Provozní informace

Základní škola Mraveniště je malou rodinnou školou komunitního typu v Markoušovicích. Aktuálně máme otevřený 1. stupeň, ve školním roce 2020/2021 navážeme plynule 2. stupněm ZŠ.

Co můžete Vy a Vaše děti očekávat?

  • Zohlednění vývojového období dětí, jejich emoční a psychické kondice
  • Rozvoj nadání, talentu i kreativity dětí v rámci jejich jedinečnosti
  • Respektující pedagogický přístup využívající poznatky různých výchovných a pedagogických směrů (Začít spolu, Montessori, Waldorf, Respektovat a být respektován, Nevýchova apod.)
  • Posilování samostatnosti - díky věkově smíšené skupině přirozenou formou nápodoby a vzájemné podpory dětí různého věku
  • Pohyb v čisté přírodě Jestřebích hor a zdravé stravování
  • … a v neposlední řadě partnerský vztah mezi školou, rodinou a dětmi.

Průběh výuky a družina


Velikost jedné třídy je do 18 dětí. Výuka probíhá od 8:15 do 12:05 hod., resp. do 14:15 hod. (podle ročníku).

Družinu lze využít od 7:30 hod., odpoledne do 15:30 hod. (dřívější i pozdější odpolední čas vyzvedávání dětí řešíme individuálně dle potřeby).

Klademe velký důraz na pobyt v přírodě. Každý čtvrtek máme venkovní den, tj. celý den jsme mimo školu (výlet, exkurze, návštěva divadla atd.). Podle možností i ostatní dny probíhá vždy alespoň část výuky v přírodě nebo v pohybu.

Stravování

Stravování je zajištěno v naší školní jídelně.

Příspěvek na výuku

Příspěvek pro školní rok 2019/2020 se snižuje na částku 28000 (zahrnuje výuku a družinu). Doporučená platba je přes účet měsíčně 2800 Kč, lze se ale domluvit i na placení více měsíců dopředu (např. pololetně).

Druhé a třetí dítě z rodiny má slevu 50 %, tj. příspěvek 14000 Kč/školní rok, každé další dítě řešíme individuálně.

Kroužky

V tomto školním roce probíhá keramika pro děti.

Přestup do školy

Pokud máte zájem docházet do naší školy, ozvěte se, prosím, Evě Portychové - telefon 737 162 461 nebo na e-mail: skola@domraveniste.cz.

Stále je možný po dohodě přestup z jiných škol. Informace k zápisu pro budoucí prvňáčky naleznete zde.