Eva Portychová, ředitelka, školní psycholožka a metodička prevence

V projektu Mraveniště jsem od jeho počátku a jsem vděčná za vše, co se do této doby podařilo společnými silami vybudovat. Jsem maminkou třech dětí a v profesní roli jsem se nejvíce věnovala oblasti školství jako poradenská a školní psycholožka. Zajímám se o osobnostní rozvoj, vztahy mezi lidmi a komunikaci, oslovuje mě celostní přístup. Ráda jsem venku, v pohybu i poklidu, mám ráda výlety, tanec, muziku a čtení knih.

Od září 2017 působím ve škole jako ředitelka a přeji si, aby se děti v naší škole cítily v bezpečí, aby mohly otevřeně komunikovat o svých pocitech a nápadech, aby se rozvíjely podle svých možností a učily se poznávat, spolupracovat a respektovat jinakost každého z nás. Dále si přeji, aby i celý školní tým dospělých uměl spolupracovat, radoval se z každého prožitého dne a jednotliví členové se cítili dobře a práce v Mraveništi je naplňovala. Těším se i na pokračování aktivního zapojení celých rodin a na společné spoluvytváření atmosféry v naší škole.

Zdeněk Portych, třídní učitel třídy I.

Provádět děti životem mě baví už vcelku hezkou řádku let. Asi první zkušenosti s dětmi jsem získal jako vedoucí na táboře, další cesta k dětem mě přivedla do role vychovatele v domově mládeže, poté jsem byl delší období učitelem na střední škole. Při vzpomínkách na ta léta se mi nejvíce vybavuje radost i nadšení, když se nám společně podařilo něco objevit, na něco přijít, především pak vlastním přičiněním dětí. Mám rád to kouzelné propojení, kdy spolu s dětmi vzájemně poznáváme nové věci, získáváme další zkušenosti a zážitky, kdy každý den je jiný. Za důležitou aktivitu v životě považuji cestování. Aktuálně v něm objevuji s našimi třemi malými dětmi zcela jiný náboj, než v dobách studií na vysoké škole, význam poznávání, potkávání nových lidí a učení se nových věcí jinak než z tepla domova ale zůstává :-) Velkou část mého života tvoří hudba, považuji ji za velký dar, který mě v životě potkal. Mám rád pohyb a sportovní aktivity, i když ho nyní neprovozuji zdaleka v takové míře jako dříve. Do týmových sportů se nebojím zařadit ani běhání, ve kterém mám v paměti mnoho společných radostných zážitků.

V Mraveništi se pohybuji od úplného počátku a během této doby, co jsem měl možnost setkávat se se vzděláváním těch nejmladších, mi právě toto dětské období začalo postupně více a více přirůstat k srdci. Často pozoruji děti s jakou chutí objevují něco nového. Je mi blízké, že o tom jaký bude mít člověk přístup ke vzdělávání a k životu, rozhodují mj. právě první roky strávené ve škole. Mým hlavním cílem je vytvořit bezpečné, férové a motivující prostředí, které bude děti přirozeně rozvíjet. Těším se na naše společné poznávání světa, radosti a překvapení, které nás budou potkávat na velké cestě životem. Budu šťastný, pokud se víc a víc dětí bude chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce.

Je mi ctí a cítím ohromné štěstí, že můžu touto cestou rozvíjet celý mraveništní projekt.

Veronika Kubjátová, předsedkyně spolku

Od mé prvotní myšlenky založit celostní školku už uplynulo několik let. Po celou dobu věnuji svůj čas a energii tomu, aby se z myšlenky stala dlouhodobě udržitelná realita. Paleta věcí o které se od samého počátku starám je velmi rozmanitá od přijímání lidí do týmu, navazování kontaktů a propojování rodin, shánění financí, přes koordinaci stavebních prací, vybavování prostor, administrativní záležitosti, až po vaření obědů či přípravu svačinek.

