Oznámení / provozní informace

15. 7. 2021 Hledáme učitele nebo učitelku pro 1. stupeň ZŠ na plný úvazek. Podrobnosti viz Rozšiřujeme pedagogický tým.

Hlavní projekty Mraveniště z.s.

Školka

V naší mravenčí školce vycházíme z celostního přístupu ke světu. Děti dostávají prostor ke svobodné hře venku i v prostředí školky. Podporujeme rozvoj imaginace a použití přirozených hraček. Školka je dětská skupina registrovaná u MPSV.

Podrobnosti

Škola

V Základní škole Mraveniště se děti učí vlastní zkušeností. V individuálním přístupu a práci ve skupinkách zohledňujeme vývojové období dětí. Ve věkově smíšené skupině se děti učí samostatnosti i vzájemné spolupráci.

Podrobnosti

Rodinné centrum

Rodinné centrum s dětským klubem Mraveneček nabízí co nejcitlivější a postupný přechod nejmenším dětem (od 3 let) z rodinného prostředí do společnosti, kde je třeba být sám sebou.

Podrobnosti

Komunitní aktivity

Přednášky · Brigády · Koncerty · Řemesla · Pletení z pedigu · Jóga a čchi kung · Keramika pro děti i dosplělé · Sousedský bál · Letní příměstské tábory · Dětský bazárek · Tradiční slavnosti v průběhu roku

Podrobnosti

Poslední blogy / pravidelné zápisky z našich skupin

Plánované akce

2. 8. 2021
od 7:30 hod
v Mraveniště
...aneb jak je dobré míti kliku
tábor

Komunitní aktivity

 • Jóga

  Nebylo by dobré se naučit dobře stát, sedět, chodit, zvedat břemena, sedat, vstávat ze sedu a lehu a vůbec – racionálně se pohybovat? Vždyť to jsou přece činnosti, které člověk dělá každý den. Jógu s panem Kopáčkem můžete v Mraveništi cvičit vždy ve čtvrtek v čase 16:30-18:00 hodin. Cvičení jógy se po týdnech střídá s Čchi kungem, který vede Veronika Kubjátová.

  Podrobnosti
 • Čchi-kung

  Čchi kung je cvičení, které má svůj původ v Číně a je součástí systému tradiční čínské filozofie, která nazírá tělo i ducha v jednotě a celistvosti. Čchi kung využívá tělesných pohybů, dechu a síly představivosti k aktivaci vnitřní energie. Vede nás k uvědomování si sebe sama a napojení na vnitřní proud života

  Podrobnosti
 • Walinka

  Walinka - pravidelný program určený minimravenečkům (dětem od 0 do 3 let) a jejich rodičům. Společně prožíváme přirozený koloběh roku v písničkách, říkadlech a divadýlkách. Na Walince také tvoříme a děti tak mají prostor vyzkoušet, poznat a prozkoumat různé druhy přírodních materiálů a dát prostor své bohaté fantazii.

  Podrobnosti
 • Keramika s Klárou pro děti

  V pedagogické činnosti se snažím vycházet z přirozené tvořivosti dětí, která je všem daná. Zároveň je chci naučit základním pravidlům práce s příslušným materiálem či technikou, aby své představě mohly dát konkrétní formu. Úspěchem bude, pokud během života o svou vrozenou tvořivost a hravost nepřijdou.

  Podrobnosti
 • Předškolní skupinky

  Předškolní skupinky v Mraveništi jsou určeny budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Jsou zaměřené na podporu základních dovedností pro rozvoj čtení, psaní a počítání hravou formou, na podporu sociálních vztahů a adaptaci na školní prostředí. Vítané jsou rodiny, které uvažují o docházce do ZŠ Mraveniště, ale kurz je určen všem, kteří o ně mají zájem a chystají se i do jiných škol.

  Podrobnosti
 • Maximravenci

  Do různých akcí Mraveniště se zapojují i lidé kolem důchodového věku - babičky (pra) a dědečkové (pra) z Markoušovic a okolí. Říkají si Maximravenci a i když v Mraveništi nemají žádné vnouče, rádi přiloží ruku k dílu. Podílejí se na úklidu a úpravách objektu i okolí budovy, pomáhají při organizaci například Sousedského bálu, Dětského bazárku, Masopustu, vánočních setkání, besed a podobně.

  Podrobnosti
 • Diskuzně-dokumentární večery

  Žijeme v době, kdy média zásadním způsobem ovlivňují naše vnímání světa. Otázkou je, do jaké míry jsou schopny nám poskytnout komplexní a objektivní obrázek toho, co se v našem světě děje. Chtěli bychom se postupně zabývat všemi tématy, která v současnosti považujeme za důležitá. Zároveň bychom rádi dali prostor i vašim tématům o kterých byste se rádi dozvěděli více.

  Podrobnosti