Orgány školy

Chcete-li nás kontaktovat, využijte údajů v sekci Kontakt.

Ředitelka Základní školy Mraveniště

  • Mgr. Eva Portychová

Školská rada Základní školy Mraveniště

Složení školské rady na školní rok 2019/2020 a 2020/2021:

  • MgA. Kristýna Taübelová, PhD. - zástupce zákonných zástupců
  • Mgr. Michal Šafránek - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Veronika Kubjátová - zástupce zřizovatele

Rada školské právnické osoby Základní školy Mraveniště

  • Ondřej Němeček
  • Bc. Jakub Kubját
  • Šárka Janatová Grulichová
  • Lada Nevečeřalová