30. 9. 2019–4. 10. 2019, Petra Všetečková Školka

Cesta do dračí jeskyně

Připomínáme si svátek sv. Michaela a vydáváme se společně s dětmi za poznáním vlastní síly, odvahy, vůle i přátelství. Vyprávíme si příběh o odvaze malého chlapce, který se jako jediný odvážil vstoupit do dračí jeskyně a díky tomu získal poklad, který je nad všechny poklady nejcennější. Děti se na cestu do dračí jeskyně pečlivě připravovaly, samy si vyráběly meče, zdobily rytířské prapory a štíty tak, aby v úterý byly připravené vykročit na cestu za pokladem. Někoho provázelo odhodlání, někdo cítil trochu strach, jiný zase zvědavost. Cesta byla dlouhá a na děti čekaly různé nástrahy. První část cesty jsme šli všichni společně, ale pak následoval úsek, který už měl projít každý sám. Část cesty děti procházely poslepu se zavázanýma očima, v jiném úseku zase bylo potřeba překonat trní. Všechny děti projevily během cesty velkou statečnost a odvahu, navzájem si pomáhaly a všem se podařilo draka překonat. Odměnou jim byla sladká červená jablíčka a zlaté kameny na důkaz jejich odvahy.
V druhé části týdne děti mohly své zážitky vložit do tvoření, a tak jsme vyráběli papírové draky, malovali draky prstovými barvami, sbírali jsme kaštany a tvořili z nich nejenom draky, ale i další roztodivná zvířata. Ve čtvrtek jsme si celý příběh společně zahráli a divadýlko si užili herci i diváci.

Písnička:
„Draku, draku, ty jsi vážně drak?“ - „Hudry, hudry, je to tak.“
„A máš zuby dračí?“ - „Mám dva, to mi stačí.“
„A co těmi zuby jíš?“ - „Princezen mám plnou skrýš.“
„I ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový.“

Blog

Školka