnout.
Květiny, keře, stromy, děti a veselí lidé - to mi dává pocit domova a nyní ho nacházím v Mraveništi.

Martina Sofie Laskavá

martina.sofie.laskava@domraveniste.cz +420.737664284

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu.