Diskuzně-dokumentární večery

Žijeme v době, kdy média zásadním způsobem ovlivňují naše vnímání světa. Otázkou je, do jaké míry jsou schopny nám poskytnout komplexní a objektivní obrázek toho, co se v našem světě děje. Poslední dobou se ve společnosti objevuje celá řada kontroverzních témat, která polarizují naši společnost, čímž vzniká celá řada ostrých diskuzí. Žijeme v rychlé době. Lidé se naučili ochotněji přijímat informace pouze z titulků článků a nejčastěji z bulvárních médií, které mají tendenci ukázat jen část skutečnosti a tím celou pravdu zkreslit. Dost často si lidé utváří neúplnou vizi skutečnosti a tu pak považují za pravdu pravdoucí. S příchodem sociálních sítí, se pak tyto zkreslené informace šíří ještě rychleji. Navíc při neosobních diskuzích na sociálních sítí se lidé častěji až skoro nenávistně vyjadřují k jiným názorům, než sami považují za pravdu. Tím se ostrá polarizace v naší společnosti ještě prohlubuje. Způsob jak tomuto vyhrocení názorů ve společnosti předejít může být zkoumání daných témat do hloubky a z různých úhlů pohledu.

Tento průzkum do hloubky a z mnoha stran bychom rádi nabídli účastníkům našich diskuzně dokumentárních večerů. Chtěli bychom se postupně zabývat všemi tématy, která v současnosti považujeme za důležitá. Zároveň bychom rádi dali prostor i vašim tématům o kterých byste se rádi dozvěděli více.

Diskuzně dokumentární večery se konají pravidelně jednou za tři měsíce.

Pro více informací kontaktujte Petra Bednáře, 774 700 023.