21. 1. 2019–25. 1. 2019, Zdeněk Portych Škola

Mluvíme spolu - pokračování

Tento týden jsme pokračovali v tématu “jak spolu mluvíme” a naše téma nás zavedlo k různým jazykům nebo k lidem s nějakým handicapem. Společně jsme mapovali, jak se nejlépe domluvit s neslyšícím, nevidomým nebo tělesně postiženým člověkem. Také jsme poslouchali a zkoumali různé jazyky z celého světa. Před středečním plaváním nás pak čekali scénky o (ne)dorozumění. A tak jsme přicházeli na to, jak k nedorozumění dochází a zkoušeli hledat možná řešení, aby k nim pokud možno nedocházelo.
V českém jazyce u mladších dětí postupujeme v rozvoji psaní i čtení, druháci procvičují druhy vět a starší děti slovní druhy. Baví nás i hry na rozvoj slovní zásoby a čtenářská dílna. V matematice ti nejmenší objevovali nové matematické prostředí hadů, starší přednost násobení před sčítáním a odčítáním a nejstarší pak řešili rovnice.

Ve škole jsme v tomto týdnu někteří strávili čas až do večerních hodin: v úterý proběhla beseda se zájemci o školu a ve čtvrtek pak dlouho očekávané “deskohraní” spolu s rodinami školáků. Těšíme se zase na příště:)

Blog

Škola