Mraveniště, z.s.

  • komunitní vzdělávací centrum
  • neziskový projekt ve veřejném zájmu
  • předškolní skupina, škola, kurzy a semináře pro všechny 
  • partnerský přístup
  • poznávání prožitkem
  • podporování vrozeného talentu a zvídavosti
  • častý pohyb v přírodě, zdravá strava
  • týmová spolupráce a zapojení rodiny
  • spolek založený rodiči

Zápis do ZŠ Mraveniště

Zápis do naší školy pro budoucí prvňáčky proběhne v pondělí 9. dubna 2018 v odpoledních hodinách. Zájemce prosíme, aby se přihlašovali prostřednictvím online formuláře níže. Po obdržení vyplněné přihlášky Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi a konkrétním časem zápisu.

I nadále k nám můžou přestupovat děti z vyšších ročníků. V případě zájmu o přestup z jiné školy kontaktujte, prosím, Evu Portychovou na tel. 737 162 461.

Další informace k zápisu zde.

 

    Blog školy


19.-24.2.2018 Mraveniště pod pěti kruhy aneb týden olympijský
 

Olympiáda v korejském Pchjongčchangu je v plném proudu a i mravenčí škola věnuje této události prostor. V olympijském týdnu jsme...
Přelomový týden mezi lednem a únorem a zároveň mezi prvním a druhým pololetím jsme věnovali rytmu v různém pojetí a významu.
 
Začali jsme povídáním a kreslením, co pro nás rytmus znamená, jaké rytmy prožíváme my a jaké vnímáme kolem sebe. Kreslili jsme tlukot srdce, hudební nástroje, přírodu i planetu Zemi. Dále jsme se věnovali matematice a češtině.

Blog dětské skupiny


 26.2.-2.3.2018 O Sedmero krkavcích

Tento týden byl opravdu mrazivý. Proto jsme zkracovali naše procházky a ve středu jsme dokonce místo ven zamířili do tělocvičny...

Sponzoring a podpora našeho projektu

Jako nezisková organizace uvítáme jakoukoliv podporu našeho projektu a pomoc se zdárnou realizací našich záměrů. Rozhodnete-li se podpořit náš projekt finančně, prosíme o zaslání finanční podpory na č.ú. 2700745563/2010. Pokud byste preferovali materiální podporu či dobrovolnickou činnost, velice ochotně Vám poskytneme seznam potřebných věcí a aktivit. Zároveň jsme schopni s Vámi podepsat darovací smlouvu či potvrzení o poskytnutém daru, na jehož základě si danou hodnotu můžete odečíst ze základu daně. Děkujeme Vám.

Mraveniště Markoušovice je projekt komunitního vzdělávacího centra, které nabízí alternativu ke klasickému systému vzdělávání. Zahrnuje předškolní skupinu i základní školu a dále také kurzy, besedy a semináře pro všechny věkové kategorie. Vzdělávací aktivity jsou založeny na respektujícím partnerském přístupu, zdravé stravě, pohybu, radosti, rozvoji vrozeného talentu, týmové spolupráci a zapojení rodiny. Cílem výuky a aktivit je podpořit a budovat vrozený talent, zvídavost, schopnost vlastního úsudku a rozhodování, odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, spolupráci ve skupině a radost z odvedené práce.