8. 1. 2024–12. 1. 2024, Eva Bittnerová Škola

Svět ve válce (Třída VIII. a IX.)

Kdo byl Neville Chamberlain, Édouard Daladier nebo Emil Hácha? Jak začala druhá světová válka? Kde jsou Gliwice a co se tam stalo? Jaké jsou její hlavní milníky? Sledovali jsme videa, pracovali s dokumenty, hráli hry.
Ve fyzice jsme prozkoumali čidla pro měření teploty a tlaku. Využili jsme je na jednoduché pokusy. Jak se mění teplota při vypařování nebo chemických reakcích? A jak to vše vypadá zapsané v grafu. To vše jsme si vyzkoušeli.