Komunitní aktivity

Jsme spolek zastřešující různorodé aktivity zejména v oblasti vzdělávání a to nejen dětí, ale i dospělých. V krásném prostředí Markoušovic na úpatí Jestřebích hor provozujeme dětskou skupinu, školu registrovanou u MŠMT, a jsme zároveň komunitním centrem pro rodiny
a lidi místní i přespolní.

Co nás spojuje? Touha zajistit dětem i nám samotným zdravé a přirozené prostředí pro osobitý rozvoj, vztah k přírodě, lidem a místu, kde žijeme. Organizujeme přednášky, besedy, koncerty, filmový klub, ale nechceme se jen vzdělávat, chceme se spolu také setkávat. Proto pořádáme i různé společenské akce a slavnosti zrcadlící koloběh roku.