18. 11. 2020–20. 11. 2020, Zdeněk Portych Škola

Vítejte opět v Mraveništi (třída I.)

Po téměř měsíci výuky na dálku jsme po významném svátku svobody a demokracie přivítali ve škole třídu mladších dětí - prvňáčky, druháčky i třeťáčky. Radostně jsme se vítali, sdělovali si zážitky, pohráli si v družině i jsme se podívali, co se nám podařilo doma z českého jazyka a matematiky. Větší část jsme trávili venku, psali jsme klacíkem názvy stromů nebo prvňáčci začáteční písmena. V altánu jsme si s Míšou Šaránkem připomněli za zvuku české hymny a Modlitby pro Martu období 17.listopadu 1989. Také nás navštívil Král Ota I. ze Země čtenářů a pasoval druháčky na zkušenější čtenáře. Ve čtvrtek jsme měli venkovní den a jeden z cílů dne bylo dosažení Zaječího vrchu. Cestou jsme řešili krokovací rovnice v matematice, hráli slovní fotbal, skládali správné pořadí vět v příběhu, dozvěděli se nové informace o lišejníku v “kamínkovém lese” a cestou poznávali stromy. Po obědě jsme si zaznamenali do výletníčku venkovní výpravu a shlédli příběh ježka “Pajdy”, kterého jsme si zkusili zároveň vytvořit z šiškových šupin. V pátek jsme se pustili už opět do práce v pracovních sešitech češtiny a matematiky. Také jsme se vzájemně inspirovali zápisy z výletníčku a nakonec se pustili do tvorby podzimního autoportrétu. Autoportréty můžete shlédnout v galerii.

Mezitím starší třída čtvrťáků, páťáků a šesťáků pokračovala ve výuce na dálku v online hodinách a samostatné práci. Většině se naštěstí daří dobře spolupracovat a jsme rádi, že se vidíme několikrát týdně alespoň tímto způsobem. Nejvíce se ale těšíme, až se budeme moci potkávat opět ve škole.

Blog

Škola