Mraveniště, z.s.

  • komunitní vzdělávací centrum
  • neziskový projekt ve veřejném zájmu
  • předškolní skupina, škola, kurzy a semináře pro všechny 
  • partnerský přístup
  • poznávání prožitkem
  • podporování vrozeného talentu a zvídavosti
  • častý pohyb v přírodě, zdravá strava
  • týmová spolupráce a zapojení rodiny
  • spolek založený rodiči

Zápis do ZŠ Mraveniště

V krásném slunečném odpoledni 9. dubna  jsme v naší škole přivítali pět budoucích prvňáčků, na které se už teď moc těšíme. Další dva budou mít odklad a přijdou si zápis užít  za rok. Těšíme se, že nás ve škole bude od září zase více a budeme spolu prožívat každodenní chvíle a dobrodružství.

Pokud je mezi vámi někdo, kdo více přemýšlíte o naší škole a zvažujete 1. třídu nebo přestup dítěte ve vyšším ročníku, ozvěte se nám a přijeďte se podívat, rádi vás přivítáme. Také rádi do naší školy zapíšeme školáky, kteří se chtějí vzdělávat v individuálním vzdělávání (tzv. domoškoláky:)

Za celý školní tým se na všechny těší Eva Portychová, tel. č. 737 162 461.

Další informace k zápisu zde.

 

   Blog školy


25.-28.6.2018 Předprázdnin ový
 

A je tu týden poslední, kterým mravence provázela příprava na vystoupení v rámci zahradní slavnosti. Každým dnem tedy školáci cvičili mravenčí písničku s velmi rozmanitým hudebním doprovodem a připravovali vnořené příběhy z libereckého výletu.
Začali jsme povídáním a kreslením, co pro nás rytmus znamená, jaké rytmy prožíváme my a jaké vnímáme kolem sebe. Kreslili jsme tlukot srdce, hudební nástroje, přírodu i planetu Zemi. Dále jsme se věnovali matematice a češtině.

Blog dětské skupiny

  

 21.5.-24.5.2018 O bílé laňce 

Tento týden jsme pozorovali lupami život v trávě, lezli po skalách, kreslili uhly, které jsme našli na ohništi po Čarodějnicích a také křídami. Děti vyráběly vystřihované kopretiny, plstěné taštičky, žábu, sluníčko a světélkující hvězdičky. 

 

 

Sponzoring a podpora našeho projektu

Jako nezisková organizace uvítáme jakoukoliv podporu našeho projektu a pomoc se zdárnou realizací našich záměrů. Rozhodnete-li se podpořit náš projekt finančně, prosíme o zaslání finanční podpory na č.ú. 2700745563/2010. Pokud byste preferovali materiální podporu či dobrovolnickou činnost, velice ochotně Vám poskytneme seznam potřebných věcí a aktivit. Zároveň jsme schopni s Vámi podepsat darovací smlouvu či potvrzení o poskytnutém daru, na jehož základě si danou hodnotu můžete odečíst ze základu daně. Děkujeme Vám.

Mraveniště Markoušovice je projekt komunitního vzdělávacího centra, které nabízí alternativu ke klasickému systému vzdělávání. Zahrnuje předškolní skupinu i základní školu a dále také kurzy, besedy a semináře pro všechny věkové kategorie. Vzdělávací aktivity jsou založeny na respektujícím partnerském přístupu, zdravé stravě, pohybu, radosti, rozvoji vrozeného talentu, týmové spolupráci a zapojení rodiny. Cílem výuky a aktivit je podpořit a budovat vrozený talent, zvídavost, schopnost vlastního úsudku a rozhodování, odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, spolupráci ve skupině a radost z odvedené práce.