Eva Portychová

eva.portychova@domraveniste.cz +420.737162461

Celý svůj dosavadní život se pohybuji v kontaktu s lidmi a dětmi, nejvíce v oblasti školství. Po studiu na vysoké škole jsem několik let pracovala jako poradenská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně a později jako školní psycholožka na střední škole. Teď máme s manželem dvě děti školkového věku a je pro nás aktuální téma školy. Přejeme si, aby děti ve škole dál rozvíjely svou jedinečnost, byly aktivní, spolupracující, zodpovědné, objevovaly s radostí svět a žily v souladu s rytmy a řádem přírody. Jsem proto vděčná, že se v Mraveništi v Markoušovicích sešla skupina podobně smýšlejících rodin z blízkého okolí, která chce vizi radostného vzdělávání pro všechny generace naplňovat, žít ji a inspirovat tak další. Baví mě sdružovat lidi, dávat energii smysluplným věcem a hledat harmonii v různých oblastech našeho žití.

Zdeněk Portych

zdenek.portych@domraveniste.cz

Vystudoval jsem geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia i po něm jsem se kromě cestování a různých profesí věnoval roli vychovatele, která mě posléze přivedla k učitelství - nejprve především zeměpisu a informatiky a poté již konečně k učitelství 1. stupně. Rád v Mraveništi zúročím své postřehy ze školství a vzdělávání dětí i dospělých, pomůžu s tvorbou webu a další prezentací. Budu šťastný, pokud se moje děti budou chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce. Svůj volný čas momentálně dělím mezi rodinu, hudbu a věci s tím spojené. S chutí se zapojuji do akcí a projektů, o kterých si myslím, že mají smysl a dělají radost nejen mně, ale i ostatním.

Ondřej Němeček

ondrej.nemecek@domraveniste.cz +420.774281915

Do Mraveniště mě přivedlo přání, aby moje děti vyrůstaly v prostředí smysluplných mezilidských vztahů překračujích hranice jedné rodiny. Přál jsem si, aby se setkaly s inspirujícími osobnostmi a na základě toho mohla sílit i jejich vlastní osobnost a schopnost spolupráce s ostatními. Postupně jsme se s rodinou více a více zapojovali do aktivit spolku až jsme se v létě 2017 do Markoušovic přestěhovali.

V současné době v Mraveništi působím jako příležitostný muzikant a mým přáním je, aby se v Mraveništi pravidelně muzicírovalo, zpívalo a tancovalo a aby zde obecně žila řemesla a umění. Z těchto důvodů jsem se také podílel na přípravě divadel v rámci MUŠKy. Mimoto pomáhám v Mraveništi s elektronickou agendou, přípravou propagační grafiky a momentálně také jako tvůrce nového webu.

Petra Všetečková

petra.vseteckova@domraveniste.cz

Působení v Mraveništi je pro mě jako návrat domů, jako když najdete místo, kde můžete spočinout, být sami sebou a dělat vše tak, jak umíte nejlépe. Vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci, prošla kurzy Respektování a Nevýchovy, práce s emocemi a řadu dalších a to vše testovala v praxi. Život mě zavál na spoustu pestrých míst a umožnil mi načerpat řadu různorodých zkušeností, v rámci mého působení ve vzdělávání jsem měla možnost pracovat s dětmi i s dospělými. Největší zvrat v mém životě ale způsobily mé dvě děti, které mě denně inspirují k dalšímu sebepoznávání a ukazují mi, že existují i jiné způsoby a možnosti výchovy, než jen ty, které známe z dětství. Že to není o tom, kdo s koho, ale že jsme v tom spolu. V Mraveništi jsem se nejprve podílela na přípravě Walinky pro nejmenší Mravenečky a následně působila jako průvodce dětí ve školce. Mým záměrem je pomáhat tvořit bezpečné prostředí, ve kterém se děti mohou svobodně rozvíjet, být samy sebou, učit se, i chybovat. Baví mě psychologie a objevování skrytých souvislostí, sílu čerpám v přírodě, mám ráda jógu, tanec a volné tvoření, při kterém může promlouvat naše duše. Do Markoušovic dojíždíme z Trutnova.

Eva Michlová

eva.michlova@domraveniste.cz +420.605579551

Jmenuji se Eva a jak už mé jméno napovídá miluji život. Ke všemu živému přistupuji s pokorou a vírou, že každý má na světě své místo a poslání. Právě tato životní filosofie mě přivedla i k mému studiu a předchozímu zaměstnání, jehož hlavní náplní byla péče o mentálně postižené osoby. Práce s touto specifickou skupinou osob mě naučila trpělivosti a otevřenosti rozvíjet i drobné dovednosti a schopnosti druhých. Během svého života jsem okusila i jiné obory a žila v Praze, ale můj zarytý patriotismus, vztah k Trutnovsku a touha „dělat zase něco smysluplného“ mě přivedl zpět.
Dnes jsem maminkou dvou dětí. Společně objevujeme zákonitosti přírody i lidského soužití, které mé děti vedou k respektu ke všemu živému a odpovědnosti. Věřím, že tak jako u mých dětí, pomohu objevovat svět i Mravenečkům. Jsem společenská, mám ráda přírodu, zvířata, nejvíce žáby, houbaření, stanování, bylinky, tvoření, hudbu, lípy v květu, ráda jezdím na výlety a poznávám nová místa.

Veronika Kubjátová

veronika.kubjatova@domraveniste.cz +420.737659513

Od mé prvotní myšlenky založit celostní školku už uplynulo několik let. Po celou dobu věnuji svůj čas a energii tomu, aby se z myšlenky stala dlouhodobě udržitelná realita. Paleta věcí o které se od samého počátku starám je velmi rozmanitá od přijímání lidí do týmu, navazování kontaktů a propojování rodin, shánění financí, přes koordinaci stavebních prací, vybavování prostor, administrativní záležitosti, až po vaření obědů či přípravu svačinek.

Založení školky bylo a stále pro mě osobně je příležitost učit se, poznávat, praktikovat respektující přístup uvnitř spolku i navenek, radovat se z láskyplného prostředí a atmosféry, kterou můžeme v Mraveništi zažívat. Jsem domorodec a jsem ráda, že právě Markoušovice mají tu čest hostit Mraveniště, protože si ve vzájemném vztahu mají co předávat.

Jakub Kubját

jakub.kubjat@domraveniste.cz

Pocházím z Valašska a vystudoval jsem Finance na Slezské univerzitě Opava. Financím a obchodu se věnuji doposud při budování vlastní firmy. Volný čas rád trávím s rodinou, cestuji, provozuji celou řadu sportů a zapojuji se do projektů a akcí, které přispívají k setkávání lidí a kde můžu realizovat své nápady. Ve spolku Mraveniště pomáhám zejména při zajištění podpory dalších subjektů z regionu a materiálním zajištění. Věřím, že to co nás doma a ve škole naučili, je jen jeden způsob jak se věci dají dělat, ale ve skutečnosti jich existuje mnohem víc, stačí se dívat okolo.

Martina Sofie Laskavá

martina.sofie.laskava@domraveniste.cz +420.737664284

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu.