Veronika Kubjátová, předsedkyně spolku

Od mé prvotní myšlenky založit celostní školku už uplynulo několik let. Po celou dobu věnuji svůj čas a energii tomu, aby se z myšlenky stala dlouhodobě udržitelná realita. Paleta věcí o které se od samého počátku starám je velmi rozmanitá od přijímání lidí do týmu, navazování kontaktů a propojování rodin, shánění financí, přes koordinaci stavebních prací, vybavování prostor, administrativní záležitosti, až po vaření obědů či přípravu svačinek.

Založení školky bylo a stále pro mě osobně je příležitost učit se, poznávat, praktikovat respektující přístup uvnitř spolku i navenek, radovat se z láskyplného prostředí a atmosféry, kterou můžeme v Mraveništi zažívat. Jsem domorodec a jsem ráda, že právě Markoušovice mají tu čest hostit Mraveniště, protože si ve vzájemném vztahu mají co předávat.

Eva Portychová, člen rady

Celý svůj dosavadní život se pohybuji v kontaktu s lidmi a dětmi, nejvíce v oblasti školství. Po studiu na vysoké škole jsem několik let pracovala jako poradenská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně a později jako školní psycholožka na střední škole. Teď máme s manželem dvě děti školkového věku a je pro nás aktuální téma školy. Přejeme si, aby děti ve škole dál rozvíjely svou jedinečnost, byly aktivní, spolupracující, zodpovědné, objevovaly s radostí svět a žily v souladu s rytmy a řádem přírody. Jsem proto vděčná, že se v Mraveništi v Markoušovicích sešla skupina podobně smýšlejících rodin z blízkého okolí, která chce vizi radostného vzdělávání pro všechny generace naplňovat, žít ji a inspirovat tak další. Baví mě sdružovat lidi, dávat energii smysluplným věcem a hledat harmonii v různých oblastech našeho žití.

Zdeněk Portych, člen rady

Vystudoval jsem geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Během studia i po něm jsem se kromě cestování a různých profesí věnoval roli vychovatele, která mě posléze přivedla k učitelství - nejprve především zeměpisu a informatiky a poté již konečně k učitelství 1. stupně. Rád v Mraveništi zúročím své postřehy ze školství a vzdělávání dětí i dospělých, pomůžu s tvorbou webu a další prezentací. Budu šťastný, pokud se moje děti budou chtít vzdělávat s chutí, radostí a vlastní touhou po poznání, a ne jen z důvodu, že se to po nich chce. Svůj volný čas momentálně dělím mezi rodinu, hudbu a věci s tím spojené. S chutí se zapojuji do akcí a projektů, o kterých si myslím, že mají smysl a dělají radost nejen mně, ale i ostatním.

Jakub Kubját, člen rady

Pocházím z Valašska a vystudoval jsem Finance na Slezské univerzitě Opava. Financím a obchodu se věnuji doposud při budování vlastní firmy. Volný čas rád trávím s rodinou, cestuji, provozuji celou řadu sportů a zapojuji se do projektů a akcí, které přispívají k setkávání lidí a kde můžu realizovat své nápady. Ve spolku Mraveniště pomáhám zejména při zajištění podpory dalších subjektů z regionu a materiálním zajištění. Věřím, že to co nás doma a ve škole naučili, je jen jeden způsob jak se věci dají dělat, ale ve skutečnosti jich existuje mnohem víc, stačí se dívat okolo.

Petra Němečková Stypová, člen rady

Jmenuji se Petra Němečková Stypová a do Mraveniště jsem se dostala skrze snahu založit v Trutnově waldorfskou školu a také díky Walince – kroužku pro rodiče a předškolkové děti, který jsem vedla v trutnovském MC Karolínka. Walinka se již teď přestěhovala do Markoušovic, ostatně jako celá naše rodina. Jsem maminkou tří holek, které všechny nacházejí v Mraveništi vzdělání a svou smečku větších a menších kamarádů.
Já sama mám za sebou vystudovanou kulturní publicistiku na VOŠP v Praze a španělskou a portugalskou filologii na UP v Olomouci, jazyky však pro mne nikdy nebyly cílem, ale spíš prostředkem, jak se dostat k tomu co mě zajímá. Absolvovala jsem studijní pobyty ve Španělsku, Brazílii a Francii, pár let lektorování španělštiny a češtiny pro cizince a krátkou úsměvnou kariéru vedoucí oddělení španělštiny a češtiny pro cizince na Metropolitní univerzitě Praha, kterou jsem ukončila rozhodnutím nastoupit jako sociální a pečující pracovník do chráněné dílny Eliáš. Za těmito úspěšnými životními kotrmelci vděčím především několika letům na Akademii sociálního umění Tabor a jednomu roku waldorfského semináře, obojí mě naučilo následovat sny, vnímat souvislosti, pracovat ve společenství a důvěřovat pohádkám. Pohádky jsou potravou a lékem pro lidskou duši, ráda je vyprávím a divadelně ztvárňuji a beru to jako své poslání, protože vidím, jak moc jim děti v dnešní přetechnizované době potřebují naslouchat. Jsem ráda, že jsem v Mraveništi potkala spřízněné duše, které to vnímají podobně a pomáhají vytvářet prostor, ve kterém se děti mohou zdravě a šťastně vyvíjet.

Ondřej Němeček, člen rady

Do Mraveniště mě přivedlo přání, aby moje děti vyrůstaly v prostředí smysluplných mezilidských vztahů překračujích hranice jedné rodiny. Přál jsem si, aby se setkaly s inspirujícími osobnostmi a na základě toho mohla sílit i jejich vlastní osobnost a schopnost spolupráce s ostatními. Postupně jsme se s rodinou více a více zapojovali do aktivit spolku až jsme se v létě 2017 do Markoušovic přestěhovali.

V současné době v Mraveništi působím jako příležitostný muzikant a mým přáním je, aby se v Mraveništi pravidelně muzicírovalo, zpívalo a tancovalo a aby zde obecně žila řemesla a umění. Z těchto důvodů jsem se také podílel na přípravě divadel v rámci MUŠKy. Mimoto pomáhám v Mraveništi s elektronickou agendou, přípravou propagační grafiky a momentálně také jako tvůrce nového webu.

Martina Sofie Laskavá, ekonomka

V Mraveništi působím jako účetní, pokladní, zpracovávám žádosti o granty a dotace. Vystudovala jsem obchodní akademii a poté vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Pracovala jsem v médiích, dále jako překladatelka, v centru pro zdravotně postižené jako projektový manažer a lektorka volnočasových aktivit (jóga, orientální tanec). Nějaký čas jsem strávila v Anglii jako au-pair, kde jsem se starala o děti a studovala angličtinu. Po dlouhodobém působení v Hradci Králové jsem se rozhodla vrátit se do Podkrkonoší a být tak blíže přírodě. Ve volném čase jezdím na kole, ráda vařím a peču, miluju přírodu, zajímám se o alternativní terapie a přírodní léčbu. Ráda pomáhám lidem a poskytuji služby v oblasti osobního poradenství (kineziologie).