O Mravenčí škole

Základní škola Mraveniště je malou rodinnou školou komunitního typu v Markoušovicích, která poskytuje ucelené základní vzdělávání od 1. do 9. ročníku.

Vzděláváme se ve věkově smíšených třídách/skupinách, respektujeme jedinečnost každého z nás, podporujeme tvořivost, samostatnost, odpovědnost a spolupráci. Využíváme slovní hodnocení i sebehodnocení. Učíme se prožitkem, v souvislostech, projektovým vyučováním a co nejvíce v přírodě a v pohybu.

Jsme škola otevřená zájemcům z blízkého i vzdálenějšího okolí.