Založení školky bylo a stále pro mě osobně je příležitost učit se, poznávat, praktikovat respektující přístup uvnitř spolku i navenek, radovat se z láskyplného prostředí a atmosféry, kterou můžeme v Mraveništi zažívat. Jsem domorodec a jsem ráda, že právě Markoušovice mají tu čest hostit Mraveniště, protože si ve vzájemném vztahu mají co předávat.

Jakub Kubját, člen rady

Pocházím z Valašska a vystudoval jsem Finance na Slezské univerzitě Opava. Financím a obchodu se věnuji doposud při budování vlastní firmy. Volný čas rád trávím s rodinou, cestuji, provozuji celou řadu sportů a zapojuji se do projektů a akcí, které přispívají k setkávání lidí a kde můžu realizovat své nápady. Ve spolku Mraveniště pomáhám zejména při zajištění podpory dalších subjektů z regionu a materiálním zajištění. Věřím, že to co nás doma a ve škole naučili, je jen jeden způsob jak se věci dají dělat, ale ve skutečnosti jich existuje mnohem víc, stačí se dívat okolo.

Petra Němečková Stypová, člen rady

Jmenuji se Petra Němečková Stypová a do Mraveniště jsem se dostala skrze snahu založit v Trutnově waldorfskou školu a také díky Walince – kroužku pro rodiče a předškolkové děti, který jsem vedla v trutnovském MC Karolínka. Walinka se již teď přestěhovala do Markoušovic, ostatně jako celá naše rodina. Jsem maminkou tří holek, které všechny nacházejí v Mraveništi vzdělání a svou smečku větších a menších kamarádů.
Já sama mám za sebou vystudovanou kulturní publicistiku na VOŠP v Praze a španělskou a portugalskou filologii na UP v Olomouci, jazyky však pro mne nikdy nebyly cílem, ale spíš prostředkem, jak se dostat k tomu co mě zajímá. Absolvovala jsem studijní pobyty ve Španělsku, Brazílii a Francii, pár let lektorování španělštiny a češtiny pro cizince a krátkou úsměvnou kariéru vedoucí oddělení španělštiny a češtiny pro cizince na Metropolitní univerzitě Praha, kterou jsem ukončila rozhodnutím nastoupit jako sociální a pečující pracovník do chráněné dílny Eliáš. Za těmito úspěšnými životními kotrmelci vděčím především několika letům na Akademii sociálního umění Tabor a jednomu roku waldorfského semináře, obojí mě naučilo následovat sny, vnímat souvislosti, pracovat ve společenství a důvěřovat pohádkám. Pohádky jsou potravou a lékem pro lidskou duši, ráda je vyprávím a divadelně ztvárňuji a beru to jako své poslání, protože vidím, jak moc jim děti v dnešní přetechnizované době potřebují naslouchat. Jsem ráda, že jsem v Mraveništi potkala spřízněné duše, které to vnímají podobně a pomáhají vytvářet prostor, ve kterém se děti mohou zdravě a šťastně vyvíjet.

Ondřej Němeček, člen rady

Do Mraveniště mě přivedlo přání, aby moje děti vyrůstaly v prostředí smysluplných mezilidských vztahů překračujích hranice jedné rodiny. Přál jsem si, aby se setkaly s inspirujícími osobnostmi a na základě toho mohla sílit i jejich vlastní osobnost a schopnost spolupráce s ostatními. Postupně jsme se s rodinou více a více zapojovali do aktivit spolku až jsme se v létě 2017 do Markoušovic přestěhovali.

V současné době v Mraveništi působím jako příležitostný muzikant a mým přáním je, aby se v Mraveništi pravidelně muzicírovalo, zpívalo a tancovalo a aby zde obecně žila řemesla a umění. Z těchto důvodů jsem se také podílel na přípravě divadel v rámci MUŠKy. Mimoto pomáhám v Mraveništi s elektronickou agendou, přípravou propagační grafiky a momentálně také jako tvůrce nového webu.

Martina Sofie Laskavá, ekonomka

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu. Ráda pomáhám lidem a poskytuji služby v oblasti osobního poradenství (kineziologie).