Provozní informace

Základní škola Mraveniště je malou rodinnou školou komunitního typu v Markoušovicích. Poskytujeme vzdělávání od 1. do 9. ročníku.

Co můžete Vy a Vaše děti očekávat?

  • Zohlednění vývojového období dětí, jejich emoční a psychické kondice
  • Rozvoj nadání, talentu i kreativity dětí v rámci jejich jedinečnosti
  • Respektující pedagogický přístup využívající poznatky různých výchovných a pedagogických směrů (Začít spolu, Montessori, Waldorf, Respektovat a být respektován, Nevýchova apod.)
  • Posilování samostatnosti - díky věkově smíšené skupině přirozenou formou nápodoby a vzájemné podpory dětí různého věku
  • Pohyb v čisté přírodě Jestřebích hor a zdravé stravování
  • … a v neposlední řadě partnerský vztah mezi školou, rodinou a dětmi.

Průběh výuky a družiny

Výuka probíhá pro
od 8:15 (7:20) do 12:10 hod., resp. do 14:20 hod. (podle ročníku).

Družinu lze využít od 12:30 hod. do 15:30 hod.

Klademe velký důraz na pobyt v přírodě. Ve čtvrtek máme obvykle venkovní den, tj. celý den jsme buď mimo školu (výlet, exkurze, návštěva divadla atd.) nebo v jejím blízkém okolí (dle aktuálních možností). Podle možností i ostatní dny probíhá vždy alespoň část výuky v přírodě nebo v pohybu.

Stravování

Stravování je zajištěno v naší školní jídelně.

Školné

Příspěvek pro školní rok 2023/2024 je 34000 . Doporučená platba je přes účet měsíčně 3400 Kč, lze se ale domluvit i na placení více měsíců dopředu (např. pololetně).
Druhé a třetí dítě z rodiny má slevu 50 %, tj. příspěvek 17000 Kč/školní rok, každé další dítě řešíme individuálně.

V případě individuálního vzdělávání činí příspěvek 10 % z ročního školného.

Přestup do školy

Pokud máte zájem docházet do naší školy, ozvěte se, prosím, Evě Portychové - telefon 737 162 461 nebo na e-mail: skola@domraveniste.cz.
Informace k zápisu pro budoucí prvňáčky naleznete zde.