11. 11. 2019–15. 11. 2019, Petra Všetečková Školka

Svatomartinský týden

V pondělí jsme zahájili nový týden Svatomartinskou slavností. Během dne jsme společně s dětmi pekli svatomartinské rohlíčky a celým Mraveništěm se tak linula sladká vůně. Některé děti ještě domalovávaly své lucerničky, aby byly připravené na odpolední průvod po vesnici. Kolem čtvrté hodiny jsme se všichni s dětmi a jejich rodiči sešli v jídelně, abychom zhlédli svatomartinské divadélko od Petry Němečkové, poslechli si martinské písně v podání našich školáků a poté se společně vydali průvodem po vesnici obdarovat sousedy napečenými rohlíčky. Ve tmě tak zářily nejen barevné lucerničky, ale i oči obdarovaných. Společně jsme pak došli na louku, kde byla na stromě zavěšená lucerna označující cíl našeho putování. K velké radosti dětí opravdu dorazil Martin na svém koni a děti pak hledaly v trávě podkovy, které po cestě ztratil Martinův kůň. A protože to byly podkovy čokoládové, následovalo spravedlivé dělení, aby na každého vyšel aspoň kousíček sladké odměny.

Martinův příběh nás ve školce provázel během celého týdne. Ve čtvrtek si děti samy zahrály divadélko, ve kterém se vystřídaly v roli svatého Martina i žebráka, se kterým se Martin v chladném podzimním dni podělil o svůj vojenský plášť. Zpívali jsme martinské písničky, ale také písničky o koních, a protože nám štěstí přálo, tak opravdu přišel i první sníh a zažili jsme tak první skutečnou koulovačku.

Na svatého Martina, kouřívá se z komína.
Na svatého Martina, bude dobrá peřina.

Blog

Školka