Provozní informace

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Provozní doba

Každý všední den od 7:30 do 15:30 hod.

Cena platná od 1. 4. 2022

Docházka je hrazena paušální částkou 4500,- Kč/měsíc

Sleva na sourozence

Při celotýdenní docházce sleva na sourozence 900 Kč/měsíc

Obědy

Úhrada stravného probíhá zálohově na bankovní účet: 9269704001/5500 s přiděleným variabilním symbolem od účetní.
Odhlášky strávníků z obědů je možné provádět nejpozději do 7:00 daného dne vyplněním formuláře níže.

Formulář k odhlášení obědů zde