Hlavní projekty Mraveniště z.s.

Školka

V naší mravenčí školce vycházíme z celostního přístupu ke světu a inspirujeme se různými pedagogickými směry. Děti dostávají prostor ke svobodné hře venku i v prostředí školky. Podporujeme rozvoj imaginace prostřednictvím přirozených hraček a pohádek. Školka je dětská skupina registrovaná u MPSV.

Podrobnosti

Škola

V Základní škole Mraveniště je pro nás důležité, aby se děti učily vlastní zkušeností. Díky individuálnímu přístupu a práci ve skupinkách zohledňujeme vývojové období dětí a jejich emoční a psychickou kondici. Ve věkově smíšené skupině se děti učí samostatnosti a rozvíjejí vzájemnou spolupráci.

Podrobnosti

Komunitní centrum

Přednášky · Brigády · Koncerty · Filmový klub · Řemeslné workshopy · Pletení z pedigu · Jóga a čchi kung · Keramika pro děti i dosplělé · Sportovní kroužek · Mravenčí umělecká škola · Sousedský bál · Letní příměstské tábory · Dětský bazárek · Tradiční slavnosti v průběhu ročního koloběhu

Podrobnosti

Poslední blogy / pravidelné zápisky z našich skupin

Plánované akce

25. 2. 2020
od 16:00 hod
v Markoušovice, náves
Markoušovický Masopust
slavnost
15. 3. 2020
od 17:00 hod
v Tělocvična Markoušovice
Taneční lekce před bálem
kurz
22. 3. 2020
od 17:00 hod
v Tělocvična Markoušovice
Taneční lekce před bálem
kurz
28. 3. 2020
od 20:00 hod
v Tělocvična Markoušovice
Sousedský bál
ples

Oznámení / provozní informace

28. 1. 2020 Walinka v roce 2020. Walinka bude v roce 2020 probíhat 1x za 14 dní v úterý od 10h. Podrobnosti viz Walinka

Komunitní aktivity

 • Jóga

  Nebylo by dobré se naučit dobře stát, sedět, chodit, zvedat břemena, sedat, vstávat ze sedu a lehu a vůbec – racionálně se pohybovat? Vždyť to jsou přece činnosti, které člověk dělá každý den. Jógu s panem Kopáčkem můžete v Mraveništi cvičit vždy ve čtvrtek v čase 16:30-18:00 hodin. Cvičení jógy se po týdnech střídá s Čchi kungem, který vede Veronika Kubjátová.

  Podrobnosti
 • Čchi-kung

  Čchi kung je cvičení, které má svůj původ v Číně a je součástí systému tradiční čínské filozofie, která nazírá tělo i ducha v jednotě a celistvosti. Čchi kung využívá tělesných pohybů, dechu a síly představivosti k aktivaci vnitřní energie. Vede nás k uvědomování si sebe sama a napojení na vnitřní proud života

  Podrobnosti
 • Walinka

  Walinka - pravidelný program určený minimravenečkům (dětem od 0 do 3 let) a jejich rodičům. Společně prožíváme přirozený koloběh roku v písničkách, říkadlech a divadýlkách. Na Walince také tvoříme a děti tak mají prostor vyzkoušet, poznat a prozkoumat různé druhy přírodních materiálů a dát prostor své bohaté fantazii.

  Podrobnosti
 • Keramika s Klárou pro děti

  V pedagogické činnosti se snažím vycházet z přirozené tvořivosti dětí, která je všem daná. Zároveň je chci naučit základním pravidlům práce s příslušným materiálem či technikou, aby své představě mohly dát konkrétní formu. Úspěchem bude, pokud během života o svou vrozenou tvořivost a hravost nepřijdou.

  Podrobnosti
 • Předškolní skupinky

  Předškolní skupinky v Mraveništi jsou určeny budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Jsou zaměřené na podporu základních dovedností pro rozvoj čtení, psaní a počítání hravou formou, na podporu sociálních vztahů a adaptaci na školní prostředí. Vítané jsou rodiny, které uvažují o docházce do ZŠ Mraveniště, ale kurz je určen všem, kteří o ně mají zájem a chystají se i do jiných škol.

  Podrobnosti
 • Maximravenci

  Do různých akcí Mraveniště se zapojují i lidé kolem důchodového věku - babičky (pra) a dědečkové (pra) z Markoušovic a okolí. Říkají si Maximravenci a i když v Mraveništi nemají žádné vnouče, rádi přiloží ruku k dílu. Podílejí se na úklidu a úpravách objektu i okolí budovy, pomáhají při organizaci například Sousedského bálu, Dětského bazárku, Masopustu, vánočních setkání, besed a podobně.

  Podrobnosti
 • Diskuzně-dokumentární večery

  Žijeme v době, kdy média zásadním způsobem ovlivňují naše vnímání světa. Otázkou je, do jaké míry jsou schopny nám poskytnout komplexní a objektivní obrázek toho, co se v našem světě děje. Chtěli bychom se postupně zabývat všemi tématy, která v současnosti považujeme za důležitá. Zároveň bychom rádi dali prostor i vašim tématům o kterých byste se rádi dozvěděli více.

  Podrobnosti